Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Біологія 7 клас

Пн, Пт

Дата № уроку Тема уроку Лабораторні та практичні роботи
ВСТУП
02.09   Біологія — наука про живу природу  
06.09   Розмаїтість живих організмів  
09.09   Дослідження біологічних об'єктів  
Розділ 1. ЦАРСТВО РОСЛИНИ
Тема 1. «Основні функції рослинного організму»
13.09   Характеристика рослин  
16.09   Життєдіяльність рослин  
20.09   Живлення рослин. Фотосинтез  
23.09   Транспорт речовин і випаровування води  
27.09   Ріст і розвиток рослин  
30.09   Умови, необхідні для забезпечення життєдіяльності рослин  
Тема 2. «Будова рослин»
04.10   Історія відкриття клітини. Збільшувальні прилади. Будова й функції рослинної клітини. Лабораторна робота № 1. Будова рослинної клітини
07.10   Життєдіяльність клітини  
11.10   Розмаїтість рослинних клітин. Основні рослинні тканини та їхні функції  
14.10   Будова квіткової рослини, вегетативні й генеративні органи  
18.10   Корінь, будова й функції. Проростки. Лабораторна робота № 2. Корінь і кореневі системи. Видозміни кореня
21.10   Клітинна будова кореня Лабораторна робота № 3. Внутрішня будова кореня у зв'язку з його функціями
25.10   Зовнішня будова пагона. Розвиток пагона з бруньки Лабораторна робота № 4. Пагін та його будова. Розмаїтість пагонів
04.11   Внутрішня будова стебла. Ріст стебла. Лабораторна робота №5 Внутрішня будова стебла у зв'язку з його функціями
08.11   Видозмінені пагони. Лабораторна робота № 6. Видозміни пагона
11.11   Листок. Зовнішня будова листка.   Лабораторна робота № 7. Будова й різноманітність листків
15.11   Внутрішня будова листка Лабораторна робота № 8. Внутрішня будова листка у зв'язку з виконуваними ним функціями
Розділ 2. РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН
18.11     Способи розмноження рослин. Вегетативне розмноження.   Практична робота № 1 Вегетативне розмноження рослин
22.11   Розмноження спорами (нестатеве розмноження)  
25.11   Розмноження квіткових рослин  
29.11   Життєвий цикл рослин  
02.12   Квітка — генеративний орган. Суцвіття. Лабораторна робота № 9 Будова й різноманітність квіток
06.12   Запилення, пристосування до запилення  
09.12   Насінина і плід  
13.12   Проростання насіння, умови його підростання  
16.12   Розмаїтість плодів. Поширення плодів і насіння. Лабораторна робота № 10. Будова й різноманітність плодів
20.12   Контрольна підсумкова робота № 1  
Розліт 3. РОЗМАЇТІСТЬ РОСЛИН
23.12   Основи систематики. Класифікація рослин  
Тема «Водорості»
27.12   Загальна характеристика водоростей Лабораторна робота № 11. Будова Водорості.
13.01   Розмаїтість водоростей. Прісноводні водорості  
17.01   Розмаїтість водоростей. Морські водорості  
20.01   Значення водоростей у природі й житті людини  
Тема «Вищі спорові»
24.01   Загальна характеристика вищих спорових рослин  
27.01   Відділ Мохоподібні. Зелені мохи.   Лабораторна робота № 12. Будова й розмаїтість мохоподібних
31.01   Сфагнові мочи й утворення торфу. Значення мохів у природі  
03.02   Відділи Хвощеподібні та Плауноподібні.   Лабораторна робота № ІЗ. Особливості будови плауна булавовидного і хвоща польового
07.02   Папоротеподібні. Розмаїтість папоротеподібних. Лабораторна робота № 14. Будова щитника звичай­ного, або чоловічої папороті
10.02   Колишній розквіт папоротеподібних  
Тема «Голонасінні»
14.02   Загальна характеристика насінних рослин. Відділ Голонасінні  
17.02   Розмаїтість і значення голонасінних  
21.02   Загальні ознаки Хвойних. Лабораторна робота № 15
Тема «Покритонасінні (Квіткові)»
24.02   Відділ Квіткові рослини. Їх загальні ознаки й різноманіття  
28.02   Класифікація квіткових рослин. Розподіл квітко­вих на класи й родини  
03.03   Клас Дводольні. Розоцвіті, Капустяні й Бобові. Основні представники та їх значення для людини  
07.03   Пасльонові й Айстрові  
10.03   Клас Однодольні. Представники родини Лілійні  
14.03   Родина Злаки  
Розділ 4. ГРИБИ І БАКТЕРІЇ
Тема «Гриби»
17.03   Загальна характеристика царства Гриби  
21.03   Особливості будови, процеси життєдіяльності й розмаїтість грибів. Лабораторна робота № 16. Будова шапкових грибів
31.03   Особливості будови, процеси життєдіяльності та розмаїтість грибів: дріжджі й паразитичні гриби. Лабораторна робота № 17. Паразитичні та цвілеві гриби
04.04   Особливості будови, процеси життєдіяльності та розмаїтість лишайників  
07.04   Значення грибів і лишайників у природі  
Тема «Бактерії»
11.04   Загальна характеристика бактерій  
14.04   Розмаїтість бактерій  
18.04 25.04   Значення бактерій у природі й житті людини  
28.04   Контрольна підсумкова робота № 2  
Розділ 5. ОРГАНІЗМ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ
05.05   Організм і середовище існування. Екологічні групи рослин  
12.05   Пристосування рослин до середовища існування. Життєві форми  
16.05   Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їх роль в екосистемах  
19.05   Рослинні угруповання  
23.05 26.05   Охорона рослин. Червона книга України  
30.05     Сучасні уявлення про історичний розвиток бактерій, грибів, рослин  

 

Date: 2015-04-23; view: 452; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию