Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Передопераційний період

26.Хворого госпіталізували у хір. від. у плановому порядку з діагнозом: варикозна хвороба нижніх кінцівок. Лікар призначив оперативне втручання на наступний день. Коли медсестрі необхідно виконати премедикацію даному хворому: A * За 30 хв. до операції B За 2 год. до операції C Безпосередньо на операційному столі D Увечері напередодні E Премедикацію виконує анестезист
48. При підготовці пацієнта до операції слід визна-чити ступінь ризику. На що необхідно звернути увагу для його визначення в медсестринському обстеженні: A * Загальний стан хворого, характер операції та анестезії B Припустимий об’єм оперативного втручання C Вид знеболювання D Психологічний стан хворого E Супутні захворювання пацієнта
52.Пацієнтка, 40 років, готується до планової операції видалення жовчного міхура, дуже зане-покоєна, плаче, не дає згоду на оперативне втру-чання. Медсестра з дозволу лікаря провела бесіду з родичами і пацієнтка погодилась на операцію. За призначенням лікаря провела підготовку операцій-ного поля та кишківника, виконала премедикацію. Оцінити результативність дій медсестри: A * Мета досягнута повністю B Мета не досягнута C Мета досягнута частково D Реалізація плану повинна відбуватися з операційною сестрою E Медична сестра перевищила функціональні обов’язки
62. Ви працюєте палатною медсестрою та готу-єте хворого до планової операції. Поряд з май-бутнім розтином виявили фурункул. Які Ваші дії:   A Терміново повідомити лікаря B Накласти пов’язку з маззю Вишневського C Обробити фурункул розчином йодонату D Запропонувати фізіопроцедури E Обробити шкіру навколо та накласти пов’язку
84. Який наркотичний препарат застосовується перед операцією з метою премедикації: A промедол B ультракаїн C оксибутират натрію D новокаїн E седуксен
86. Яка мета передопераційної підготовки ? A Зниження ризику розвитку інтра – і післяопера-ційних ускладнень B Уникнути операційний наркоз C Порушити вуглеводний обмін D Розвити компенсований ацидоз E Порушити білковий обмін
162. Ви медсестра приймального відділення. По-ступає пацієнт 39 років, з проникаючим ножовим пораненням живота, планується екстрена операція. Одежа і шкіра пацієнта сильно забруднені. В якому об’ємі ви проведете гігієнічні міри?   A * видалити одежу, забруднену шкіру обтерти вологою ганчіркою B гігієнічний душ, область рани ізолювати C не виконувати ніяких дій, відразу направити в операційну D провести огляд на педикульоз E запитати, що робити у лікаря
166. Ви медсестра хірургічного відділення. Яке залежне медсестринське втручання виконає медсестра перед операцією?   A * премедикацію B введення серцевих препаратів C грілка D міхур з льодом E накласти пов’язку
175. Пацієнту М., 65 років перед плановою опе-рацією з приводу жовчно – кам’яної хвороби за 45 хвилин перед операцією призначено проведення премедикації. З якою метою до складу премедика-ції включено 0,1 % розчин атропіну сульфату? A * Зменшення впливу блукаючого нерву, змен-шення секреторної функції бронхіальних залоз та салівації B Запобігання блювання C Зниження температури D Для седативної дії E Знеболювання
233. Пацієнт Н. 45 р. поступив в хір. від. для про-ведення планової операції лівобічної косої пахо-вої грижі. В передопераційному періоді хворого відвідала родичка і розповіла про невдалу подібну операцію у своєї співробітниці. М/с при спілкуван-ні з хворим, відмітила, що він хвилюється, скар-житься на поганий сон вночі, метушливий, ставить багато запитань. Яким буде установлений сестринський діагноз? A * Хворий неспокійний внаслідок недостатньої інформованості про оперативне втручання. B Безсоння. C Неврастенічний синдром. D Лівобічна пахова грижа. E Коса пахова грижа.
239. На планову операцію готується пацієнтка А. 52 р. з діагнозом варикозне розширення вен пра-вої нижньої кінцівки. Жінка дуже хвилюється. Операційна м/с поспілкувалася з хворою і визна-чила її проблему – це хвилювання. М/с визначила причини проблеми – це відсутність інформації про операцію, яка має відбутися, визначила коро-ткострокову мету – хвора не буде хвилюватися. Якими будуть дії медсестри, що ввійдуть до плану сестринського догляду? A * Надати відповідну інформацію. B Не надавати ніякої інформації. C Рекомендувати почитати відповідну літературу. D Рекомендувати обговорити проблему з сусідками по палаті. E Ввести заспокійливі засоби.
241. Ви працюєте м/с хір. від.. На операцію необ-хідно підготувати пацієнтку з гострою кишковою непрохідністю. М/с визначила наявну проблему – пацієнтка поїла перед операцією. Ця проблема може призвести до потенційної проблеми: асфік-сії внаслідок потрапляння вмісту шлунку в диха-льні шляхи. Які будуть дії медсестри згідно плану сестринського догляду. A * Відсмоктати вміст шлунка через назогастральний зонд. B Викликати штучне блювання C Дати проносні засоби. D Дати випити води. E Поставити очисну клізму
264. Пацієнту М., 30 р., призначена планова операція. Медичній сестрі потрібно підготувати операційне поле. В який термін м/с повинна поголити шкіру?   A * За 2-3 години в день операції B За 5-6 годин в день операції C За добу до операції D за 30 хвилин до операції E Не голити шкіру
280. Ви готуєте пацієнтку К. 30 р. на планову операцію з приводу пупкової кили. Вкажіть причину, через яку може бути відкладена планова операція.   A *Поява менструації у жінок B Наявність аскаридозу C Підвищення лейкоцитів в крові D Наявність хронічного панкреатиту E Наявність хронічного холециститу
287. Палатна медична сестра травматологічного відділення проводить доопераційне навчання пацієнта. Що вона використає?   A *Цілеспрямовані бесіди B Седативну терапію C Лікувальну фізкультуру D Електросон E Аромотерапію
346. Для підготовки хворого до операції по при-чині субкомпенсованого пілоростенозу шлунку виразкового походження необхідно виконати всі перераховані заходи, крім:   A *Пероральний прийом соляної кислоти з пепсином. B Промивання шлунку 0,9% розчином натрію хлориду двічі на день. C В/в введення кристалоїдних розчинів . D Введення білкових кровозамінників. E Корекція порушень кислотно-лужної рівноваги
41. До хір. від. госпіталізовано пацієнта 35 років з гострим апендицитом. Операція виконуватиметься під інгаляційним наркозом. Хворий вдома поїв. Як у цьому випадку медична сестра повинна підготу-вати травний канал пацієнта? A *Відсмоктати шлунковий вміст через зонд B Зробити премедикацію C Зробити сифонну клізму D Дати проносні засоби E Зробити очисну клізму

 
Date: 2015-12-13; view: 227; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию