Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Загальні вимоги до оформлення звіту





Змістовна частина звіту оформляється на стандартних аркушах білого паперу форматом А4 з одного боку з полями: верхнє - 2,5 см для проставлення сторінок; ліве - 3.5 см для палітурки; праве - 1,0 см; нижнє - 2,0 см для зауважень керівника.

При друкуванні на принтері передбачається розмір шрифту 14, величина інтервалу - 1.5; рукописний варіант приймається заповненим чорнилом одного кольору (чорного, синього або фіолетового) з інтервалом між рядками достатньої ширини (допускається 29 - 30 рядків на одну сторінку).

Титульний лист оформляється по встановленому в університеті зразку (додаток 1,2) і підписується студентом - практикантом і завіряється керівником практики від підприємства (підпис і печатка).

Нумерація сторінок звіту повинна бути наскрізною, номер сторінки проставляється арабськими цифрами посередині аркуша. Таблиці, рисунки, діаграми, бланки, розташовані на окремих листах, включаються в загальну нумерацію.

Усі ілюстрації (діаграми, графіки, схеми, креслення, фотознімки та ін.) іменуються рисунками, що нумеруються послідовно наскрізною нумерацією в межах кожного розділу арабськими цифрами (наприклад, перший малюнок у першому розділі позначається Рис. 1, другий -2 і т.д.) під малюнком. Текст назви розташовується внизу рисунку.

Цифровий матеріал, поміщений у звіті, рекомендується оформляти у вигляді таблиць, що також нумеруються арабськими цифрами послідовно в межах кожного розділу. Всі таблиці повинні мати змістовний заголовок. Заголовок міститься під словом «Таблиця» над відповідною таблицею з цифровим матеріалом. Для кожного показника, включеного в таблицю, повинні бути зазначені одиниці виміру. Таблиці і рисунки варто поміщати після першого згадування про них у тексті звіту безпосередньо відразу в текстовому проміжку або на окремих аркушах.

Додатки оформляються як продовження звіту на наступних його сторінках. Кожний додаток починають із нової сторінки, у правому верхньому куту якої вказують слово «Додаток» із послідовною нумерацією арабськими цифрами, наприклад. «Додаток 1», «Додаток 2» і т.д. Кожний додаток повинен мати тематичний (змістовний) заголовок, що відображає суть документу.

Звіт разом із додатками до нього брошурується або зшивається, реєструється і здається на кафедру для перевірки. Після успішного захисту зберігається на кафедрі відповідно до встановленого терміну.

 






Date: 2016-02-19; view: 101; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию