Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 2. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Модуль 1.

Тема 1. Поняття, система та значення Особливої частини кримінального права України. Основи кримінально-правової кваліфікації.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ – 2 ГОД.

Питання для розгляду

1. Поняття Особливої частини кримінального права як галузі права, навчальної дисципліни та галузі юридичної науки.

2. Норми Особливої частини кримінального права і їх види.

3. Поняття та види кримінально-правової кваліфікації. Підстави кримінально-правової кваліфікації. Формула кримінально-правової кваліфікації.

4. Правила кваліфікації закінченого і незакінченого злочину, злочину вчиненого у співучасті та множинності злочинів.

 

Питання для самостійного опрацювання:

1. Особлива частина кримінального права як складова кримінального права. Поняття Особливої частини кримінального права як галузі права, навчальної дисципліни та галузі юридичної науки.

2. Значення Особливої частини кримінального права.

3. Співвідношення Загальної та Особливої частин кримінального права.Фактори, які обумовлюють єдність та визначають відмінність Загальної та Особливої частин кримінального права.

4. Криміналізація і декриміналізація, диференціація та індивідуалізація кримінальної відповідальності за окремі злочини.

5. Система Особливої частини кримінального права. Значення системи Особливої частини кримінального права.

6. Особлива частина кримінального права як навчальна дисципліна, її предмет і система.

7. Наука Особливої частини кримінального права України.

 

Тематика рефератів:

1. Співвідношення Загальної та Особливої частин кримінального права.

2. Криміналізація і декриміналізація, диференціація та індивідуалізація кримінальної відповідальності за окремі злочини.

 

Рекомендована література.

1. Борисов В.І. Загальна характеристика Особливої частини нового КК України // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [Харків.] 25-26 жовт. 2001 р. / Редкол.: Сташис В.В. (голов.ред.) та ін. – К.- Х.: Юринком Іетер, 2002. – С.99-104.2. Марін О.К. Зміст структурних частин статей Особливої частини КК України: постановка проблеми. // Актуальні проблеми боротьби та попередження злочинності: Матер. наук.- практ. семінару [Івано-Франківськ] 20 лютого 2004р. / Ред.кол.: Фріс П.Л. (голов.ред.) та ін. – Івано-Франківськ,2004. – С.48-52.

3. Марін О.К. Структура статей Особливої частини КК України та проблема коментування їх змісту. // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України №2(2) 2004 Додаток 2. – С.297-303.

4. Созанський Т.І. Кваліфікація сукупності злочинів: монографія / Т.І. Созанський. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 240 с.

5. Тростюк З. Про «термінологічну главу» понятійного апарату Особливої частини нового Кримінального кодексу України // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2000. – Вип..1 (12). – С.268-272.

6. Тростюк З. Співвідношення термінологічного апарату Особливої частини КК України з суміжними категоріями // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – 2000. – Вип..35. – С.410-416.

7. Хавронюк М.І. Категорії злочинів і санкції Особливої частини КК: наукові дослідження та деякі висновки / За ред. М.І. Мельника //Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. – К.: А.С.К., 2001.

8. Шпур Г.В. Проблеми розвитку Особливої частини кримінального права // Вісник Луганської академії внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України. – 2001. – Вип.2. – С.78-101.

Тема 2. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ


Date: 2015-12-12; view: 154; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.016 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию