Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Аристов Р. Оптова торгівля у країнах // Економіка життя й

1. Аристов Р. Оптова торгівля у країнах // Економіка життя й. – 2008, № 32. 79с.

2. Вудкін В. С. Сучасні тенденції регіональних змін в міжнародній торгівлі. " Актуальні проблеми економіки" № 1, 2007, 237с.

3. Булатов А.С. «Світова економіка», М., «Економіст» 2005р.; 126с.

4. Горбач Л. Міжнародні економічні відносини : Підручник/ Люд-мила Горбач, Олексій Плотніков,. -К.: Кондор, 2005. - 263 с.

5. Дахно І.І. Міжнародна торгівля. Видання 2-ге, доповнене. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 296 с.

6. Економічна теорія : Підручник/ В. М. Тарасевич, В. В. Білоцерківець, С. П. Горобець, О. В. Давидов та ін.; За ред. В. М. Тарасевича; М-во освіти і науки України, Нац. металургійна акад. України . -К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 779 с.

7. Кірєєв О. Міжнародна економіка. Частина третя. - М.: Міжнародні відносини, 2010. 105с.

8. Козик В. Міжнародні економічні відносини : Навчальний посібник/ Василь Козик, Людмила Панкова, Наталія Даниленко,. -4-те вид., стереотипне. -К.: Знання-Прес, 2003. - 405 с.

9. Крилова Н.В. Міжнародна торгівля: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. 74с.

10. Кузик Б.Н. " Цивілізація: теорія історія діалог, майбутнє " - економічна стратегія 2014р. 541с.

11. Лавренюк О. Спеціальні захисні заходи в міжнародній торгівлі/ О. Лавренюк // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - N1. - С. 137.

12. Липов В. Міжнародна економіка : Навчальний посібник/ Володимир Липов,; М-во освіти і науки України, ХНЕУ. -Харків: ВД "ІНЖЕК", 2005. - 406 с.

13. Міжнародна економіка: Навч. посібник. / Ю.Г.Козак, Н.С. Логвинова, В.В.Ковалевський та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 1118с.

 

14. Міжнародні економічні відносини. За редакцією доктора економічних наук, професора, академіка АЕН України Козака Ю.Г для студентів вищих навчальних закладів, Київ «Центр учбової літератури» 2012р - 248с.

15. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України.: Підручник. - К.: Центр учбової літератури. 2010. - 296 с.16. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – С.358 - 407.

17. Павленко І.І. Міжнародна торгівля та інвестиції. Навч. Пос., 2011 256 с.

18. Передрій О. Міжнародні економічні відносини : Навчальний посібник/ Олександр Передрій,; М-во освіти і науки України, Закарпатський держ. ун-т. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 273 с.

19. Румянцев А.П., Климко Г.Н., Рокоча В.В. Міжнародна економіка: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 479 с.

20. Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Міжнародна економіка: Навч. посібник. -:К.: Центр учбової літератури. 2010. - 152с.

21. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник магістрантів з міжнародної економіки і державної служби. - Тернопіль.: Економічна думка, 2009. - 542 с.

22. Сазонець І.Л. Сутність та основні концепції діяльності ТНК в умовах глобалізації / І.Л. Сазонець, Ю.М. Варич. Донецьк: 2009. - 275 с.

 

 


Date: 2016-02-19; view: 188; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию