Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодичні вказівки до виконання Частини 1

1. Структурна схема ЦСП описана в розд. 1 [3].

2. Для того щоб накреслити сигнальне сузір'я заданого методу модуляції, варто пам'ятати, що у випадку сигналів ФМ-М точки сигнального сузір'я розміщені рівномірно на колі, а у випадку сигналів КАМ-М – у вузлах квадратних решіток. Модуляційний код повинен бути кодом Грея: див. розд. 5.5 [4].

3. Для побудови структурних схем модуляторів див. розд. 5.5 [4] та схем демодуляторів див. розд. 10 [3]. При поясненні алгоритму роботи схеми рішень показати розбивку сигнального простору на області канальних символів.

4. Формули, що визначають завадостійкість демодуляторів сигналів цифрової модуляції наведені в розд. 12 [3]. Розрахунки за формулами, що містять гауссову Q-функція (інтеграл імовірності) , можна виконати в математичних пакетах MathCAD чи MatLab, використовуючи функцію помилок erf:

. (1)

Для розрахунків на калькуляторі можна користуватися формулою апроксимації

Q(x) = 0,65 exp(–0,44 (x + 0,75)2). (2)

Необхідно розрахувати й побудувати графіки залежності ймовірності помилки біта від відношення сигнал/шум на вході демодулятора для заданого методу модуляції р = f1( ) та для ФМ‑4 р = f0( ). При побудові графіків масштаб для р повинен бути логарифмічним, а для значень , виражених у децибелах ( [дБ] = 10 lg ), – лінійним (див. рис. 12.6 [3]). При розрахунках збільшують значення із кроком 1 дБ, починаючи з 2 дБ, до такого значення, при якому р не виявиться меншим за рдоп.

5. Необхідні відношення сигнал-шум на входах демодулятора заданого методу модуляції та демодулятора ФМ-4 для забезпечення допустимої ймовірності помилки біта на виході демодулятора рдоп можна за побудованими графіками або отримати формули, зворотні до = f1(р), в які підставити рдоп та обчислити необхідні значення .

6. Для розрахунків значень необхідних смуг пропускання каналу зв'язку Fк1 і Fк0 для передавання модульованих сигналів рекомендується прийняти Fк = DFs, де DFs – ширина спектра модульованого сигналу. Для її розрахунку слід скористатись формулою (5.28) в [4]. Порівняння необхідних смуг пропускання каналу зв'язку для передавання заданого сигналу й сигналу ФМ-4 виконується обчисленням їхнього відношення. Порівняння необхідних відношень сигнал-шум при переході від ФМ-4 до заданого методу модуляції виконується обчисленням їхньої різниці.7. Для проектування лінії передавання (між модулятором і демодулятором) необхідно вказати необхідне відношення середніх потужностей сигналу й шуму Ps/Pn у смузі частот сигналу на вході демодулятора. Ці значення для заданого методу модуляції й ФМ-4 можна розрахувати, використовуючи наступне співвідношення між і Ps/Pn

. (3)
Date: 2015-05-22; view: 348; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.012 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию