Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодика розрахунку чисельності та площі приміщення служби охорони праці на підприємстві

На підприємстві з кількістю працюючих понад 50 осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, затверджуваного спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну кваліфікацію.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 чоловік для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні фахівці на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Керівники і фахівці служби охорони праці за посадою та заробітною платою прирівнюються до керівників і фахівців основних виробничо-технічних служб на підставі Наказу № 255 від 15.11.2004 "Про службу Охорони праці на підприємствах".

Розрахунок чисельності служби охорони праці :

Средньоспискова чисельність працюючих на підприємстві, Рср Чисельність працівників служби охорони праці, М Примітка
Підприємства виробничої сфери Підприємства невиробничої сфери
До 50 До 100 Особи з відповідною професійною підготовкою за сумісництвом
Від 51 до 500 Від 101 до 500 Один фахівець із охорони праці з інженерно-технічною освітою
Більше 500 Більше 500 Ф - ефективний річний фонд робочого часу фахівця з охорони праці 1820 год Кв – коефіцієнт, який враховує шкідливість і небезпеку виробництва

 

1. Чисельність служби охорони праці на підприємстві без шкідливих і небезпечних факторів на виробництві:

, (2.1)

2. Чисельність служби охорони праці на підприємстві зі шкідливими й небезпечними факторами на виробництві:

, (2.2)

, (2.3)

де Рв - чисельність, що працюють зі шкідливими речовинами,

Ра - чисельність працюючих на роботах підвищеної небезпеки,

Кв максимально може дорівнювати 3, у випадку коли всі працівники працюють зі шкідливими речовинами Рва=2Рср.

 

3. Чисельність служби охорони праці на об'єднання підприємств. 

Об'єднання підприємств Чисельність
Асоціації, корпорації, концерни й інші об'єднання підприємств, утворені не по галузевому принципу, а також управління культури, освіти та інші
Міністерства, державні комітети, концерни, корпорації й ін. Об'єднання підприємств, утворені по галузевому принципу.

Р150 – кількість підприємств, які мають чисельність більше 150 чол. штатного персоналу.

К2 і К3 - коригувальні коефіцієнт

Кількість підприємств зі шкідливим і небезпечним виробництвом, дошкільних установ, шкіл, що мають свої виробничо-навчальні бази К23
При відсутності й до 10
Від 11 до 100
Більше 100

 

Розрахунок площі приміщень служби охорони праці (СНИП 2.09.04-87)

Облікова чисельність працівників, чол. До 1000 1001-3000 3001-5000 5001-10000 10001-20000 Понад 20000
Площа приміщень, м2

 
Date: 2015-05-22; view: 496; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию