Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перелік тем курсових робіт

1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу.

2. Кримінальний процесуальний закон.

3. Дія кримінального процесуального закону в просторі, часі та за колом осіб.

4. Кримінальне процесуальне право і його джерела в Україні.

5. Засади кримінального процесу.

6. Верховенство права і законність в кримінальному процесі.

7. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність як принцип кримінального процесу.

8. Недоторканність житла чи іншого володіння особи як принцип кримінального процесу.

9. Забезпечення таємниці спілкування і невтручання у приватне життя під час кримінальної процесуальної діяльності.

10. Недоторканність права власності під час кримінальної процесуальної діяльності.

11. Забезпечення права на захист як принцип кримінального процесу.

12. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень як принцип кримінального процесу.

13. Змагальність сторін як принцип кримінального процесу.

14. Публічність і диспозитивність в кримінальному процесі.

15. Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами.

16. Розумність строків як принцип кримінального процесу.

17. Мова, якою здійснюється кримінальне провадження в Україні.

18. Суб’єкти кримінального процесу.

19. Суд як орган правосуддя і його кримінальні процесуальні повноваження.

20. Прокурор у кримінальному процесі.

21. Сторони в кримінальному процесі.

22. Підозрюваний і обвинувачений в кримінальному процесі.

23. Захисник в кримінальному судочинстві.

24. Потерпілий як учасник кримінального процесу.

25. Свідок як суб’єкт кримінальної процесуальної діяльності.

26. Експерт як суб’єкт кримінальної процесуальної діяльності.

27. Педагог, лікар, перекладач та інші спеціалісти як суб’єкти кримінальної процесуальних відносин.

28. Кримінальна процесуальна діяльність слідчих і оперативних підрозділів.

29. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі.

30. Процесуальні строки і судові витрати.31. Заходи забезпечення кримінального провадження.

32. Дізнання і досудове слідство як форми досудового розслідування.

33. Теорія кримінального процесуального доказування

34. Поняття і суть кримінального процесуального доказування.

35. Предмет, межі і суб`єкти кримінального процесуального доказування.

36. Поняття, сутність і класифікація доказів у кримінальному процесі.

37. Документи як джерела доказів у кримінальному процесі.

38. Тимчасовий доступ до речей і документів та його значення для кримінального судочинства.

39. Моральні засади кримінального процесуального доказування.

40. Значення оперативно-розшукової діяльності для кримінального процесуального доказування.

41. Слідчі (розшукові) дії як засоби кримінального процесуального доказування.

42. Класифікація слідчих (розшукових) дій та їх види.

43. Доказування цивільного позову у кримінальній справі.

44. Особливості доказування під час досудового розслідування.

45. Доказування в суді першої інстанції.

46. Особливості доказуванні під час перегляду судових рішень.

47. Загальні положення досудового розслідування

48. Поняття і значення слідчих (розшукових) дій, умови та підстави їх проведення.

49. Правове становище особи у сфері кримінального судочинства.

50. Актуальні питання досудового розслідування.

51. Перевірка законності і обґрунтованості вироків, постанов та ухвал суду.

52. Особливі порядки кримінального провадження.

53. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

54. Загальні вимоги щодо кримінальних процесуальних актів.

55. Процесуальні акти стадії досудового розслідування.

56. Кримінальні процесуальні акти суду першої інстанції.

57. Кримінальні процесуальні акти під час перегляду і виконання судових рішень.

58. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами.

59. Допит свідка як слідча і судова дія.

60. Допит потерпілого як слідча і судова дія.

61. Допит підозрюваного як слідча дія.

62. Допит підсудного в суді.

63. Допит експерта як слідча і судова дія.

64. Пред’явлення особи для впізнання як слідча дія.

65. Огляд трупа, пов’язаний з його ексгумацією.

66. Обшук як слідча дія.

67. Слідчий експеримент як слідча дія.

68. Освідування особи як слідча дія.

69. Призначення і проведення експертизи під час досудового розслідування.

70. Накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмка.

71. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж і електронних інформаційних систем.

72. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.

73. Отримання зразків для експертизи і негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.

74. Провадження досудового розслідування слідчою групою.

75. Початок і строки дізнання та досудового слідства і порядок їх подовження.

76. Об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження.77. Слідчий як суб’єкт кримінальної процесуальної діяльності і його повноваження.

78. Повноваження керівника органу досудового розслідування.

79. Слідчий суддя в кримінальному процесі України.

80. Доручення слідчого і прокурора.

81. Прокурорський нагляд за законністю досудового розслідування.

82. Застосування науково-технічних засобів під час досудового розслідування.

83. Негласні слідчі дії, їх види і загальні процесуальні вимоги щодо їх провадження.

84. Особливості проведення слідчих дій з участю неповнолітніх і малолітніх осіб.

85. Повідомлення особи про підозру як новий інститут кримінального процесуального права України.

86. Поняття, підстави та порядок зупинення і відновлення досудового розслідування.

87. Закінчення досудового розслідування і його форми.

88. Підстави і процесуальний порядок закриття кримінального провадження.

89. Підстави і порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності.

90. Закінчення досудового розслідування зі складанням обвинувального акту.

91. Оскарження дій, рішень чи бездіяльності під час досудового розслідування.

92. Підсудність у кримінальному процесі.

93. Підготовче судове провадження як стадія кримінального процесу.

94. Судовий розгляд як центральна стадія кримінального процесу.

95. Загальні положення судового розгляду.

96. Вирок суду, його постановлення і проголошення.

97. Головуючий у судовому засіданні.

98. Протокол судового засідання та інші засоби фіксації судового процесу.

99. Секретар судового засідання і судовий розпорядник як учасники судового розгляду.

100. Суд присяжних в Україні.

101. Спрощене провадження в суді першої інстанції.

102. Проведення процесуальних дій у режимі відео конференції.

103. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

104. Провадження за нововиявленими обставинами.

105. Розгляд справи судом касаційної інстанції.

106. Розгляд справи в суді апеляційної інстанції.

107. Завдання і система перегляду судових рішень в Україні.

108. Рішення Європейського суду з прав людини як джерела кримінального процесуального права України.

109. Значення Рішень Конституційного Суду України для кримінального судочинства.

110. Виконання судових рішень в кримінальному процесі.

111. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

112. Запобіжні заходи в кримінальному процесі України.

113. Затримання особи як тимчасовий запобіжний захід.

114. Взяття під варту як запобіжний захід.

115. Застава як запобіжний захід.

116. Кримінальне провадження на підставі угод.

117. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

118. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

119. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх.

120. Кримінального провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

 


Date: 2015-05-19; view: 248; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.015 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию