Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


VIII. Методичне забезпечення

Місце проведення заняття: відділення патології вагітних, гінекологічне відділення, реанімація, мала операційна, учбові кімнати.

Оснащення: таблиці, слайди, дані лабораторних досліджень, історії хво­роб вагітних з раннім гестозом, набір інструментів для переривання вагіт­ності.

Контрольні запитання та завдання

1. Сучасні погляди на етіологію та патогенез ранніх гестозів вагітних.

2. Назвіть та обгрунтуйте групи вагітних за ризиком розвитку гестозів.

3. Класифікація гестозів вагітних (з переліком форм та ступенів тяж­
кості захворювання).

4. Опишіть патогенез та клініку блювання вагітних. Обгрунтуйте такти­
ку обстеження вагітних.

5. Назвіть головні принципи лікування блювання вагітних та препарати,
які використовуються при цій патології. Випишіть рецепти препа­
ратів.

6. Обгрунтуйте тактику ведення вагітних при блюванні різного ступеня
тяжкості.

7. Назвіть показання для дострокового переривання вагітності при
ранніх гестозах.

8. Клініка, обстеження та лікування хореї вагітних.

9. Клініка, обстеження та лікування тетанії вагітних.

10. Клініка, обстеження та лікування гострої жовтої дистрофії печінки
вагітних.

11. Клініка, обстеження та лікування дерматозів вагітних.


12. Назвіть заходи щодо профілактики ранніх гестозів вагітних.

Ситуаційні задачі

№1. Вагітна 27 років поступила до відділення у строк 9—10 тижнів вагітності із скаргами на блювання протягом доби (до 10—12 разів).

При об'єктивному обстеженні: шкіра суха, пульс 110/120 уд/хв, АТ 90/60 мл рт.ст., з рота пахне ацетоном, жінка виснажена, неспокійна, язик сухий з білуватим нашаруванням, тахіпное (до 30 дихальних рухів ха хвили­ну), зменшення виділення сечі. Поставте діагноз, складіть план обстеження та лікування.

№2. Вагітна 20 років, строк вагітності 8 тижнів. Турбують нудота та блю­вота 4—7 разів на добу. Вага зменшилась на 5 кг. В стаціонарі відчула дея-ке,поліпшення стану. Поставте діагноз, призначте лікування.

№3. Вагітна 25 років доставлена каретою швидкої допомоги на ношах. Вагітність третя, строк 8 тижнів. Дві перші вагітності перервані у зв'язку з раннім гестозом тяжкого ступеня. Вагітність бажана. Жінка виснажена, шкіра суха, з рота пахне ацетоном. Блювота 20 разів на добу. їжу не приймає. Не обстежена, лікування не приймала. Поставте діагноз. Призначте лікування.Завдання для самостійної роботи

1. Робота з навчальноюою літературою і навчальними посібниками.

2. Курація хворих з ціллю набуття практичних навичок.

3. Інтерпретація лабораторних досліджень.

4. Призначення лікування. Складання плану спостереження вагітних з
раннім гестозом.

5. Самостійне розв'язання ситуаційних задач.

6. Самостійне складання ситуаційних задач.

Завдання для позааудиторноїроботи

Підготовка рефератів з проблеми ранніх гестозів:

1. Сучасні погляди на патогенез гестозів.

2. Діагностика та лікування тяжких ступенів блювоти вагітних.

3. Рідкісні форми ранніх гестозів вагітних. Діагностика, лікування.

4. Принципи диспансерного нагляду за вагітними.

5. Роль жіночої консультації в профілактиці і ранній діагностиці гестозів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Степанківська Г.К., Михайленко О. Т. Акушерство. — К., 2000.

2. Кулаков В.Н., Серов В.Н., Абубакирова АМ Интенсивная терапия в акушерстве
и гинекологии. — М., 2001.


 
ПІЗНІ ГЕСТОЗИ


Date: 2015-12-12; view: 192; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию