Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ФЕНОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Форма № Н-7.03

 

______________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

___________________________________________________________________

(вид і назва практики)

студента ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Інститут, факультет, відділення________________________________________

 

Кафедра, циклова комісія _____________________________________________

 

освітньо-кваліфікаційний рівень_______________________________________

 

напрям підготовки ___________________________________________________

 

спеціальність_______________________________________________________

(назва)

_________ курс, група _______________

 

 

Календарний графік проходження практики

№ з/п Назви робіт Термін проходження практики Відмітки про виконання
   
Проведення метеорологіч-них спостережень              
Проведення фенологічних спостережень              
Екскурсійна робота              
Виконання польових дослідів              
Наявність гербарних матеріалів та фотографій              
Оформлення звіту              
Загальна оцінка              

 

Керівники практики:

від вищого навчального закладу ______ _____________(підпис) (прізвище та ініціали)

 

______ _____________

(підпис) (прізвище та ініціали

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики  
 
 

Дата складання заліку „____”_______________20____року

Оцінка:

за національною шкалою____________________

(словами)

кількість балів _________________________________

(цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________

Керівник практики від вищого навчального закладу

____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Робочі записи під час практики

 

1 день.Мета, задачі, інструктаж з ТБ. Фенологічні спостереження

2 день.Екскурсії в природу, виконання екскурсійних завдань. Фенологічні спостереження

3 день.Екскурсії в природу, виконання екскурсійних завдань. Фенологічні спостереження

4 день. Виконання дослідних завдань. Фенологічні спостереження

5день.Виконання практичних завдань. Фенологічні спостереження

6 день. Оформлення матеріалів практики, визначення рослин, камеральна обробка зібраного матеріалу, підготовка фотографій, написання звіту.

 

ВСТУП

Курс «Фізіологія рослин» має велике пізнавальне і виховне значення у підготовці вчителя-біолога. Особливо велике значення має самостійне виконання експериментальних робіт, які дозволяють глибше зрозуміти життя рослин і закономірності його розвитку. Самостійні експериментальні роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці, на полях господарств і в природі мають дуже важливе значення і в тому відношенні, що тут студент спостерігає рослини і експериментує з ними безпосередньо в природних умовах. Все це сприяє кращому засвоєнню матеріалу всього курсу.

Навчальна польова практика є однією з важливих ланок вивчення курсу фізіології рослин, в результаті виконання якої студент одержить цілісне і конкретне уявлення про науку фізіологію рослин. В процесі практики студент зобов’язаний проводити спостереження за життям рослин протягом всього вегетаційного періоду, виявити вплив зовнішніх умов на хід багатьох процесів росту і розвитку рослин і освоїти методику постановки польових експериментів. Свідоме, розумне виконання робіт з польової практики дасть можливість не тільки оволодіти методикою експерименту, але й дозволить набути навичок в проведенні дослідів, допоможе набути смак до експериментальної роботи. В подальшій своїй роботі учитель-біолог зможе використати експерименти на уроках, в гуртку, на шкільній навчально-дослідній ділянці Матеріали, одержані в результаті польової практики, можуть бути використані у викладацькій роботі при проведенні уроків ботаніки, на позакласних заходах тощо.

Для майбутнього вчителя біології дуже важливим є наявність не лише ґрунтовної теоретичної підготовки. але й набутих навичок експериментальної роботи, які б він міг застосовувати в класі, на пришкільній навчально-дослідній ділянці, в куточку живої природи при організації навчально-дослідної та науково-дослідницької роботи учнів. Проведення навчально-польової практики з фізіології рослин повинно бути спрямоване на те, щоб:1) проілюструвати теоретичний курс та закріпити знання студентів в галузі фізіології та екології рослин;

2) навчити студента встановлювати зв'язок між явищами в житті рослинного світу та погодними умовами;

3) надати студенту елементарні навички дослідницької роботи з об’єктами в природі та на дослідницькій ділянці;

4) познайомити студента з постановкою та проведенням польових демонстраційних дослідів, які можна використати при роботі в школі та позашкільних установах еколого-натуралістичної спрямованості.

Саме тому майбутньому вчителю біології слід ретельно віднестися до виконання всіх завдань на польовій практиці з фізіології рослин.

Необхідною умовою для нормального проведення літньої практики ' наявність матеріальної бази (агробіологічної станції, навчально-дослідної ділянки).

Польову практику з фізіології рослин доцільно проводити не компактно, а протягом всього польового сезону – з весни до осені. Це дозволить студентам провести повноцінні метеорологічні спостереження, зіставити їх з результатами польових дослідів. Пропонуємо такий порядок проведення навчальної роботи на польовій практиці:

метеорологічні спостереження проводяться протягом весняних та літніх місяців робочою групою студентів згідно графіку чергування студентів;

фенологічні спостереження проводяться протягом весняних та літніх місяців індивідуально кожним студентом;

екскурсії проводяться навесні («Весняні ефемери та ефемероїди», «Морфологічні пристосування рослин до світлового режиму») та влітку («Рослини різних екологічних груп по відношенню до води» «Вплив біотичних факторів на рослинні організми»);

польові дослідження студенти виконують індивідуально;, вони закладаються навесні, спостереження проводяться зі індивідуальними графіками студентів протягом польового сезону, восени прибираються;

демонстраційні досліди студенти виконують індивідуально влітку і представляють під час лабораторного практикуму або протягом навчального року на лабораторних заняттях з відповідною тематикою;

звітну конференцію з польової практики доцільно провести восени, в кінці польового сезону.

 

 

ФЕНОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

 

При проведенні фенологічних спостережень перш за все слід пам’ятати, що сезонні зміни в природі настають щороку в різний час, оскільки тривалість сезону року буває різною, відбуваються коливання щодо кількості атмосферних опадів, ясних та хмарних днів, у переважанні низьких та високих температур тощо. Навчитися уважно стежити за фазами розвитку рослин, встановлювати їх зв'язок із природними умовами – одне із завдань, яке ставиться на польовій практиці з фізіології рослин.

Фенологічні спостереження за рослинами навесні проводять щодня, оскільки у цей період сезонні явища настають одне за одним дуже швидко. Влітку та восени цей період можна збільшити до п’яти днів. Для спостережень вибирають кращі деревні, чагарникові та трав’янисті рослини в міських парках, зеленій зоні міста, присадибній ділянці, агробіостанції тощо.

Результати, отримані при проведенні фенологічних спостережень обов’язково слід зіставляти з даними метеорологічних спостережень, які проводять студенти робочими групами. Ці дані також враховуються при обробці результатів по польових дослідам.

Метеорологічні спостереження проводяться в загальноприйняті години доби (7,12 та 19 годин за астрономічним часом), відмічаються температура та вологість повітря, хмарність, опади, напрямок та швидкість вітру.

Для проведення метеорологічних спостережень бажана наявність метеорологічної будки, в якій повинні бути встановлені прилади, які реєструють температуру та вологість повітря. При відсутності спеціальних приладів для визначення швидкості вітру її визначають за такими ознаками: дим із труб будинків підіймається прямо вгору, не відхиляючись убік, запалений сірник горить спокійно, листки на деревах не тремтять – 0-0,5 м/с; дим з труби відхиляється убік, запалений сірник хоч і не гасне, але горить неспокійно, вогонь відхиляється, листя на деревах тремтить – 0,5-1,0 м/с; подув вітру відчувається обличчям, листки шелестять, вимпел флюгеру починає коливатися – 2-3 м/с; вітер колише листки, тонкі гілки та легенькі прапорці, на поверхні води з’являється брижа - 4-5 м/с, коливаються великі гілки, нахиляються верхівки дерев, піднімається від землі пил, клаптики паперу, витягується вимпел флюгеру – 6-7 м/с, розгойдуються товсті сучки дерев, на гребнях хвиль з’являються баранчики , важко скористатися парасолькою – 10-12 м/с; розгойдуються стовбури дерев, при ходьбі відчувається помітний опір – 13-15 м/с;. ламаються дерева, пересовуються з місця на місце предмети, пошкоджуються дахи – 19-21 м/с; вітер призводить до значних руйнувань 22-25 м/с; вириваються із коренем великі дерева – 25-29 м/с; спостерігаються великі руйнування та спустошення – понад 20 м/с. За напрямок вітру приймають напрямок, звідки дме вітер.

Кількість хмар оцінюють за 10-бальною шкалою6 чисте небо – 0 балів, півнеба вкрите хмарами – 5 балів, все небо вкрите хмарами – 10балів.

Наслідки спостережень слід ретельно записувати у польовий щоденник, наведений у додатку, та у календар погодних спостережень.

На початку фенологічних спостережень у польовому щоденнику розкреслюють спеціальну сторінку, де вказується назва рослини, місцезнаходження та місцезростання, тип ґрунтів. Під час спостережень записують дати проходження фенофаз рослин, а результати спостережень підтверджуються гербарними зразками.


Date: 2015-12-12; view: 940; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию