Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Запорізький державний медичний університет

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

 

"Рекомендовано"

на методичній нараді

кафедра факультетської педіатрії

Завідувач кафедри

професор__________________

(ПІП, підпис)

"___" ___________ 2008...р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Навчальна дисципліна Факультетська педіатрія
Модуль №1 Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей раннього віку, хвороби органів дихання та алергічні захворювання у дітей
Змістовний модуль №1 Захворювання дітей раннього віку
Тема заняття 2 Белково-енергетична недостатність у дітей  
Курс
Факультет медичний
Склала викладач Доц.Солодова І.В.

Запоріжжя 2008....


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:

Гіпотрофія – це хронічний розлад харчування, який характеризується припиненням чи сповільненням нарощування маси, прогресуючим зникненням підшкірної осонови, порушенням пропорції тіла, функції травлення, обміну речовин, зниженням специфічних і неспецифічних захисних сил організму, схильністю до розвитку інших захворювань, затримко фізичного і нервово-психічного розвитку.

Практично всі діти раннього віку підлягають загрозі розвитку у них гіпотрофії- хронічного розладу харчування, травлення і обміну. Це пов’язано з більшою напруженістю і нестійкістю обмінних процесів організму, що росте, високими його потребами в поживних речовинах при обмеженості набору продуктів, які використовуються в дитячому харчуванні, функціональною недостатністю ШКТ, частими захвоюваннями.

При гіпотрофії спостерігається не тільки відставання дитини в розвитку, але і глибоке порушення всіх видів обміну, зміна внутрішніх органів та систем, результатом чого є зниження реактивності і опору організма – стан дизергії. В силу цього діти, хворі на гіпотрофію, більше схильні до інтеркурентних захворювань, на фоні гіпотрофії важче протікають всі інфекційні і запальні процеси. У зв’язку з викладеним вище студент повинен знати принципи профілактики гіпотрофії, головні клінічні ознаки ії, способи лікування.Конкретні цілі заняття :

1. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори білково-енергетичної недостатності ( гіпотрофія).

2. Класифікувати та аналізувати типову клінічну картину білково-енергетичної недостатності.

3. Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу білково-енергетичної недостатності у дітей раннього віку.

4. Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації білково-енергетичної недостатності у дітей раннього віку.

5. Прводити диференційний діагноз при білково-енергетичної недостатності у дітей.

6. Здійснювати прогноз життя при білково-енергетичної недостатності, у дітей раннього віку.

7. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у педіатрії.

 

СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

· анатомо-фізіологічні особливості кишково-шлункового тракту, ,

· особливости метаболизму б, ж, у,

· фактори регуляції пищеварения та синтезу в організмі дітей

СТУДЕНТ ПОВИНЕН ВМІТИ:

Виявляти в анамнезі фактори, що обумовлюють розвиток дитини,

проводити об′єктивне обстеження стану трофіки дитини з визначенням характерних порушень при гіпотрофії,

складати план обстеження хворих з білково-енергетичної недостатності ( гіпотрофія) та аналізувати результати додаткових методів дослідження,

проводити диференціальний діагноз хвороб з порушенням стану трофіки дитини ,

вмити розрахувати потреби дитини в кал та б,ж,у, у дитини,

проводити анте- та постнатальну профілактику білково-енергетичної недостатності, у дітей раннього віку.


Date: 2015-05-22; view: 172; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию