Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Фенологічні спостереження

Форма № Н-7.03

 

______________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

___________________________________________________________________

(вид і назва практики)

студента ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Інститут, факультет, відділення________________________________________

 

Кафедра, циклова комісія _____________________________________________

 

освітньо-кваліфікаційний рівень_______________________________________

 

напрям підготовки ___________________________________________________

 

спеціальність_______________________________________________________

(назва)

_________ курс, група _______________

 

 

Календарний графік проходження практики

№ з/п Назви робіт Термін проходження практики Відмітки про виконання
             
                 
  Проведення метеорологіч-них спостережень              
  Проведення фенологічних спостережень              
  Екскурсійна робота              
  Виконання польових дослідів              
  Наявність гербарних матеріалів та фотографій              
  Оформлення звіту              
  Загальна оцінка              

 

Керівники практики:

від вищого навчального закладу ______ _____________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

______ _____________

(підпис) (прізвище та ініціали

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики  
 
 

Дата складання заліку „____”_______________20____року

Оцінка:

за національною шкалою____________________

(словами)

кількість балів _________________________________

(цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________

Керівник практики від вищого навчального закладу

____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Робочі записи під час практики

 

1 день. Мета, задачі, інструктаж з ТБ. Фенологічні спостереження

2 день. Екскурсії в природу, виконання екскурсійних завдань. Фенологічні спостереження

3 день. Екскурсії в природу, виконання екскурсійних завдань. Фенологічні спостереження

4 день. Виконання дослідних завдань. Фенологічні спостереження

5день. Виконання практичних завдань. Фенологічні спостереження

6 день. Оформлення матеріалів практики, визначення рослин, камеральна обробка зібраного матеріалу, підготовка фотографій, написання звіту.

 

ВСТУП

Курс «Фізіологія рослин» має велике пізнавальне і виховне значення у підготовці вчителя-біолога. Особливо велике значення має самостійне виконання експериментальних робіт, які дозволяють глибше зрозуміти життя рослин і закономірності його розвитку. Самостійні експериментальні роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці, на полях господарств і в природі мають дуже важливе значення і в тому відношенні, що тут студент спостерігає рослини і експериментує з ними безпосередньо в природних умовах. Все це сприяє кращому засвоєнню матеріалу всього курсу.

Навчальна польова практика є однією з важливих ланок вивчення курсу фізіології рослин, в результаті виконання якої студент одержить цілісне і конкретне уявлення про науку фізіологію рослин. В процесі практики студент зобов’язаний проводити спостереження за життям рослин протягом всього вегетаційного періоду, виявити вплив зовнішніх умов на хід багатьох процесів росту і розвитку рослин і освоїти методику постановки польових експериментів. Свідоме, розумне виконання робіт з польової практики дасть можливість не тільки оволодіти методикою експерименту, але й дозволить набути навичок в проведенні дослідів, допоможе набути смак до експериментальної роботи. В подальшій своїй роботі учитель-біолог зможе використати експерименти на уроках, в гуртку, на шкільній навчально-дослідній ділянці Матеріали, одержані в результаті польової практики, можуть бути використані у викладацькій роботі при проведенні уроків ботаніки, на позакласних заходах тощо.

Для майбутнього вчителя біології дуже важливим є наявність не лише ґрунтовної теоретичної підготовки. але й набутих навичок експериментальної роботи, які б він міг застосовувати в класі, на пришкільній навчально-дослідній ділянці, в куточку живої природи при організації навчально-дослідної та науково-дослідницької роботи учнів. Проведення навчально-польової практики з фізіології рослин повинно бути спрямоване на те, щоб:

1) проілюструвати теоретичний курс та закріпити знання студентів в галузі фізіології та екології рослин;

2) навчити студента встановлювати зв'язок між явищами в житті рослинного світу та погодними умовами;

3) надати студенту елементарні навички дослідницької роботи з об’єктами в природі та на дослідницькій ділянці;

4) познайомити студента з постановкою та проведенням польових демонстраційних дослідів, які можна використати при роботі в школі та позашкільних установах еколого-натуралістичної спрямованості.

Саме тому майбутньому вчителю біології слід ретельно віднестися до виконання всіх завдань на польовій практиці з фізіології рослин.

Необхідною умовою для нормального проведення літньої практики ' наявність матеріальної бази (агробіологічної станції, навчально-дослідної ділянки).

Польову практику з фізіології рослин доцільно проводити не компактно, а протягом всього польового сезону – з весни до осені. Це дозволить студентам провести повноцінні метеорологічні спостереження, зіставити їх з результатами польових дослідів. Пропонуємо такий порядок проведення навчальної роботи на польовій практиці:

метеорологічні спостереження проводяться протягом весняних та літніх місяців робочою групою студентів згідно графіку чергування студентів;

фенологічні спостереження проводяться протягом весняних та літніх місяців індивідуально кожним студентом;

екскурсії проводяться навесні («Весняні ефемери та ефемероїди», «Морфологічні пристосування рослин до світлового режиму») та влітку («Рослини різних екологічних груп по відношенню до води» «Вплив біотичних факторів на рослинні організми»);

польові дослідження студенти виконують індивідуально;, вони закладаються навесні, спостереження проводяться зі індивідуальними графіками студентів протягом польового сезону, восени прибираються;

демонстраційні досліди студенти виконують індивідуально влітку і представляють під час лабораторного практикуму або протягом навчального року на лабораторних заняттях з відповідною тематикою;

звітну конференцію з польової практики доцільно провести восени, в кінці польового сезону.

 

 

ФЕНОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

 

При проведенні фенологічних спостережень перш за все слід пам’ятати, що сезонні зміни в природі настають щороку в різний час, оскільки тривалість сезону року буває різною, відбуваються коливання щодо кількості атмосферних опадів, ясних та хмарних днів, у переважанні низьких та високих температур тощо. Навчитися уважно стежити за фазами розвитку рослин, встановлювати їх зв'язок із природними умовами – одне із завдань, яке ставиться на польовій практиці з фізіології рослин.

Фенологічні спостереження за рослинами навесні проводять щодня, оскільки у цей період сезонні явища настають одне за одним дуже швидко. Влітку та восени цей період можна збільшити до п’яти днів. Для спостережень вибирають кращі деревні, чагарникові та трав’янисті рослини в міських парках, зеленій зоні міста, присадибній ділянці, агробіостанції тощо.

Результати, отримані при проведенні фенологічних спостережень обов’язково слід зіставляти з даними метеорологічних спостережень, які проводять студенти робочими групами. Ці дані також враховуються при обробці результатів по польових дослідам.

Метеорологічні спостереження проводяться в загальноприйняті години доби (7,12 та 19 годин за астрономічним часом), відмічаються температура та вологість повітря, хмарність, опади, напрямок та швидкість вітру.

Для проведення метеорологічних спостережень бажана наявність метеорологічної будки, в якій повинні бути встановлені прилади, які реєструють температуру та вологість повітря. При відсутності спеціальних приладів для визначення швидкості вітру її визначають за такими ознаками: дим із труб будинків підіймається прямо вгору, не відхиляючись убік, запалений сірник горить спокійно, листки на деревах не тремтять – 0-0,5 м/с; дим з труби відхиляється убік, запалений сірник хоч і не гасне, але горить неспокійно, вогонь відхиляється, листя на деревах тремтить – 0,5-1,0 м/с; подув вітру відчувається обличчям, листки шелестять, вимпел флюгеру починає коливатися – 2-3 м/с; вітер колише листки, тонкі гілки та легенькі прапорці, на поверхні води з’являється брижа - 4-5 м/с, коливаються великі гілки, нахиляються верхівки дерев, піднімається від землі пил, клаптики паперу, витягується вимпел флюгеру – 6-7 м/с, розгойдуються товсті сучки дерев, на гребнях хвиль з’являються баранчики, важко скористатися парасолькою – 10-12 м/с; розгойдуються стовбури дерев, при ходьбі відчувається помітний опір – 13-15 м/с;. ламаються дерева, пересовуються з місця на місце предмети, пошкоджуються дахи – 19-21 м/с; вітер призводить до значних руйнувань 22-25 м/с; вириваються із коренем великі дерева – 25-29 м/с; спостерігаються великі руйнування та спустошення – понад 20 м/с. За напрямок вітру приймають напрямок, звідки дме вітер.

Кількість хмар оцінюють за 10-бальною шкалою6 чисте небо – 0 балів, півнеба вкрите хмарами – 5 балів, все небо вкрите хмарами – 10балів.

Наслідки спостережень слід ретельно записувати у польовий щоденник, наведений у додатку, та у календар погодних спостережень.

На початку фенологічних спостережень у польовому щоденнику розкреслюють спеціальну сторінку, де вказується назва рослини, місцезнаходження та місцезростання, тип ґрунтів. Під час спостережень записують дати проходження фенофаз рослин, а результати спостережень підтверджуються гербарними зразками.

Date: 2015-12-12; view: 2397; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию