Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаІнші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань

 

Частину 4 викласти у такій редакції:

 

У Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоюється номер кримінального провадження.

 

Частину 5 викласти у такій редакції:

 

Слідчий невідкладно у письмовій формі повідомляє прокурора про початок досудового розслідування, підставу початку досудового розслідування та інші відомості, передбачені частиною десятою цієї статті.

Частину 6 викласти у такій редакції:

Якщо відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені прокурором, він зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного дня, з дотриманням правил підслідності передати кримінальне провадження з наявними у нього матеріали до органу досудового розслідування”.

21. У частині 5 статті 217 слова „прокурором” замінити словом „слідчим”.

22. Статтю 219 доповнити частинами 4 та 5 такого змісту:

„4. У разі якщо під час досудового розслідування в кримінальному провадженні щодо вчинення злочину, де особі було повідомлено про підозру, в діянні буде встановлено наявність ознак кримінального проступку, то досудове розслідування повинно бути закінчено в загальні строки досудового розслідування, однак не більше одного місяця з дня встановлення ознак кримінального проступку. Досудове розслідування в такому разі може бути продовжено у випадку складності провадження районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором на строк до двох місяців.

5. Якщо під час досудового розслідування в кримінальному провадженні щодо вчинення кримінального проступку, де особі було повідомлено про підозру, у діянні буде встановлено наявність ознак злочину, то досудове розслідування повинно бути закінчено в строки досудового розслідування, передбачені частиною першою цієї статті, або продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу, та у строки, передбачені частиною другою цієї статті”.

23. У першому реченні частини 2 статті 241 слово „прокурора” замінити словом „слідчого”.24. У частині 1 статті 247 слова „суддею Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя” замінити словами „слідчим суддею місцевого суду”.

25. У статті 248:

у пункті 4 частини 2 слова „відомості про особу (осіб)” замінити словами „наявні відомості про особу”;

у пункті 3 частини 4 слово „осіб” виключити, доповнити після слів „негласну слідчу (розшукову) дію” словами „а у разі відсутності персональних даних про особу, але за наявності достатніх підстав її підозрювати в учиненні злочину особа зазначається як невстановлена”.

26. Частину 1 статті 250 після слів „Кримінального кодексу України” доповнити словами „безпосереднім переслідуванням особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин”.

27. У другому реченні частини 1 статті 265 слово „прокурор” замінити словом „слідчий”.

28. У частині 1 статті 277 слова „прокурором або слідчим за погодженням з прокурором” замінити словами „слідчим за погодженням із керівником органу досудового розслідування та оформлюється у вигляді постанови”.

29. Стаття 278:

частину 1 викласти в такій редакції:

„1. Письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку невстановлення місцезнаходження підозрюваного на момент складання повідомлення про підозру та неможливості його ознайомлення з даним повідомленням таке повідомлення повинно бути здійснено протягом 24 годин після його явки, приводу або ж затримання в разі оголошення в розшук у порядку, передбаченому цим Кодексом”;

доповнити частиною 5 такого змісту:

Повідомлення про підозру може бути здійснено заочно при наявності достатніх доказів учинення особою кримінального правопорушення та її умисного ухилення (переховування) від досудового розслідування”.

30. У статті 280:

частину 1 доповнити 4 та 5 пунктами такого змісту:

„4) місцезнаходження підозрюваного відомо, але відсутня реальна можливість його участі в досудовому розслідуванні в кримінальному провадженні у зв’язку з розглядом питання про видачу іноземною державою, а також у зв’язку з неможливістю по об’єктивним причинам прибути до місця досудового розслідування;

5) наявна необхідність проведення експертизи, яка вимагає тривалого часу”;

у частині 4 слова „прокурора або слідчого за погодженням з прокурором” замінити словом „слідчого”.

31. Частину 1 статті 282 після слів „міжнародного співробітництва” доповнити словами „або експертизи, підозрюваний повернувся на територію України”.

32. У статті 284:

пункт 5 частини 1 після слова „обвинувачений” доповнити словами „або особа щодо якої наявні достатні докази для підозри її у вчиненні кримінального правопорушення, однак про підозру їй не повідомлялося”;

доповнити частину 1 пунктом 9 такого змісту:

,,9) за тим же кримінальним правопорушенням є нескасована постанова слідчого, прокурора або ухвала суду про закриття кримінального провадження”;частину 2 доповнити пунктами 3 і 4 такого змісту:

,,3) внаслідок акта амністії, якщо він усуває застосування покарання за вчинене діяння, а також у зв’язку з помилуванням окремих осіб;

4) якщо під час досудового розслідування протягом строків, зазначених у статті 49 Кримінального кодексу України, не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення”;

у абзаці 2 частини 3 слова „пунктами 1, 2, 4 частини першої” замінити словами „частиною першою”.

33. У частині 4 статті 286 слова „розглянути таке клопотання” замінити словами „але не пізніше трьох днів, розглянути таке клопотання та прийняти відповідне рішення”.

34. У статті 290:

у частинах 1, 2 та 3 слова „прокурор або слідчий за його дорученням” замінити словом „слідчий”;

у частині 6 слово „прокурора” замінити словом „слідчого”.

35. Частину 1 статті 291 після слів „після чого” доповнити словами „упродовж п’яти діб”.

36. У статті 294:

у частині 1 слова „районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором” замінити словами „керівником органу досудового розслідування”;

пункти 1, 2 і 3 частини 2 викласти в такій редакції:

,,1) до трьох місяців - керівником органу досудового розслідування;

2) до шести місяців - керівником органу досудового розслідування органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя чи прирівняним до них керівниками органу досудового розслідування або їх заступниками;

3) до дванадцяти місяців – керівником органу досудового розслідування органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, юрисдикція якого поширюється на територію всієї держави чи його заступниками”.

37. У статті 295:

у частині 1 слова „або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування” виключити;

частину 3 виключити;

у частині 4 слово „прокурор” замінити словами „керівник органу досудового розслідування”;

частина 5:

слово „прокурора” замінити словами „керівника органу досудового розслідування”,

після слів „у формі постанови” доповнити словами „про що слідчий невідкладно повідомляє підозрюваного, його захисника та потерпілого”;

частини 4 та 5 вважати відповідно частинами 3 і 4.

38. У статті 296:

у частині 1 слово „прокурор” замінити словами „керівник органу досудового розслідування”;

частину 2 викласти в такій редакції:

,,2) Якщо керівник органу досудового розслідування задовольняє клопотання слідчого, він визначає новий строк досудового розслідування. Керівник органу досудового розслідування зобов'язаний визначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування”;

у частині 3 слово „прокурор” замінити словом „слідчий”.

39. У статті 297:

частину 1 викласти в такій редакції:

„1. Керівник органу досудового розслідування відмовляє в задоволенні клопотання та продовженні строку досудового розслідування в разі, якщо слідчий, який звернувся з клопотанням, не доведе наявність підстав, передбачених частиною першою статті 296 цього Кодексу, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.”;

у частині 2 слова „прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування” замінити словом „слідчий”.

40. Частина перша статті 300:

слова ,,окрім негласних слідчих (розшукових) дій” виключити;

доповнити реченням такого змісту: „Під час досудового розслідування кримінальних проступків забороняється проводити негласні слідчі (розшукові) дії, крім передбаченої статтею 268 цього Кодексу”.

41. У частині 1 статті 551 слова „за погодженням з прокурором” виключити.

42. У статті 552 частину 6 виключити.

43. У статті 554 пункт 1 частини 4 виключити.

44. Частина 2 статті 558:

у першому реченні слова „безпосереднього виконавця” замінити словами „до органу досудового розслідування, який безпосередньо здійснюватиме його виконання”;

доповнити реченням такого змісту: „Ґрунтовне подання про продовження строку виконання запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу подається до центрального (уповноваженого) органу за 5 днів до його закінчення”.

45. У частині 3 статті 558 третє речення виключити.

46. Частину 1 статті 560 викласти в такій редакції:

,,1. Орган, якому було доручено виконання запиту, після здійснення необхідних процесуальних дій, за 5 днів до закінчення строку його виконання, забезпечує надходження всіх отриманих матеріалів уповноваженому (центральному) органу України. У разі неправильного або неповного виконання запиту уповноважений (центральний) орган має право вимагати додаткових заходів для виконання запиту. При цьому перебіг строку виконання запиту продовжується на загальних підставах”.

47. У частині 2 статті 571 слова „Генеральна прокуратура України” замінити словами „центральний (уповноважений) орган”.
Date: 2015-05-22; view: 358; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию