Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Iсторичнi обставини утворення УНР i УСРР, початку

громадянської вiйни в Україні в 1917 р.

Ключові терміни та поняття

Анархізм, більшовизм, білогвардійці, Генеральний секретаріат, громадянська війна, двовладдя, державний переворот, інтервенція, Українська Народна Республіка, Українська Соціалістична Радянська Республіка, Українська Центральна рада, ультиматум, універсал, установчі збори.

Література

Винниченко В. Відродження нації.В 3-х томах – К., 1991.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С. 118-125.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К.,1997. – С. 193-204.

Історія України: запитання і відповіді. Вип.2. – Полтава, 1994. – С. 26-32.

Кульчицький С. Центральна Рада. Утворення УНР // Укр. іст. журн. – 1997. – №2. – С. 38-50.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. – К.,1992. – Т.2. – С. 459-488.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1992. – С. 300-309.

Ксерокопії на кафедрі:

Варгатюк Т. Про брошуру Романчука О.К. “Ультиматум” // Збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

Верстюк В. Українська революція: доба Центральної Ради // Укр. іст. журн. – 1995. – №2, 5.

Гошуляк І. Про причини поразки Центральної Ради // Укр. іст. журн. – 1994. – №1. – С. 45-63.

Солдатенко В.Ф. До питання про початок громадянської війни на Україні // Укр. іст. журн. – 1991. – №7. – С. 45-60.

Солдатенко В.Ф. Проблема класово- і національно-політичних сил у концепції української революції // Укр. іст. журн. – 1997. – №5. – С. 38-50.

Солдатенко В. УНР: повчальні уроки // Урядовий кур`єр. – 1997. – 22 лист. – С. 18.

Питання для самоконтролю

Що таке двовладдя? Коли воно виникло в Росії? Якими були особливості двовладдя в Україні?

За яких обставин і яким документом проголошено УНР? Чому це стало можливим та необхідним?

Як поставилися до проголошення УНР різні політичні сили в Україні і в Росії?

На яких правових засадах були утворені УНР та УСРР?

Чим обґрунтовувались ультимативні вимоги Радянської Росії до Центральної Ради?

Що почалося раніше: громадянська війна в Україні чи війна РСФСР проти УНР? Який взаємозв’язок між цими війнами?

 

Date: 2015-04-23; view: 470; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию