Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тематика семінарських занять з дисципліни

«Регіональна економіка»

№ з/п Назва теми Запитання
Паливно-енергетичний комплекс   1. Значення і структура паливно-енергетичного комплексу. 2. Регіональна оцінка запасів та економічної ефективності використання паливних ресурсів світу. 3. Тенденції розвитку та регіональні зрушення у світовій енергетиці. 4. Регіональна характеристика ПЕК України. 5. Роль альтернативних джерел палива у вирішенні енергетичної кризи світу.
Гірничо-металургійний комплекс   1. Сутність, структура, роль та значення гірничо-металургійного комплексу. Класифікація галузей чорної і кольорової металургії. 2. Передумови і фактори регіонального розвитку металургійного виробництва. 3. Регіональні аспекти виробництва чорних та кольорових металів в світі. 4. Металургійний комплекс України як провідна складова виробничого і зовнішньоекономічного потенціалу держави. 5. Спеціалізація металургійних районів України та аналіз проблем і перспектив їх розвитку.
Хімічний комплекс   1. Сутність, структура, роль та значення хімічного комплексу. Класифікація його галузей. 2. Основні передумови і фактори регіонального розвитку сировинних, енергетичних та споживчих галузей хімічного комплексу. 3. Регіональний аналіз розвитку хімічної промисловості світу та особливості розвитку транснаціональних корпорацій. 4. Характеристика хімічного комплексу України: регіональний аспект.
Машинобудівний комплекc   1. Машинобудівний комплекс як фактор регіонального районоутворення та розвитку території. 2. Передумови і фактори регіонального розвитку головних галузей машинобудування. 3. Сучасні особливості територіальної організації машинобудівного комплексу України. 4. Галузеві програми відновлення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств України.
Комплекс галузей легкої промисловості.   1. Сутність, структура, зв’язки і значення комплексу галузей легкої промисловості. 2. Передумови і фактори регіонального розвитку комплексу легкої промисловості. 3. Регіональна оцінка рівня забезпеченості населення товарами легкої промисловості, методика її проведення та соціально-економічне значення. 4. Спеціалізація країн світу на виробництві продукції легкої промисловості. 5. Регіональний розвиток комплексу галузей легкої промисловості України.  
Лісопромисловий комплекс.  
  1. Значення та функціонально-галузева структура лісопромислового комплексу.
  2. Регіональні особливості розміщення сировинної бази та виробництва основних видів лісопромислової продукції в світі.
  3. Чинники та особливості розміщення галузей лісопромислового комплексу України.
  4. Основні світові виробники та експортери деревних товарів широкого вжитку.
  5. Еколого-економічні проблеми збалансованого розвитку лісопромислового комплексу України.
Агропромисловий комплекс.   1. Диференціація факторів формування та розвитку АПК в світі. 2. Тенденції та особливості регіонального сільськогосподарського та продовольчого виробництва в світі. 3. Продовольчі товаропотоки міжнародної торгівлі. 4. Проблеми формування сировинної бази АПК України. 5. Галузева та регіональна структура харчової промисловості України.
Транспортно-комунікаційний комплекс.   1. Сучасні особливості функціонування транспортно-комунікаційного комплексу світу. 2. Динаміка показників роботи основних видів транспорту в умовах глобалізації. 3. Транспортно-економічні переваги географічного положення України. 4. Напрями вдосконалення пасажирських та вантажних перевезень в Україні.
Торговельний комплекс.   1. Історичні аспекти розвитку внутрішньої торгівлі в Україні. 2. Проблеми сучасного розвитку торговельного потенціалу України та фактори формування товарообороту регіонів України. 3. Регіональні аспекти торговельного обслуговування населення України (розрахунок і порівняння коефіцієнту концентрації товарообороту регіонів). 4. Перспективи розвитку і вдосконалення розміщення торговельного комплексу України.
Державна регіональна політика розвитку регіонів   1. Чинники та механізм реалізації регіональної політики. 2. Значення регіональної політики в глобальному природоохоронному процесі. 3. Міжнародні організації та їх еколого-економічнна діяльність. 4. Міжнародне співробітництво України з питань екології та охорони навколишнього середовища в умовах глобалізації.
Структурно-динамічні особливості розвитку регіонів України 1. Динаміка регіональних відмінностей за рівнем соціально-економічного розвитку (валовий регіональний продукт, ВРП/на душу населення, грошові доходи населення, рівень бідності, рівень безробіття, забезпеченість житлом, тривалість життя тощо) 2. Типологія регіонів України та їх конкурентні переваги. 3. Інвестиційна привабливість регіонів України та ризики для інвесторів.

 


<== предыдущая | следующая ==>
ЗМІСТ ПРАКТИЧНИЙ ЗАНЯТЬ | Семінар 3.Психологічна характеристика основних психічних процесів. Пам'ять. Увага

Date: 2015-05-19; view: 268; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.016 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию