Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Для галузевих нормативних актів

ДНАОП 1.8.10 1. назва документа

 

 

Промисловість України кодується чотиризначним кодом згідно з розробленим Держнаглядохоронпраці класифікатором по галузях і підгалузях:

1.0.00 − промисловість 2.0.00 − сільське господарство 3.0.00 − лісове господарство 4.0.00 − рибна промисловість 5.1.00 − транспорт 5.2.00 − зв'язок 6.0.00 − будівництво 7.0.00 − торгівля і громадське харчування 8.0.00 − матеріально-технічне забезпечення і збут 8.5.00 − геологія, геодезія, гідрометеорологія 8.7.10 − редакції і видавництва 8.7.20 − кіностудії, студії звукозапису 9.0.00 − житлово-комунальне і побутове господарство 9.0.24 − пожежна охорона 9.1.00 − охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення 9.2.00 − народна освіта 9.3.10 − культура і мистецтво 9.5.00 − наука і наукове обслуговування 9.6.00 − фінанси, кредит і банківська діяльність, страхування, пенсійне забезпечення 9.7.00 − органи державного управління (всіх рівнів) 9.8.00 − суспільні організації і об'єднання (партії, профспілки тощо).

 

Наприклад:

"ДНАОП 0.05-3.19-80. Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств електроенергетичної промисловості. "

Це міжгалузевий нормативний акт (норми) №19, затверджений Міністерством праці України в 1980 році має наступну характеристику:

1. Скорочена назва нормативного акта - ДНАОП

2. Галузевий чи міжгалузевий - міжгалузевий

3. Державні органи, які затвердили нормативний акт (Група відповідно до класифікатора галузей народного господарства) - 0.05 Міністерство праці України

4. Вид державних нормативних актів - Норми

5. Порядковий номер нормативного акта (в межах даного виду) - 19

6. Рік затвердження - 1980

 Контрольні питання.

1. Дайте визначення поняття "охорона праці" (відповідно до діючого Закону України про охорону праці від 18.12.2002 р).

2. Охарактеризуйте законодавство України в галузі охорони праці (загальні поняття) .

3. Охарактеризуйте законодавство України в галузі охорони праці як систему законодавчих та підзаконних актів, що його складає.

4. Які документи регламентують санітарне та технічне нормування.

5. Визначить основні принципи державної політики України в області охорони праці.

6. Які гарантії прав громадян в області охорони праці в Україні.

7. Які види відповідальності за порушення вимог охорони праці.

8. Які є органи контролю, нагляду і управління охороною праці в Україні.

9. Які державні нормативні акти з охорони праці (ДНАОП) діють в Україні?

10. Який орган в Україні здійснює державне управління охороною праці?

 

 Date: 2015-05-22; view: 263; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.016 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию