Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаІІ. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ. 1. Знати основні причини виникнення і патогенез гемолітичної анемії і анемій, що пов’язані з порушенням еритропоезу

1. Знати основні причини виникнення і патогенез гемолітичної анемії і анемій, що пов’язані з порушенням еритропоезу.

2. Вміти характеризувати основні гематологічні прояви анемій.

3. Вміти оцінювати кількісні і якісні зміни еритроцитів та гемоглобіну при гемолітичних, залізодефіцитних та В12-фолієводе­фіцитних анеміях.

4. Знати роль виробничих і побутових факторів у виникненні анемії.

5. Знати причини розвитку гемолітичної, залізодефіцитної та В12-фолієводефіцитних анемій у новонароджених і дітей раннього віку.

6. Знати про важливість деяких клінічних симптомів (гунтеровський глосит, атрофія слизової оболонки язика, схильність до карієсу зубів) для діагностики залізодефіцитної та В12-фолієво­дефіцитних анемій.

ІІІ. БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ, НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ(міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін Отримані навики
Гістологія Структура еритроцитів, види і структура гемоглобіну.
Нормальна фізіологія функції еритроцитів; кількість еритроцитів, гемоглобіну, кольоровий показник в нормі. Підрахунок кількості еритроцитів, гемоглобіну, розрахунок кольорового показника
Біохімія Основні шляхи метаболізму в еритроциті.

ІV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін Визначення
Анемія гематологічний синдром або самостійне захворювання, що характеризується зменшенням кількості еритроцитів і/або гемоглобіну в одиниці об’єму крові у поєднанні з їх якісними змінами
Гемолітична анемія виникає внаслідок підвищеного еритроді­ерезу, коли руйнування еритроцитів переважає їх утворення
Дизеритропоетична анемія виникає внаслідок порушення еритропоезу
Дизрегуляторна анемія пов’язана із порушенням регуляції еритропоезу внаслідок зниження синтезу еритропоетину або підвищення синтезу його інгібіторів
Залізодефіцитна анемія зумовлена дефіцитом заліза в організмі, який виникає при порушенні балансу між його надходженням, використанням і втратою з організму
В12-фолієводефіцитна анемія виникає внаслідок дефіциту вітаміну В12 і фолієвої кислоти
Мегалобластна анемія пов’язана з порушенням синтезу нуклеїнових кислот і заміною еритробластного типу кровотворення на мегалобластний
Гіпо- і апластична анемія характеризується значним зниженням утворення еритроцитів. Зазвичай поєднується з гранулоцитпенією і тромбоцитопенією внаслідок гіпоплазії чи аплазії червоного кісткового мозку

2. Теоретичні питання до заняття: 1. Гемолітичні анемії: визначення та класифікація гемолітичних анемій.
 2. Механізми розвитку гемолітичних анемій
 3. Набуті гемолітичні анемії (етіологія, патогенез, картина периферійної крові).
 4. Спадкові мембранопатії (етіологія, види, патогенез, картина периферійної крові).
 5. Види гемоглобінопатій, механізм їх розвитку та гематологічна характеристика.
 6. Ензимопатії. Механізм розвитку гемолітичної анемії пов’яза­ної із дефіцитом глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Фавізм як приклад даного виду анемій.
 7. Дизеритропоетичні анемії: визначення поняття та їх класифікація.
 8. Залізодефіцитні анемії (етіологія, патогенез, картина перифе­рійної крові).
 9. В12-фолієводефіцитна анемія (етіологія, патогенез, картина периферійної крові).

10. Характеристика загальних порушень в організмі при дефіциті вітаміну В12 та фолієвої кислоти.

11. Гіпо- і апластичні анемії (етіологія, патогенез, картина периферійної крові).

 

3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

Дослід 1. Вивчити під мікроскопом мазки хворих різними видами анемій

Завдання Вказівки до завдання
Вивчити під мікроскопом мазки хворих різними видами анемій Замалювати картину крові при гемолі­тичній, В12-фолієводефіцитній і залізо­дефіцитній анеміях

 

 


VI. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

А. Завдання для самоконтролю:

Завдання Вказівки до завдання
Назвати види гемоглобіну, що міститься в еритроцитах в нормі та при α- і β-таласемії Привести буквенні позначення і число ланцюгів глобіну в молекулі гемоглобіну
Описати механізм і місце гемолізу еритроцитів при гемолітичній ане­мії новонароджених  
Назвати причини виникнення залізодефіцитної анемії Вказати не менше 5 етіологічних факторів, що її зумовлюють
Замалювати якісні зміни еритроцитів, що спостерігаються при залізодефіцитній анемії Малювати кольоровими олівцями
Дати гематологічну характеристику В12-фолієводефіцитної анемії Кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну, кольоровий показник, мазок крові:

Б. Задачі для самоконтролю:

Задача 1. У жінки на сьомому місяці вагітності стала швидко наростати анемія: Е – 2,7×1012/л, Нb – 90 г/л. В мазку: анізоцитоз, пойкілоцитоз, поодинокі мегалоцити, ретикулоцити – 0. Розрахуйте кольоровий показник . 

Задача 2. Через 4 роки після тотальної резекції шлунку хворий звернувся із скаргами на відчуття печії в язиці, виразки на слизовій порожнині роту, швидку втому, мерехтіння перед очима. При огляді слизова бліда, сосочки язика атрофовані. Був поставлений діагноз агастрична перніціозна анемія. Яка роль шлунку у виникненні анемії?

 

Задача 3. У хворого зі скаргами на неприємні відчуття в роті, печію в язиці, загальну слабість при огляді – виразки на слизовій порожнині роту, сосочки язика атрофовані. Попередній діагноз – анемія Адісона-Бірмера. Порушення в яких системах спостерігаються при даному виді анемій?


Задача 4. Робітник фармацевтичного виробництва звернувся до лікаря із скаргами на біль при ковтанні, загальну слабість, носові кровотечі, підвищення температури тіла, значну кровоточивість ясен, множинні підшкірні крововиливи. В крові: Ер. – 2,2×1012/л, Нb – 48 г/л, КП – 0,65. Ле – 2,1×109/л, нейтропенія з відносним лімфоцитозом. Тромбоцити – 35×109/л. Які характерні особливості еритроцитів при даному виді анемій?

Задача 5.В аналізі крові: Еp. – 1,2×1012/л, Нb – 48 г/л, КП – 1,6; ретикулоцити – 0, анізоцитоз, пойкілоцитоз, поодинокі мегалобласти, мегалоцити, тільця Жолі, кільця Кебота. Поясніть патогенез розвитку даної анемії.

Задача 6.У відносно здорової дитини у віці 12 років виявлений гемоглобіноз (НbS). Який механізм розвитку анемії при структурних порушеннях гемоглобіну?

Задача 7.Хвора Т., 3-х років (за національністю азербайджанка), поступила до дитячої клініки у важкому стані з приводу пневмонії і гематурії. Об’єктивні клінічні дані: шкіра і склери жовтушні, часте поверхневе дихання, адинамія, правостороння крупозна пневмонія, селезінка і печінка збільшені, сеча чорного кольору, містить гемоглобін і гемосидерин. Аналіз крові: Ер. – 2,3×1012/л, Нb – 68 г/л, КП – 0,9; лейкоцити – 15×109/л, нейтрофільний лейкоцитоз зі зсувом вліво. ШОЕ – 25 мм/год. Мазок крові: пойкілоцитоз, анізоцитоз, поодинокі серповидні еритроцити, поліхроматофіли. При електрофорезі гемоглобіну виявлені НbА і НbS. Проба з натрія метабісульфітом (відновник) виявила феномен серповидності еритроцитів. Чи є патогенетичний зв’язок між пневмонією і даним захворюванням крові?

Задача 8.Хвора В., 40 р., поступила в клініку на обстеження з приводу болей в животі нез’ясованого походження. Аналіз крові при поступленні: Еp. – 3,8×1012/л, Нb – 68 г/л, КП – 0,51. Ле – 5,4×1012/л. Лейкоформула: Б – 1, Е – 2, Ю – 0, П – 6, С – 54, Л – 30, М – 7. Тромбоцити – 280×109/л. В мазку: гіпохромія, значна кількість мікроцитів, пойкілоцитоз, анулоцитоз, ретикулоцити – 1,2%. Які зміни складу периферійної крові є у хворої?

 

 

Задача 9.Хвора Г., 19 р., поступила до клініки на обстеження. З дитинства відмічалось зниження гемоглобіну до 90-95 г/л. Лікування препаратами заліза було неефективним. Аналіз крові при поступлення: Еp. – 3,2×1012/л, Нb – 85 г/л, КП – 0,78, Ле – 5,6×109/л. Лейкоформула: Б – 0, Е – 3, Ю – 0, П – 4, С – 8, Л – 29, М – 5. Тромбоцити – 210×109/л. В мазку: анізоцитоз, пойкілоцитоз, мішеневидні еритроцити, ретикулоцити – 16%. Яка патологія системи крові представлена на даній гемограмі?

Задача 10. Хвора 16 років поступила в клініку зі скаргами на фізичну втому і психічну млявість, серцебиття, шум у вухах, постійну сонливість. Об’єктивно: «алебастрова» блідість шкіри, спотворення смаку і нюху; аменорея, гіпофункція статевих залоз. В крові: Еp. – 3×1012/л, Нb – 45 г/л, ретикулоцити – 0,1 ‰. Ле – 7,3×1012/л, залізо сироватки – 9,8 мкмоль/л. Які причини можуть його зумовити?

Задача 11. Хворий 54 років, складач друкарні поступив у клініку зі скаргами на загальну слабкість, головну біль, поганий сон. При дослідженні крові виявлено: Еp. – 3,2×1012/л, Нb – 69 г/л, КП – 0,65. Лейкоцити – 6,1×109/л. В мазку: гіпохромія, мікроанізоцитоз, поодинокі поліхроматофіли, еритроцити з базофільною зернистістю, ретикулоцити – 1,8%. Рівень заліза сироватки – 63 мкмоль/л. Які клінічні симптоми будуть спостерігатись при цій патології?

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Атаман О.B. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Навч. посібник. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 511 с.
 2. Патологічна фізіологія: Підручник / М.Н. Зайко, Ю.В. Биць та і інші. – К.: Вища школа, 1995. – 615 с.

Додаткова:

 1. Гжегоцький М.Р., Заячківська О.С. Система крові. Фізіологіч­ні та клінічні основи: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001. – 176 с.
 2. Дзісь Є.І., Томашевська О.Я. Гематологія. Розлади та неоплазії клітин крові. – Львів: Кварт, 2007. – 220 с.
Date: 2015-05-22; view: 578; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию