Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаПрактичне заняття 2. 1. Облік доходів від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг)

(3 год.)

Навчальні питання

1. Облік доходів від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг).

2. Облік доходів і витрат від іншої операційної діяльності

3. Облік результатів діяльності від участі в капіталі.

4. Облік доходів і витрат фінансової діяльності.

5. Порядок обчислення і сплати податку на прибуток.

6. Облік формування фінансових результатів від усіх видів діяльності.

7. Облік нерозподіленого прибутку або непокритих збитків.

Завдання для практичної роботи

1. Записати у схеми рахунків за операціями хлібозаводу початкові залишки на 1 січня п. р.

1) Основні засоби – 259700 грн.

2) Матеріали – 15600 грн.

3) Паливо – 1850 грн.

4) Запасні частини – 1350 грн.

5) Каса – 25 грн.

6) Поточний рахунок в банку – 26470 грн.

7) Розрахунки з підзвітними особами (дебет) – 5 грн.

8) Статутний капітал – 235100 грн.

9) Нерозподілені прибутки – 56660 грн.

10) Резервний капітал – 5200 грн.

11) Короткострокова позика банку – 3000 грн.

12) Розрахунки з іншими кредиторами – 640 грн.

13) Розрахунки з оплати праці – 4400 грн.

Баланс – 305000 грн.

2. Заповнити журнал господарських операцій за січень п. р. (таблиця 58)

 

Журнал реєстрації господарських операцій хлібозаводу за січень п. р.

Таблиця 58

№ п/п Зміст господарської операції Сума, грн. Кореспонденція
Д-т К-т
Відраховано з прибутку за минулий рік: а) на поповнення статутного капіталу б)на поповнення резервного капіталу      
Отримано в касу: а) з розрахункового рахунку б) від підзвітної особи залишок підзвітних сум      
Видано з каси: а) заробітна плата б) Васильову на господарські витрати в) Кравченку в погашення кредиторської заборгованості      
Отримано: а) від борошномельного комбінату борошно б) від бази цукор в) від бази мазут г) від постачальника запасні частини      
Зараховано на розрахунковий рахунок: а) кор. кредит банку б) на поповнення статутного капіталу в) внесення готівки з каси      
Безоплатно передано устаткування від іншого комбінату    
Перераховано з розрахункового рахунку: а) борошномельному комбінату б) механічному заводу в) на погашення короткострокового кредиту банку      
Оплачено кредитом базі за придбаний цукор    
Відпущено на виробництво матеріали    
Повернуто з виробництва на склад невикористані матеріали    
Васильов використав підзвітні суми на виробничі потреби    
Перераховано з розрахункового рахунку: а) на сплату ін. кредиторам б) витрати за рахунок резервів   1 125    

3. Записати суми операцій у схеми рахунків.4. Скласти оборотно-сальдову відомість (таблиця 59).

5. Скласти баланс на 1 лютого п. р. (таблиця 60).
Date: 2015-04-23; view: 330; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию