Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Контрольна робота має бути оформлена у рукописному або друкованому вигляді у формату А-4, мати наскрізну нумерацію сторінок. Текст друкується на одному боці білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman текстового редактора Word, розмір 14, звичайний, інтервал 1,5.

Обсяг роботи в межах 25 сторінок друкованого тексту без урахування списку літературних джерел та Додатків.

Розміри полів сторінок: верхнє й нижнє – 20 мм, праве – 10 мм, ліве – 30 мм. Абзацний відступ має бути однаковим – 1,25-1,5 см.

Мова написання – державна, стиль – науковий, чіткий без орфографічних і синтаксичних помилок. Робота повинна бути побудована логічно, виконана орфографічно, синтаксично та пунктуаційно грамотно.

Таблиці розміщуються після першого згадування у тексті або на наступній сторінці. Назву друкують маленькими напівжирними (крім першої великої) літерами та розміщують над таблицею симетрично до тексту, а над назвою у правому куті пишуть слово таблиця із зазначенням номера (написання здійснюють курсивом).

Ілюстрації (рисунки, схеми, діаграми, графіки тощо) розміщуються безпосередньо після тексту, де про них згадується, або на наступній сторінці. Слово «Рис.», його номер та назву подають після ілюстрації. Після назви рисунку крапка не ставиться. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті.

При написанні роботи студент повинен давати посилання на літературні джерела, матеріали яких наводяться в роботі. Посилання подаються одразу після закінчення цитати або авторського визначення у квадратних дужках, де зазначається порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна сторінка джерела. Наприклад: [7, с. 25].

Джерела можуть бути розміщені: у порядку появи посилань у тексті; за абеткою прізвищ авторів або заголовків (чотири і більше автори).

Відомості про використані джерела мають бути подані відповідно до вимог.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Date: 2015-05-22; view: 198; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию