Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток Б. Допустимі значення показників мікроклімату

 

Допустимі значення показників мікроклімату

(відповідно до ДСН 3.3.6.042-99)

Виробничі приміщення     Кате­горія важ­кості робіт Холодний період Теплий період
Темпера­тура повітря, °С Віднос­на воло- гість, % не більш Швидкість руху повітря, м/с Тем­пе- ра­тура повітря,°С Віднос- на во­ло- гість%, не більш Швид­кість руху повітря, м/с
Обідні зали, роздавальні, буфети Сере- дня ІІ   17-23 0,3 18-27 65-при 26°С   0,2-0,4    
Сервізні, білизняні, га­рдеробні Легка ІІб 20-24 0,2 21-28 60-при 27°С 0,1-0,3  
Цехи: м'яс- ний, овоче-вий Сере­дня ІІб 15-21 0,4 16-27 70-при 25°С 0,2-0,5
Цехи: дого-тівельний, холодний, Сере­дня ІІа 17-26 0,3 18-27 65-при 26°С 0,2-0,4
Гарячий цех Сере­дня ІІб 15-21 0,4 16-27 70-при 25°С 0,2-0,5
Мийні сто­лового по­суду Сере­дня ІІа 17-23 0,3 18-27 65-при 28°С 1 0,2-0,4
Мийні кухонного посуду, тари Сере­дня ІІб 15-21 0,4 16-27 70-при 25°С 0,2-0,5
Адміністра­тивні при­міщення легка ІІб 21-25 0,1 22-28 55-при 28°С 0,1-0,2
Комори ово­чів, соління, напівфабри­катів, інвентаря, тари Сере­дня ІІа 15-24 0,3 17-29 65-при 26°С 0,2-0,4  

Додаток В

Норми освітлення для виробничих приміщень підприємств громадського харчування (відповідно до ДБН в 2.5-28-2006)

Характеристика зорової роботи   Найменший або еквівалентний розмір об'єкта розрізнення, мм   Розряд зорової роботи   Підрозряд зорової роботи   Відносна тривалість зорової роботи в напрямку зору на робочу поверхню, %   Штучне освітлення Природне освітлення
Освітле-ність на робочій поверхні від системи загального освітлення, лк     КПО, % при
верхньому або верхньому і боковому боко­вому
Розрізнення об'єктів при фіксованій та нефіксованій лінії зору
- дуже високої точності   - високої точ- ності   - середньої точ- ності   Від 0,15 до 0,30 А Не менше 70 Менше 70 4,0 3,5 1,5 1,2
понад 0,30 до 0,50 Б Не менше 70 Менше 70 3,0 2,5 1,0 0,7
більше 0,5 В Не менше 70 Менше 70 2,0 2,0 0,5 0,5

 
Date: 2015-12-13; view: 131; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию