Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Нормативні акти і правозастосовна практика

1. - «Про міліцію»: Закон України від 20 грудня 1990р. із відповідними змінами і доповненнями;

2. - Основи законодавства про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992р. із відповідними змінами і доповненнями;

3. - Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення: Закон України від 12 грудня 1991р. в редакції Закону України від 3 березня 1998р. із відповідними змінами і доповненнями;

4. - Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 1995 р. №6.

5. - Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи: постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003р. №2. // Збірник … . – С.113- 122.

 

Спеціальна література:

1. Авраменко О.В. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання // Проблеми вдосконалення практики застосування кримінально-правових засобів протидії злочинності органами внутрішніх справ: Матер. міжнар. наук.-практ. конфер., 30 вересня 2004 р. – Львів, 2005. – С. 73–79.

2. Авраменко О.В. Стан сильного душевного хвилювання за кримінальним правом України: Монографія / О.В. Авраменко. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – 244 с.

3. - Баулін Ю. Особа - під охороною кримінального закону // Вісник Академії правових наук України. - 1997. - № 2. – С.185.

4. - Бородин С.В. Преступления против жизни. Москва: Юрист.- 1999.- 356с.

5. - Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации. - Харьков: КОНСУМ. – 1995. – 104с.

6. - Бурдін В. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання: Монографія. – Львів: ПАІС, 2006. – 200с.

7. Бережний С.Д. Відповідальність за умисне вбивство з корисливих мотивів за кримінальним законодавством України: монографія: - Хмельницький, Хмельницький університет управління та права, 2011 – 236 с.8. - Грищук В.К. Трансплантація органів та інших анатомічних матеріалів людини: Проблема кримінально-правового забезпечення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали 7 регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2001р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. –С.180-182.

9. - Грищук В.К. Юридичний аналіз основного складу умисного вбивства за Кримінальним кодексом України 2001 року // вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2002. – Випуск 37. – С.407-416.

10. - Грищук В.К. Вбивство через необережність за Кримінальним кодексом України 2001 року // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія право. – 2002. – Випуск 1. – С.147-153.

11. - Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності. - К.: Юрінком. - 1996.

12. - Мамчур В. Щодо кваліфікації злочинів за п.”в” ст.93 КК України. // Право України. - 2000. - № 8. – С.69-73.

13. - Мельник М., Хавронюк М. Вбивство на замовлення: деякі аспекти кримінологічної характеристики та проблеми кваліфікації. // Право України. - 1997. - № 7. – С.45.

14. - Орлов П.И. Уголовная ответственность за оставление в опасности при автопроисшествии: Учебное пособие. - Харьков: ХЮрИ. – 1982.

15. - Підкоритова Л. Кваліфікація перевищення меж заподіяння шкоди злочинцю при його затриманні. // Право України. – 1999. - № 8. – С.65-67.

16. - Пилипчик П, Мельник М. проблеми кваліфікації умисного вбивства, вчиненого на замовлення. // Право України. - 1999. - № 2. – С.31-35.

17. - Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – 465с.

18. - Сташис В.В., Бажанов М.И. Преступления против личности в УК УССР и судебной практике. - Харьков: "Вища школа". – 1981.

19. - Ягодинський В. Кваліфікація умисних вбивств з корисливих мотивів та розбійних нападів зі смертельними наслідками. // Право України. - 1996. - № 11. – С.42-44.

20. - Ярмиш Н. Жорстоке поводження як одна з форм доведення до самогубства. // Право України. - 1992. - № 7. – С.45.


Date: 2015-12-12; view: 112; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию