Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаОборотний баланс за звітній період, грн

 

№ рахунка Початкове сальдо Оборот Кінцеве сальдо
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
- - -
- - - -
- - - -
-    
- - 68789,2 68789,2 - -
- - 17207,4 17207,4 - -
- 53841,9 71158,1 -
- - - -
- - - 14258,1 - 14258,1
  - -   14700-
- - 27789,93 27789,93 -  
- - 8845,2- 8845,2 -  
- - - -
- - - -
- - - -
- - 68789,2 68789,2 - -
- - - -
- - - -
- - 4752,7 4752,7 - -
Всьо- го 574373,63 574373,63 97458,1 97458,1

Додаток 1

 

Деякі рахунки з плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов”язань і господарських операцій підприємства

 

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосуван ня
Код Назва Код Назва
Основні засоби Земельні ділянки Усі види діяльності
Капітальні витрати на поліпшення земель
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Знос необоротних активів Знос основних засобів Усі види діяльності
Знос інших необоротних матеріальних активів
Довгострокові фінансові інвестиції     Усі види діяльності
Капітальні інвестиції Капітальне будівництво Усі види діяльності
Придбання основних засобів
Виробничі запаси Сировина й матеріали Усі види діяльності
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
Паливо
Тара й тарні матеріали
Будівельні матеріали
Матеріали, передані в переробку
Запасні частини
Матеріали сільськогосподарського призначення
Інші матеріали
Виробництво   За видами виробництва Усі види діяльності
Каса     Усі види діяльності
Рахунки в банках     Усі види діяльності
Розрахунки з покупцями та замовниками Розрахунки з вітчизняними покупцями Усі види діяльності
Розрахунки з іноземними покупцями
Розрахунки з різними дебіторами Розрахунки за виданими авансами Усі види діяльності
Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки з іншими дебіторами
Витрати майбутніх періодів   За видами витрат Усі види діяльності
Статутний капітал   За видами капіталу Усі види діяльності
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) Прибуток нерозподілений Усі види діяльності
Непокриті збитки
Прибуток, використаний у звітному періоді
Цільове фінансування і цільові надходження   За об”єктами фінансування Усі види діяльності
Довгострокові позики   За видами позик Усі види діяльності
Розрахунки з постачальниками та підрядниками Розрахунки з вітчизняними постачальниками Усі види діяльності
Розрахунки з іноземними постачальниками
Розрахунки за податками й податками Розрахунки за податками Усі види діяльності
Розрахунки за обов”язковими платежами
Податкові зобов”язання
Податковий кредит
Розрахунки за страхування За пенсійним забезпеченням Усі види діяльності
За соціальним страхуванням
За страхуванням на випадок безробіття
За індивідуальним страхуванням
За страхуванням майна
Розрахунки з оплати праці Розрахунки за заробітною платою Усі види діяльності
Розрахунки з депонентами
Доходи від реалізації Дохід від реалізації готової продукції Усі види діяльності
Дохід від реалізації товарів
Дохід від реалізації робіт і послуг
Вирахування з доходу
Фінансові результати Результат основної діяльності Усі види діяльності
Результат фінансових операцій
Результат іншої звичайної діяльності
Результат надзвичайних подій
Матеріальні витрати Витрати сировини й матеріалів Усі види діяльності
Витрати палива й енергії
Витрати будівельних матеріалів
Витрати запасних частин
Інші матеріальні витрати
Собівартість реалізації Собівартість реалізованої готової продукції Усі види діяльності
Собівартість реалізованих товарів
Собівартість реалізованих робіт і послуг
Загальновиробничі витрати   За видами витрат Усі види діяльності
Адміністративні витрати   За видами витрат Усі види діяльності
Витрати на збут   За видами витрат Усі види діяльності
Інші витрати операційної діяльності   За видами витрат Усі види діяльності
Податки на прибуток Податки на прибуток від звичайної діяльності Усі види діяльності
Податки на прибуток від надзвичайних подій

 

 


 
Date: 2015-05-22; view: 269; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию