Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мазмұны. Азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

«Қаржы академиясы» АҚ

 

«БЕКІТЕМІН»

Оқу-әдістемелік

Жұмысы жөніндегі проректор

Нурмухаметов Н.Н.

Ж.

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

_____________ BU 2207 Бухгалтерлік есеп ___________________

пәннің атауы және коды

 

мамандық __________5В050900 – Қаржы_____________________________

(шифр, мамандық атауы)

Барлығы 3 кредит

Курс 2

Семестр 4

Дәрістер 30 сағат

Тәжірибелік 15 сағат

Барлық аудиторлық сағат 45 сағат

СОӨЖ 45 сағат

СӨЖ 45 сағат

Барлық ӨЖ 90 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы 135 сағат

Межелік бақылау саны (МБ) 2

Емтихан 4 семестр

 

 

Астана 2015

«Есеп және аудит»________________ (атауы) кафедрасының отырысында қарастырылды.   Хаттама №11 «_02_»_____маусым______2015 ж   Жоғары білім беру_____________ (атауы) факультет Кеңесімен мақұлданды.   Хаттама №11 «__18__»_____ маусым___2015 ж  
« Есеп және аудит»______________ (атауы) Кафедрасының меңгерушісі _________ ____Аманова Г.Д._________ (қолы) (аты-жөні)     Жоғары білім беру____________ (атауы) Факультет Кеңесінің төрайымы   _________ Рахимова Г.А_______ (қолы) (аты-жөні)

 

Құрастырушы____Кажмухаметова А.А. э.ғ.к., доцент м.а.

(аты-жөні, лауазымы, атағы)

 

Құрастырушы ___Корабаев Бейбит Сыбанбаевич, магистр, аға оқытушы

(аты-жөні, лауазымы, атағы)

 

 

Мазмұны

 

Пәннің оқу бағдарламасы
Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы
Магистранттарды оқыту бағдарламасы (syllabus)
Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі
Пән бойынша білім алушыларды оқу-әдістемелік қамтамасыз ету картасы
Дәрістер кешені (дәрістер тезистері, иллюстративтік және таратпа материалдар, ұсынылатын әдебиеттер тізімі)
Семинар (тәжірибе) сабақтар жоспары
Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар
Типтік есептеулерді, есептеу-графикалық, зертханалық жұмыстарды, курстық жобаларды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар мен ұсыныстар
Студенттердің өзіндік жұмысын орындауға арналған материалдар
Кәсіби, педагогикалық, ғылыми-зерттеу тәжірибелерден өту бойынша әдістемелік нұсқаулар, есептік құжаттау нысандары
Студенттердің жұмысын (оқу жетістіктерін) бақылау және бағалау бойынша материалдары (жазбаша бақылау тапсырмалар, тесттік тапсырмалар, өзін-өзі дайындау үшін сұрақтар тізімі, емтихан билеттері және т.б.)
Оқу сабақтарын бағдарламалық және мультимедиялық қамтамасыз ету
Мамандандырылған дәрісханалар, кабинеттер мен зертханалар тізімі

  


Date: 2016-02-19; view: 245; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию