Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

1. Курсова робота виконується індивідуально. Індивідуальні курсові роботи можуть бути об'єднані однією загальною темою (назвою) і являти собою окремі розділи загального наукового труда.

2. Теми курсової роботи повинні бути актуальними, відповідати профілю дисципліни. Тематика курсових робіт (орієнтована) пропонується керівником курсової роботи. Список тим додається.

3. Студентам надається право вибору теми курсової роботи. Допускається уточнення тематики студентами, а також пропозиції своїх власних тим з необхідним обґрунтуванням доцільності цього. Вибрану тему студенту потрібно погодити з керівником курсової роботи. Вибираючи тему, потрібно враховувати її актуальність для підприємства, фінансової установи, організації, регіону і тому подібне, а також можливість отримання відповідних матеріалів (планових, звітних, статистичних), проведення власних спостережень, розрахунків, експериментів, наявність літературних джерел, власні нароби.

4. Курсова робота повинна поєднувати в собі науково-дослідний і прикладний аспекти. Проблема, яка аналізується в курсовій роботі, повинна бути розглянута з урахуванням всіх істотних особливостей, взаємозв'язків, які характеризують вибраний напрям економічної діяльності (економіку певного регіону) і впливають на її рішення.

5. Курсова робота повинна бути виконана автором самостійно і містити висунені для захисту положення, які мають теоретичне або прикладне значення. Плагіат, свідоме зловживання авторськими правами іншого автора не допустимі. Така робота знімається з розгляду.

6. Запропоновані нові рішення повинні бути суворо обґрунтовані, критично оцінені в порівнянні з вже відомими. Курсова робота повинна містити зведення про практичне використання отриманих автором результатів, а робота, яка має теоретичне значення - рекомендації для використання висновків.

7. Значно підвищується науково-теоретичний і прикладний рівень курсової роботи, якщо її основні положення докладалися на науково-теоретичних, науково-практичних конференціях і семінарах або опубліковані.

 


РОЗДІЛ 4

ПІДБІР МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Збір теоретичного і практичного матеріалу про стан питання, який досліджується є початковим етапом виконання роботи.

Матеріали для написання курсової роботи студент збирає в наступних напрямах:

- підбір необхідної теоретичної інформації;

- вивчення і використання офіційних і нормативних матеріалів.

- вивчення фактичних даних, статистичної звітності і інших матеріалів, необхідних для менеджменту економічних процесів і виробниче-економічної діяльності підприємства.

Основними джерелами фактичного матеріалу служать офіційні статистичні збірники, річні звіти, дані оперативного обліку, розрахунки, власні дослідження.

На основі цих даних проводиться менеджмент, встановлюються закономірності і тенденції в розвитку економічних явищ об'єкта курсової роботи, що досліджується.

 

 


Date: 2016-02-19; view: 71; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию