Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Взаємозв’язок асортиментної політики з іншими політиками та функціональними стратегіями підприємства


       
   
 
 


Формування асортиментної політики підприємства включає такі напрямки роботи:

 

 

 
 

 


 

 

Різноманітність можливих методів планування структури товарообороту обумовлює необхідність здійснення багатоваріантних розрахунків з наступною експертною оцінкою різних варіантів та вибором найбільш об’єктивного та імовірного.


Програмні запитання

1. Дайте визначення товарообороту як економічної категорії та економічного показника.

2. Визначте місце та роль товарообороту на рівні країни, регіону.

3. Значення показника «обсяг товарообороту» для окремого торговельного підприємства.

4. Дайте порівняльну характеристику показника товарообороту в умовах державно-директивної та ринкової економіки.

5. Назвіть класифікаційні ознаки видів та форм товарообороту торговельного підприємства .

6. Дайте характеристику роздрібного товарообороту за організаційними формами продажу та за складом кінцевих споживачів.

7. Дайте визначення оптового товарообороту і характеристику його видів.

8. Що являє собою торгово-посередницький оборот? Чим він відрізняється від оптового та роздрібного товарооборотів?

9. Склад роздрібного товарообороту?

10. Що являє собою товарооборот громадського харчування? Дайте характеристику його складу.

11. Визначте показники товарообороту, які використовують в процесі обліку, аналізу та планування.

12. Які фактори визначають обсяг, структуру та перспективи розвитку товарообороту?

13. Дайте розгорнуту характеристику факторів зовнішнього середовища, що впливають на товарооборот підприємства.

14. Визначте фактори внутрішнього середовища підприємства, що обумовлюють обсяги, структуру та перспективи зростання товарообороту.

15. Які фактори впливу на товарооборот можуть бути регульовані торговельним підприємством?16. Які фактори не регулюються підприємством? Як запобігти впливу цих факторів у процесі управління товарооборотом?

17. Стратегія управління товарооборотом як складова загального стратегічного плану розвитку торговельного підприємства, їх взаємозв’язок та найважливі задачі.

18. Основна мета стратегії управління товарооборотом та її найважливіші задачі.

19. Дайте характеристику принципам управління товарооборотом.

20. Відтворіть структурно-логічну модель управління товарооборотом підприємства і дайте характеристику її кожного етапу.

21. Визначте можливі цілі управління товарооборотом відповідно до стадії життєвого циклу підприємства і дайте характеристику передумов здійснення окремих стратегічних підходів в управлінні товарооборотом.

22. Що являють собою економічні межі діяльності торговельного підприємства? Чи можливо їх кількісне визначення?

23. Як визначити мінімальну межу діяльності торговельного підприємства? Який обсяг товарообороту їх забезпечує?

24. Для прийняття яких управлінських рішень використовуються розрахунки обсягу товарообороту, що забезпечить досягнення «точки беззбитковості» та «точки мінімальної рентабельності»?

25. Наведіть формулу розрахунку «точки беззбитковості» та «точки мінімальної рентабельності».

26. Розкрийте послідовність та етапи аналізу товарообороту підприємства. Дайте характеристику кожному етапу аналізу і методичним підходам його здійснення.

27. Наведіть класифікацію планів розвитку товарообороту підприємства, її призначення і використання в практичній діяльності.

28. Варіанти планів обсягу товарообороту, їх сутність та значення в прийнятті управлінських рішень.

29. Методи планування, що застосовуються при розрахунках різних варіантів планів, та їх сутність.

30. Характер співвідношення між варіантами розрахунку планового обсягу товарообороту, ситуація якій вони відповідають і необхідне управлінське рішення відносно планового обсягу товарообороту.

31. Розкрийте сутність принципів формулювання асортиментної політики підприємства.

32. Визначте взаємозв’язок асортиментної політики підприємства з іншими економічними політиками та його функціональними стратегіями.

33. Розкрийте сутність поточного планування асортиментної структури товарообороту та охарактеризуйте методику розрахунків обсягу товарообороту по окремих товарних групах.

34. Визначте необхідність та сутність стратегічного регулювання асортиментної структури товарообороту на основі маркетингового підходу.

35. Дайте характеристику варіантів прийняття управлінських рішень підприємством по збалансуванню попиту та пропозиції на товари залежно від ступеня насиченості ними ринку.

 


Date: 2015-05-22; view: 223; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.012 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию