Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаМета дипломної (магістерської) роботи

Дипломна і магістерська роботи - це одна з форм самостійної навчально-дослідної роботи студента. У процесі їх виконання студенти розширюють свій загальний кругозір і поглиблено вивчають одну з тем відповідного курсу. Водночас вони набувають вмінь і навичок, необхідних для проведення самостійних наукових досліджень: вчаться аналізувати наукову проблему, спостерігати й вивчати навчально-виховний процес у світлі цієї проблеми, добирати й критично вивчати літературу з теми дослідження, робити теоретичні висновки й узагальнення, розробляти програму й використовувати різні методи дослідження, аналізувати одержані результати, обґрунтовувати методичні рекомендації з удосконалення навчально-виховного процесу. Працюючи над текстом робіт, студенти набувають умінь наукового писемного мовлення, а, готуючись до захисту, робіт усне наукове повідомлення, аргументовано обстоювати свою думку. Нарешті, самостійні наукові пошуки сприяють розвиткові мислення студентів: умінням аналізувати, зіставляти, узагальнювати, конкретизувати, робити висновки.

Магістерська, дипломна роботи мають переважно реферативний характер, що передбачає ґрунтовне вивчення конкретної наукової проблеми, їх основна частина - критичний огляд наукових праць з певної теми. Відмінність магістерської та дипломної робіт від курсової полягає в обов'язковій наявності практичної частини. Наприклад, аналізу ефективності законодавства, тлумачення правових норм, проведення нескладного експерименту. Студент може розробити певні методичні матеріали (серії та комплекси вправ для формування професійних навичок і вмінь, методичні рекомендації щодо покращення правового виховання в сучасних умовах тощо).

 

 
Date: 2015-05-22; view: 328; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию