Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


з історії фізичної культури

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

МОДУЛЬ 1

 

1. Теорії походження фізичних вправ та ігор в первісному суспільстві.

2. Зародження фізичної культури в добу первіснообщинного ладу.

3. Особливості розвитку фізичної культури в окремих країнах стародавнього сходу (Месопотамія, Ассирія, Персія, Китай, Японія, Індія, Єгипет).

4. Розвиток фізичної культури в Античній Греції.

5. Значення агоністики в житті древніх греків.

6. Пан еллінські ігри Древньої Греції.

7. Фізичне виховання у Спарті та в Афінах.

8. Легенди та міфи про зародження давньогрецьких Олімпійських ігор.

9. Особливості проведення давньогрецьких Олімпійських ігор.

10. Особливості програми давньогрецьких Олімпійських ігор.

11. Причини занепаду давньогрецьких Олімпійських ігор.

12. Особливості фізичної культури Стародавнього Риму.

13. Розвиток середньовічної фізичної культури.

14. Національні системи фізичного виховання у ХVІІІ-ХІХ ст.: передумови виникнення та особливості функціонування.

15. Зародження сучасного спорту.

16. Передумови відродження Олімпійських ігор сучасності.

17. Життя та діяльність П’єра де Кубертена.

18. Олімпійський конгрес 1894 року та його значення.

19. МОК та особливості його діяльності.

20. Олімпійська символіка та атрибутика.

21. Діяльність окремих міжнародних спортивних федерацій (на прикладі окремого виду спорту).

22. Міжнародний студентський спортивний рух. Історія проведення Універсіад.

23. Міжнародний скаутський рух.

24. Регіональні спортивні рухи та ігри (Панамериканські, Азійські, Африканські тощо).

25. Особливості проведення та аналіз окремих Ігор Олімпіад.

26. Історія виникнення та проведення зимових Олімпійських ігор.

 

МОДУЛЬ 2

 

27. Особливості фізичної культури у скіфо-сарматську добу.

28. Фізична культура античного Північного Причорномор’я.

29. Фізична культура Київської Русі.

30. Фізичне виховання запорізького козацтва.

31. Особливості спортивно-гімнастичного руху в Західній Україні наприкінці ХІХ-на початку ХХ ст.32. Діяльність професора Івана Боберського.

33. Особливості розвитку пластового руху в Західній Україні.

34. Зародження спортивного руху на українських землях у складі Російської імперії наприкінці ХІХ-на початку ХХ ст.

35. Становлення системи фізичного виховання та спортивного руху в Радянській Україні.

36. Історія утворення та особливості діяльності НОК України.

37. Виступи українських спортсменів у Олімпійських іграх до здобуття незалежності.

38. Виступи спортсменів незалежної України в Олімпійських іграх.

39. Спортивний рух серед української діаспори.

40. Видатні спортсмени та діячі спортивного руху української діаспори.

41. Виступи спортсменів окремого регіону (області) України в Олімпійських іграх.

42. З історії спортивного руху в рідному місті (селі).

43. Історія розвитку окремого виду спорту в Україні.

 

 

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ НАУКОВОГО РЕФЕРАТУ:

1. Вибір теми.

2. Підбір літературних джерел.

3. Консультація з викладачем.

4. Складання плану реферату.

5. Вивчення змісту літературних джерел.

6. Систематизація накопиченого матеріалу відповідно до плану.

7. Написання реферату, оформлення висновків та опис бібліографічних джерел.

8. Захист реферату та підготовка виступу за темою реферату.

СТРУКТУРА РЕФЕРАТУ:

1. Титульна сторінка (назва університету; кафедри; тема реферату; прізвище виконавця, факультет, курс, група; рік виконання).

2. План (3-5 пунктів).

3. Вступ до теми (зазначити актуальність, новизну, мету дослідження, аналіз стану розробки теми в сучасній навчально-науковій літературі).

4. Виклад матеріалу за планом.

5. Висновки.

6. Список використаних джерел.

7. Додатки (за необхідності).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Філь С.М., Худолій О.М., Малка Г.В. Історія фізичної культури: Навчальний посібник / За ред. проф. С.М.Філя. – Харків: “ОВС”, 2003. – 160 с.

2. Пангелова Н.Є. Історія фізичної культури: Навчальний посібник. – Київ, 2007. – 288 с.

3. Винничук О. Історико-педагогічні аспекти розвитку фізичної культури: Навчальний посібник. – Тернопіль: АСТОН, 2001. – 404 с.

4. Степанюк С.І., Гречанюк О.О., Маляренко І.В. Методичний посібник для вивчення дисципліни "Історія фізичної культури" за блочно-модульною системою: Для студентів денної та заочної форми навчання факультету фізичного виховання та спорту. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – 236 с.

5. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений. – Москва: Издательський центр «Академия», 2001. – 312 с.

6. История физической культуры и спорта: Учебник для институтов физической культуры / Под ред. В.В.Столбова. – Москва: Физкультура и спорт, 1983. – 359с.

7. История физической культуры: Учебник для студентов пед.институтов, - Москва: Просвещение, 1989. – 288 с.

8. Платонов В.Н., Гуськов С.И. Олимпийский спорт: Учебник: в 2-х кн. -К.: Олимпийская литература, 1994. - Кн. 1. – 496 с.9. Платонов В.Н., Гуськов С.И. Олимпийский спорт: Учебник: в 2-х кн. -К.: Олимпийская литература, 1997. - Кн. 2. – 384 с.

10.Бака М.М. Спортивні вершини дев'ятої п'ятирічки.- К., 1976.- 112 с.

11.Вацеба О.М. Нариси з історії західно-українського спортивного руху. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1997. – 232 с.

12.Воробйов П.Г., Фірсель М.И. На славу спорту і в ім'я честі: Нариси про олімпійські види спорту.- К., 1976.- 264 с.

13.Енциклопедія олімпійського спорту України / За ред. В.М. Платонова. – Київ: Олімпійська література, 2005. – 463 с.

14.Заседа І. Олімпійські нариси.- К., 1957.- 140 с.

15.Заседа І. Олімпійці.- К., 1975.- 224 с.

16.Золоті сторінки олімпійського спорту України / За ред. І. Федоренка. – Київ: Олімпійська література, 2000. – 192 с.

17.Козій Ю.С. Організований спортивний рух в українській діаспорі США і Канади: Матеріали для лекцій з історії фізичної культури. – Львів, 2000.
– 26 с.

18.Кордіяк Ю.Є. Чемпіони живуть у Львові. – Львів: Каменяр, 1980. – 176с.

19.Кулик В.В. Від Всевобучу до світових рекордів: історія розвитку фізкультурного і спортивного руху на Україні. Нарис. – К.: Здоров’я, 1971. – 183 с.

20.Кулик Я.Л., Костюк С.А., Петренко М.І. Історія виникнення й розвитку фізичної культури та спорту на Україні. – Вінниця: Логос, 1997. – 133 с.

21.На олімпійських хвилях: Довідник УСЦАК (1981-1996) / Упорядник О.Твардовський. – Нюарк (США), 1997. – 142 с.

22.П’єр де Кубертен. Олімпійські мемуари. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 178 с.

23.Пилат В.С. Бойовий гопак. – Львів: Галицька Січ, 1994 – 281 с.

24.Попеску І.К. Малий античний олімпійський словник. – Київ: Олімпійська література, 1999. – 143 с.

25.Попеску І.К. Спорт у долях балканських народів. – Львів: Світ, 1991. – 184 с.

26.Президенти Міжнародного олімпійського комітету. Життя та діяльність / За заг.ред. Марини Булатової. – Київ: Олімпійська література. – 2001.
– 215 с.

27.Приступа Є.Н. Народна фізична культура українців. - Львів, 1995. – 254с.

28.Приступа Є.Н., Пилат В.С. Традиції української національної фізичної культури. – Львів: Троян, 1991. – 104 с.

29.Савчук Б. Український пласт (1911-1939). – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1996. – 272 с.

30.Семенко Ю. Шахи в Україні. – Львів: Каменяр, 1993.

31.Спортивне товариство “Україна” (Львів). До 80-річчя заснування: Альманах. Ред.кол. Й.Лось та ін. – Львів: Світ, 1991. – 136 с.

32.Суник О.Б. Від Олімпії до Москви. - К.: Здоров’я, 1980. – 200 с.

33.Твардовський О., Попович О. Січовими шляхами: Історія українського спортивно-виховного товариства “Чорноморська Січ” в Нюарку (1924-1999). – Нюарк, 1999. – 416 с.

34.Трофим’як Б.Е. Фізична культура і спорт в Українській РСР. – Львів: Вища школа, 1987. – 159 с.

35.Трофим’як Б.Е. Фізичне виховання і спортивний рух у Західній Україні (з початку 30-х років ХІХ ст. до 1939 р.): Навчальний посібник\ Інститут змісту і методів навчання. – К., 1997. – 419 с.

36.Федак В.В. Закарпаття у спортивному вимірі. – Ужгород: Карпати, 1994. – 148 с.

37.Чернова Є.М. Розвиток фізичної культури і спорту в Українській РСР. – К., - 1959. – 45 с.

38.Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: У 3 Т./Ред. кол.: П.С.Сохань та ін. – К.: Наукова думка, 1990-1993.

39.Агеевец В.У. …И генерал Бутовский для России. –Москва: Советский спорт, 1994. – 30 с.

40.Волошин А.П., Ксендзенко Ф.М. У Олимпийской черты. - К.: Молодь, 1988. – 400 с.

41.Колесникова Л.Г. Спорт в античном Херсонесе. - Ленинград-Москва, 1964.- 28 с.

42.Колобова К.М., Озерецкая Е.Л. Олимпийские игры: Пособие для учащихся. – Москва, 1958. – 64 с.

43.Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта: Пер. с венгерского. – Москва: Радуга, 1982. – 399с.

44.Лабскир В.М., Любиев А.И. Наследие греческого олимпизма: Учебное пособие для студентов вузов. - Харьков, 1994.- 114 с.

45.Лукашин Ю.С., Хавин Б.Н. Белые Олимпиады. – Москва: Физкультура и спорт, 1960. –397 с.

46.Мезе Ф. 60 лет Олимпийских игр.- М., 1959.- 389 с.

47.Мезе Ф. Современные Олимпийские игры,- М., 1959.- 479 с.

48.Новосьолов М., Суник О. Олімпійські ігри: Короткий історичний огляд. - К.,1961. – 168 с.

49.Оливова В. Люди и игры: У истоков современного спорта: Пер. с чешского. – Москва: Физкультура и спорт, 1985. – 249 с.

50.Пономарев Н.И. Возникновение и первоначальное развитие физической культуры. - Москва, 1970. – 248 с.

51.Семенов-Зусер С.А. Физическая культура и зрелище в древнегреческих колониях северного причерноморья. - Харьков, 1940. - 42 с.

52.Хавин Б.Н. Все об олимпийских играх.- Москва: Физкультура и спорт, 1985.- 464 с.

53.Шанин Ю.В. Герои античных стадионов. – Москва: Физкультура и спорт, 1971. – 72 с.

54.Шанин Ю.В. Олимпийские игры и поэзия эллинов.- К.: Вища школа 1980.-183 с.

55.Шанин Ю.В. От эллинов до наших дней. – Москва: Физкультура и спорт, 1975. – 143 с.

56.Zinkewych O. Ukrainian Olympic Champions. – Baltimore-Toronto: Smoloskyp, 1984. – 157 p.

 


<== предыдущая | следующая ==>
рекомендовані таблиці | Вимоги до оформлення рефератів

Date: 2015-05-19; view: 448; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.012 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию