Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО

У 1993 р. сутність інформаційного суспільства була розкрита Комісією ЄС:

"Інформаційне суспільство - це суспільство, в якому діяльність людей здійснюється на основі використання послуг, що надаються за допомогою інформаційних технологій та технологій зв'язку".

Інформаційним суспільством слід вважати:

суспільство нового типу, що формується внаслідок глобальної соціальної революції та породжується вибуховим розвитком і конвергенцією інформаційних та комунікаційних технологій;

суспільство знання, тобто суспільство, в якому головною умовою добробуту кожної людини і кожної держави стає знання, здобуте завдяки безперешкодному доступу до інформації та вмінню працювати з нею;

глобальне суспільство, в якому обмін інформацією не буде мати ні часових, ні просторових, ні політичних меж; яке, з одного боку, сприятиме взаємопроникненню культур, а з іншого - відкриватиме кожному співтовариству нові можливості для самоідентифікації.

У науковій думці є багато назв постіндустріального суспільства:

Lifelong Learning Society (Суспільство Дожиттєвого Навчання, навчання впродовж усього життя),

Net-Intellect Society (Суспільство Мережевого Інтелекту),

Digital Society (Цифрове суспільство), Global Society (Глобальне Суспільство), Information Society (Інформаційне Суспільство),

Silicon Society (Кремнієве /Піскове/ Суспільство).

Інформаційне суспільство - суспільство, в якому більшість працюючих зайнято виробництвом, зберіганням, переробкою та реалізацією інформації, особливо вищої її форми - знань. Для цієї стадії розвитку суспільства та економіки характерно:

• збільшення ролі інформації, знань та інформаційних технологій в житті суспільства

• зростання числа людей, зайнятих інформаційними технологіями, комунікаціями і виробництвом інформаційних продуктів і послуг, зростання їх частки у валовому внутрішньому продукті

• наростаюча інформатизація суспільства з використанням телефонії, радіо, телебачення, мережі Інтернет, а також традиційних та електронних ЗМІ, розширення використання мультимедіа;

• створення глобального інформаційного простору, що забезпечує: (а) ефективну інформаційну взаємодію людей; (б) їх доступ до світових інформаційних ресурсів; (в) задоволення їх потреб в інформаційних продуктах і послугах;

• розвиток електронних демократії та уряду,електронної економіки і зокрема електронних комерції, банкінгу, електронних соціальних і господарюючих мереж.


Date: 2015-12-12; view: 206; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию