Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


МОДУЛЬ 5

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

«ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ»

1. Виховні традиції язичницької педагогіки східних слов’ян.

2. Навчально-виховні традиції Луцької братської школи.

3. Історичні аспекти розвитку освіти на Волині (9-19 ст.).

4. Вплив педагогічних ідей Софії Русової на створення сучасної національної системи виховання в Україні.

5. Виховний потенціал української міфології.

6. Особливості допомоги аномальним дітям в Україні (10-20 ст.).

7. Вихованці Києво-Могилянської академії.

8. Роль сподвижників педагогічної думки України 19-поч. 20 ст. в національно-культурному відродженні.

9. Виховний аспект посібників О.Духновича.

10. Освітньо-виховні традиції Києво-Могилянської академії.

11. Освітньо-виховні традиції Острозької академії.

12. Волинські шкільні традиції у творчій спадщині Лесі Українки.

13. Проблеми шкільної освіти і виховання в працях класиків української літератури 19 – початку 20 ст.

14. Гуманістичні ідеї педагогіки Григорія Сковороди.

15. Навчально-виховні традиції давньоруських шкіл.

16. Значення шкільної політики давньоруських князів у піднесенні культурного рівня Київської Русі.

17. Організація навчально-виховного процесу в братських школах України.

18. Педагогічні погляди Г.С.Сковороди у його байках, притчах і листах.

19. Гуманістичні засади “Повчання дітям” Володимира Мономаха.

20. Виховне значення праці в творчості К.Д.Ушинського.

21. Гуманістичні засади педагогічної думки в пам’ятках писемності Київської Русі.

22. Особливості фізичного та психофізичного виховання козаків в Запорізькій Січі.

23. Вплив сподвижників української освіти 17 – 18 ст. на московську культуру.

24. Проблеми дорослої освіти в педагогічній практиці і творчості Х.Д.Алчевської.

25. Виховний ідеал Г.Ващенка і його значення для гуманізації освіти.

26. Особливості виховання дітей у сім’ї П.Косача.

27. Ціннісні орієнтації в педагогіці А.Макаренка.

28. Вплив творчої спадщини А.Макаренка на розвиток вітчизняної та світової педагогіки.

29. Династії меценатів у долі української освіти.

30. Братські школи України як унікальне явище народної творчості в системній організації педагогічного процесу.

31. Януш Корчак і українська педагогіка.

32. Перші національні міністри освіти і розбудова української школи.

33. Роль церковнопарафіяльних шкіл у розвитку освіти на Волині.

34. Досвід зарубіжної школи в педагогічних працях К.Д.Ушинського.

35. Роль гетьманату П.Скоропадського в створенні української держави та освіти.

36. Школа та педагогічна думка Київської Русі.

37. Виникнення і розвиток гувернерства в Україні.

38. Колегіуми в системі освіти України.

39. Проблеми дотримання прав жінок на освіту в Україні.

40. Проблема виховання особистості у колективі в теоретичній спадщині А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського.

41. Христина Алчевська – організатор освітньої справи в Україні.

42. Микола Пирогов і недільні школи.

43. Степан Сірополко і розвиток українського шкільництва.

44. “Велесова книга” - стародавня пам’ятка української писемності.

45. Видатні діячі культури Київської Русі.

46. Освітньо-виховні традиції недільних шкіл України.

47. Виховання у братських школах України 16 – 17 ст.

48. Педагогіка С.Френе з погляду сучасності.

49. Християнське виховання в педагогіці Я.А.Коменського.

50. Особливості формування особистості в уявленні давньогрецьких філософів.

51. Використання ідей реформаторської педагогіки зарубіжних країн кінця 19 – початку 20 ст.

52. Розвиток ідей трудового виховання дітей в історії зарубіжної педагогіки.

53. Гуманістичні аспекти виховання особистості в країнах Західної Європи в епоху Відродження.

54. Університетські традиції країн Європи в епоху середньовіччя.

55. Освітньо-виховні традиції країн Стародавнього Сходу.

56. Теорія природного і вільного виховання особистості у педагогічній спадщині Ж.Ж.Руссо.

57. Проблема вікової періодизації в працях класиків зарубіжної педагогіки.

58. Гуманістичні принципи педагогіки Л.М.Толстого.

59. Особливості лицарського виховання в середньовічній Європі.

60. Організація перших дитячих садків в Європі: досвід Ф.Фребеля.

61. Особливості навчальних підручників для дітей Я.А.Коменського.

62. Особливості спартанського та афінського виховання в Стародавній Греції.

63. Особливості формування східної особистості у філософській творчості Конфуція.

64. Принципи вільного виховання в педагогічній системі М.Монтессорі.

65. Теорія елементарної освіти Й.Г.Песталоцці.

66. Особливості виховання особистості в уявленні педагогів-гуманістів епохи Відродження.

67. Єзуїтське виховання в період європейської реформації (16 – 17 ст.).

68. Актуальні проблеми педагогічної спадщини Я.А.Коменського.

69. Проблема виховання дітей у стародавні часи.

 

 Date: 2015-05-19; view: 330; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.017 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию