Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Філософські проблеми фізики та математики

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Вплив філософської методології для пізнання фізичних явищ.

2. Вплив філософської методології для вирішення математичних проблем.

3. Співвідношення математики та філософії для вирішення фундаментальних філософських проблем.

4. Співвідношення фізики та філософії для вирішення фундаментальних філософських проблем.

5. Проблема конечного та безкінечного у філософії та математиці.

6. Ідея безкінечності першопочатків буття в атомізмі та у вченні Анаксагора для розвитку фізики.

7. Ідея «архе» як початку буття в античній натурфілософії та її вплив на розвиток фізики.

8. Методологічне значення поняття ідеї «атома» та атомної структури речовини у філософії античного атомізму для розвитку фізики.

9. Ідея числової структури всесвіту у піфагореїзмі та її методологічне значення для розвитку математики та фізики.

10. Концепція єдності буття елеатів та неоплатоніків та її методологічне значення для осмислення фізичних проблем.

11. Ідея впорядкованості космосу і світового порядку в античній філософії та її вплив на розвиток фізики та математики.

12. Принцип детермінізму у вченні Аристотеля про причини буття та його значення для розвитку фізики.

13. Детермінізм як концептуальна основа розуміння розвитку фізичних систем.

14. Аристотелівська ідея єдності матерії та форми у речах та її значення для розв’язання фізичних проблем.

15. Значення логіки Аристотеля для розвитку фізики та математики.

16. Ідея вічності матерії у натурфілософії та її значення для розвитку фізики.

17. Ідея вічного двигуна Аристотеля та її вираження у фізиці.

18. Ідея співпадіння максимуму та мінімуму Н.Кузанського для фізичної науки.

19. Ідея безкінечності буття та безкінечності світів Джордано Бруно та її значення для математики та фізики.

20. Методи дедукції Р.Декарта та індукції Ф.Бекона для розвитку математики та фізики.

21. Механіцизм Р.Декарта, Г.Ляйбніца, Т.Гоббса та І.Ньютона та його значення для розвитку фізики.

22. Концепція геометризму буття Р.Декарта та Б.Спінози та її методологічне значення для математики та фізики.

23. Методологічне значення ідеї вимірності буття та введення системи координат Р.Декартом для розвитку математики і фізики.

24. Ідея наперед встановленої гармонії Г.Ляйбніца та її значення для розвитку фізики.

25. Значення космологічної та космогонічної гіпотез І.Канта для розвитку фізики та астрономії.

26. Закон одночасної дії всіх факторів Г.Спенсера та його значення для розв’язання фізичних проблем.

27. Концепція фрагментарності пізнання світу у постмодернізмі та її значення для розуміння фізичних проблем.

28. Проблема існування античастин (антиматерії) Поля Дірака та її філософське підґрунтя.

29. Концепція синергетики як концепція стихійно-спонтанного структурогенезу та відкритості систем буття і її методологічне значення для вирішення фізичних проблем.

30. Математична модель атома та її філософське обґрунтування.

31. Математична модель сонячної системи та її філософське обґрунтування.

32. Простір і час як філософська, фізична та математична проблема.

33. Проблеми простору і часу в неевклідовій геометрії і теорії відносності.

34. Проблема створення штучного інтелекту та віртуальна реальність.

35. Проблема випадковості та необхідності у фізиці.

36. Ймовірність як математична та філософська проблема.

37. Проблема прогнозування майбутнього як філософська та математична проблема.

38. Проблема числової структури живої та неживої природи.

39. Проблема самоорганізації матерії у фізиці та філософії.

40. Значення гіпотези для розвитку математики та фізики.

41. Проблема раціонального та ірраціонального у філософії і математиці.

42. Філософські проблеми математики.

43. Проблема вимірності простору у математиці, фізиці та філософії.

44. Проблема вимірності часу у філософії та фізиці.

45. Проблема фізичного програмування людської психіки.

46. Поняття системи у філософії та фізиці.

47. Проблема першооснови світу у фізиці та філософії.

48. Енергія як фізична та філософська категорія.

49. Матерія як фізична та філософська категорія.

50. Проблема множини у філософії і математиці.

51. Рух як фізична та філософська категорія.

52. Проблема небуття у філософії та у фізиці.

53. Сучасна космологія та квантова механіка про світобудову.

54. Філософські засади механіки І.Ньютона.

55. Ідея невизначеності та хаотичності буття та її вплив на фізичні теорії.

56. Філософські засади квантової механіки.

57. Принцип невизначеності у філософії і фізиці.

58. Проблема співвідношення фізичних та філософських законів.

59. Проблема Бога у фізиці та філософії.

60. Проблема початку буття у фізиці та філософії.

61. Еволюція як фізична та філософська проблема.

62. Сучасні теорії матерії у фізиці.

63. Мислення як фізична та філософська проблема.

64. Фізичний та філософський аспекти проблеми віри.

 

Тематика рефератів з філософії підготовлена: к.філос.н., доц. кафедри філософії та соціології Будзом В.П.

 

Обговорена і затверджена на засіданні кафедри філософії та соціології,

протокол №________ від ________________

 Date: 2015-05-19; view: 633; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.017 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию