Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне заняття 2. 1. Облік доходів від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг)

(3 год.)

Навчальні питання

1. Облік доходів від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг).

2. Облік доходів і витрат від іншої операційної діяльності

3. Облік результатів діяльності від участі в капіталі.

4. Облік доходів і витрат фінансової діяльності.

5. Порядок обчислення і сплати податку на прибуток.

6. Облік формування фінансових результатів від усіх видів діяльності.

7. Облік нерозподіленого прибутку або непокритих збитків.

Завдання для практичної роботи

1. Записати у схеми рахунків за операціями хлібозаводу початкові залишки на 1 січня п. р.

1) Основні засоби – 259700 грн.

2) Матеріали – 15600 грн.

3) Паливо – 1850 грн.

4) Запасні частини – 1350 грн.

5) Каса – 25 грн.

6) Поточний рахунок в банку – 26470 грн.

7) Розрахунки з підзвітними особами (дебет) – 5 грн.

8) Статутний капітал – 235100 грн.

9) Нерозподілені прибутки – 56660 грн.

10) Резервний капітал – 5200 грн.

11) Короткострокова позика банку – 3000 грн.

12) Розрахунки з іншими кредиторами – 640 грн.

13) Розрахунки з оплати праці – 4400 грн.

Баланс – 305000 грн.

2. Заповнити журнал господарських операцій за січень п. р. (таблиця 58)

 

Журнал реєстрації господарських операцій хлібозаводу за січень п. р.

Таблиця 58

№ п/п Зміст господарської операції Сума, грн. Кореспонденція
Д-т К-т
  Відраховано з прибутку за минулий рік: а) на поповнення статутного капіталу б)на поповнення резервного капіталу      
  Отримано в касу: а) з розрахункового рахунку б) від підзвітної особи залишок підзвітних сум      
  Видано з каси: а) заробітна плата б) Васильову на господарські витрати в) Кравченку в погашення кредиторської заборгованості      
  Отримано: а) від борошномельного комбінату борошно б) від бази цукор в) від бази мазут г) від постачальника запасні частини      
  Зараховано на розрахунковий рахунок: а) кор. кредит банку б) на поповнення статутного капіталу в) внесення готівки з каси      
  Безоплатно передано устаткування від іншого комбінату      
  Перераховано з розрахункового рахунку: а) борошномельному комбінату б) механічному заводу в) на погашення короткострокового кредиту банку      
  Оплачено кредитом базі за придбаний цукор      
  Відпущено на виробництво матеріали      
  Повернуто з виробництва на склад невикористані матеріали      
  Васильов використав підзвітні суми на виробничі потреби      
  Перераховано з розрахункового рахунку: а) на сплату ін. кредиторам б) витрати за рахунок резервів   1 125    

3. Записати суми операцій у схеми рахунків.

4. Скласти оборотно-сальдову відомість (таблиця 59).

5. Скласти баланс на 1 лютого п. р. (таблиця 60).

Date: 2015-04-23; view: 481; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию