Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


виконання виробничої програми цеху

Назва виробу Одиниця виміру Кількість виробів виробів (п), (шт) Норма виробітку (а) , Трудовитрати (А), люд.-сек
         
Тістечко"Слока" з яблучноюначинкою (нарізне) шт     7,13
Тістечко «Трубочка»з білковим кремом шт     0,72
"Пісочне кільце" шт     1,34
Тістечко «Пісочне» глазуроване помадкою шт     1,60
"Трубочка" з кремом шт     1,08
"Трубочка" з обсипкою шт     1,08
Булочка домашняя шт     1,33
Сдоба звичайна шт     12,11
Тістечко "Бісквітне" фруктове шт     1,63
Тістечко Буше шт     1,63
Разом       29,65

N1=

N2=2*N1*α=2*2,2*1,13=4

В цеху працюють в одній бригаді 2кондетерів

13. Виконуємо розрахунок тари.

Кількість внутрішньо цехової і оборотної тари (листів, де­ко, форм, лотків, контейнерів) визначається за формулою:

Р = ,  

де Р- кількість тари, шт.;

п - кількість виробів, що виготовляється за зміну, шт. (кг);

с - кількість виробів на листі, деці, у формі, шт. (кг)

];

К3 - коефіцієнт запасу, К3=3,

φ - обіговість тари за зміну:

 

де Т - тривалість роботи цеху за зміну, год.;

τ - час, протягом якого тара зайнята виробами, хв.

Обіговість лотків залежить від того, скільки разів протягом змі­ни готові вироби вивозять з цеху, експедиції. У розрахунках обіговість лотків і контейнерів у середньому приймають такою, що дорівнює 2.

Розрахунок тари звести у таблицю 10

Таблиця 10. Розрахунок тари

Назва тари і ви­робу Кількість ви­робів за зміну (п), шт. (кг) Місткість тари (с) шт. (кг) Обіговість тари за зміну (φ) Розрахунко­ва кількість тари (Р), шт.
         
Листи        
Тістечко"Слока" з яблучноюначинкою (нарізне)        
Тістечко «Трубочка»з білковим кремом        
"Пісочне кільце"        
Тістечко «Пісочне» глазуроване помадкою        
"Трубочка" з кремом        
"Трубочка" з обсипкою        
Булочка домашняя        
Сдоба звичайна        
Деко        
Бісквітне тісто 20,1      
Лотки        
Тістечко"Слока" з яблучноюначинкою (нарізне)        
Тістечко «Трубочка»з білковим кремом        
"Пісочне кільце"        
Тістечко «Пісочне» глазуроване помадкою        
"Трубочка" з кремом        
"Трубочка" з обсипкою        
Булочка домашняя        
Сдоба звичайна        
Тістечко "Бісквітне" фруктове        
Тістечко Буше        
Разом        

З урахуванням того, що тара повинна зберігатись в 3-х місцях. Приймаємо, 1/3 лотків

14. Розрахувати немеханічне обладнання.

Розрахунок виробничих столів здійснюємо за кількістю конди­терів, які працюють у максимальну зміну, і нормами погонної довжини столу на одного працівника за формулою 5.27. У залежності від опе­рації норма довжини столу на одного працівника становить, м:

- розкачування і обробляння тіста - 1,5;

- розкачування листкового тіста - 1,5;

- оздоблення кондитерських виробів - 1,5;

- пакування кондитерських виробів - 1,5;

- інші операції - 1,25.

Розрахунок виробничих столів звести у таблицю.

Таблиця 11 Розрахунок виробничих столів

Операції Нарма довжини столу Розрахункова довжина столу Стандартна довжина столу марка кількість
розкачування і обробляння тіста 1,5   1,470 СПСМ-5  

Приймаємо 2 столів СПМС-5

Мийні ванни, стелажі, інвентар, посуд добирають без розрахун­ків за нормами оснащення та з урахуванням особливостей технологіч­ного процесу і виробничих потреб.

15. Розрахувати корисну і загальну площу цеху за формулою 3.16.

Площа кондитерського цеху визначається, як сума площ кожно­го приміщення (відділення, ділянки) певного функціонального при­значення. Площа окремих приміщень визначається методом розрахун­ків та компонування з урахуванням особливостей технологічного про­цесу і переліку технологічного обладнання, яке розташоване у даному приміщенні.

Умовний коефіцієнт використання площі кондитерського цеху η=0,3÷0,35 Розрахунок корисної площі кожного виробничого під­розділу цеху подати у вигляді таблиці

 

 

Таблиця12. Розрахунок корисної площі цеху.

Назва обладнання Марка обладнання Габарити,мм Кількість обладнання, шт Корисна площа,м2
довжина ширина висота
1.Приміщення для підготовки яєць
Мийна ванна ВПСМ         2,1
Стіл виробничий з овоскопом СПСМ-1         0,5
Раковина           0,2
Підтоварник ПТ-4А          
Sкор           3,8
Sзаг            
Відділення замісу тіста, розробки і випічки
Шафа пекарна ЕРО-21S         1,36
Плита електрична FEH330/008         0,34
Холодильна шафа ШХ-1,12         2,25
Тестомісильна машина А-40         0,48
Тісторозкатувальна машина МРТ-60         0,8
Стіл виробничий СПСМ-5         2,46
Стелаж пересувний СЖ-2         0,6
Раковина           0,2
Мийна ванна ВПСМ         0,5
Sкор           8,99
Sзаг            
3. приміщення оздоблення виробів
Холодильна шафа ШХ-0,4 МС         0,6
Стіл виробничий СПСМ-5         1,23
Взбивальна машина АР-20         0,3
Стелаж пересувний СЖ-2         0,6
Раковина           0,2
Sкор           2,6
Sзаг            
Комора добового запасу
Холодильна шафа ШХ-1,12         1,1
Стіл виробничий СПСМ-1         0,9
Стелаж стаціонарний СПС1         1,2
Підтоварник ПТ2         0,9
Стелаж пересувний СЖ-2         0,6
Просіював ВП-1         На столі
Sкор           4,7
Sзаг            
Приміщення експедиції
Холодильна шафа ШХ-0,4МС         0,56
Стелаж стаціонарний СПС1         1,2
Підтоварник ПТ2         0,9
Раковина           0,2
Sкор           2,86
Sзаг            

 

Специфікація обладнання для кондитерського цеху цеху

позначення Найменування обладнання Тип, марка Габаритні розміри кількість
  Стіл виробничий СПСМ-5 1470*840*860  
  Стіл виробничий СПСМ-1 1050*840*860  
  Шафа пекарська ЕРО-21S 800*850*1675  
  Холодильна шафа ШХ-1,12 1500*750*1963  
  Плита електрична FEN330/008 400*850*900  
  Тістомісильна машина А-40 560*860-970  
  Тісторозкатувальна машина МРТ-60 1050*740*1200  
  Стелаж пересувний СЖ-2 1000*600*1750  
  Раковина Р-1 500*400*240  
  Холодильна шафа ШХ-0,4МС 750*750*1870  
  Взбивальна машина АР-20 430*667*885  
  Стелаж стаціонарний СПС-1 1470*840*2200  
  Підтоварник ПТ-2 1050*840*280  
  Підтоварник ПТ-4А 1000*5000280  
  Ванна мийна пересувна ВПСМ 630*840*860  
  Просіювач ВП-1 510*510*680  

 

 

Експлікація приміщень

 

позначення Найменування обладнання Площа,м2
  Приміщення для підготовки яєць  
  Відділення замісу тіста, розробки і випікання  
  Приміщення оздоблення виробів  
  Кладова продуктів  
  Приміщення експедиції  
  Мийна тари  

 

Date: 2015-04-23; view: 501; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию