Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теоретичні відомості. Питомою теплоємністю речовини називається кількість теплоти, необхідна для нагрівання одиниці маси речовини на 1ОС

Питомою теплоємністю речовини називається кількість теплоти, необхідна для нагрівання одиниці маси речовини на 1ОС.

Для визначення питомої теплоємності речовини користуються методом змішування. Метод змішування полягає в тому, що два тіла, нагріті до різних температур, приводяться в дотик, при цьому в ізольованій системі: скільки теплоти віддасть більш нагріте тіло, стільки отримає більш холодне. Кількість теплоти, одержана тілом при нагріванні, чи витрачена при охолодженні пропорційна його масі та різниці температур в кінці та початку досліду, тобто (1), де Q - кількість теплоти, m - маса тіла, c - питома теплоємність, t2 - кінцева температура тіла, t1 - початкова температура тіла.

Нехай ми маємо тверде тіло масою М, нагріте до температури Т ОС. Помістимо це тіло в калориметр з водою при температурі t ОС. У результаті теплообміну в калориметрі встановиться температура q ОС.

Кількість теплоти, віддана нагрітим тілом, буде дорівнювати (2), де с - питома теплоємність речовини тіла.

Кількість теплоти, одержана водою, дорівнює (3).

Кількість теплоти, одержана калориметром (4), де і - маса води в калориметрі та маса самого калориметра відповідно, і - питома теплоємність води і матеріалу калориметра.

Із закону збереження енергії слідує, що , тобто (5).

Із (5) легко визначити невідому питому теплоємність речовини твердого тіла (6).

При більш точному визначенні питомої теплоємності необхідно врахувати теплоту, затрачену на нагрівання термометра та випромінювання у зовнішнє середовище.

Date: 2015-04-23; view: 607; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию