Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне заняття 1. 1. Класифікація витрат по економічних елементах, статтях калькуляції

(2 год.)

Навчальні питання

1. Класифікація витрат по економічних елементах, статтях калькуляції

2. Облік витрат по елементах.

3. Облік витрат на виробництво продукції (робіт, послуг).

4. Облік і розподіл загальновиробничих витрат.

5. Облік адміністративних витрат та інших витрат операційної діяльності.

6. Облік інших витрат звичайної діяльності.

 

Завдання для практичної роботи

1. Записати у схеми рахунків за операціями консервного заводу початкові залишки на 1 січня п. р.

1) Основні засоби – 183460 грн.

2) Матеріали – 20300 грн.

3) Готова продукція – 21130 грн.

4) Каса – 40 грн.

5) Поточний рахунок в банку – 7656 грн.

6) Розрахунки з підзвітними особами (дебет) – 46 грн.

7) Статутний капітал – 142980 грн.

8) Резервний капітал – 20000 грн.

9) Нерозподілені прибутки – 18900 грн.

10) Розрахунки з постачальниками та підрядниками – 13722 грн.

11) Розрахунки за податками – 5000 грн.

12) Розрахунки за страхуванням – 10000 грн.

13) Розрахунки з оплати праці – 7030 грн.

14) Довгостроковий кредит – 15000 грн.

Баланс - 211502

 

2. Заповнити журнал господарських операцій за січень п. р. (таблиця 54)

Журнал реєстрації господарських операцій консервного заводу за січень п. р.

Таблиця 54

№ п/п Зміст господарських операцій Сума, грн. Кореспонденція
Д-т К-т
  Оприбутковане паливо від постачальника      
  Одержано матеріали від фірми “Мрія”      
  Нарахована заробітна плата загально виробничому підрозділу      
  Витрачені матеріали на виробництво      
  Відпущено зі складу бензин для автотранспорту адміністрації      
  Видано кошти з каси в погашення заборгованості постачальникам      
  В касу отримано кошти від покупців за відвантажену готову продукцію      
  Видано з каси в підзвіт на службове відрядження Іванову      
  Внесено в касу суму залишку за відрядження      
  Відвантажена готова продукція покупцям      
  Разом      

 

3. Записати суми операцій у схеми рахунків.

4. Скласти оборотно-сальдову відомість (таблиця 55).

5. Скласти баланс на 1 лютого п. р. (таблиця 56).

Date: 2015-04-23; view: 435; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию