Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема №7. Експеримент у наукових дослідженнях

 

П л а н

1. Класифікація і структура експерименту.

2. Експеримент як засіб перевірки теоретичних розроблень.

3. Природний і штучний експеримент.

4. Однофакторна та багатофакторна схеми експерименту.

 

Рекомендована література

1. Пілюшенко В.А., Шкрабан І.В.,Славенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навч.посібник. К.: «Лібра», 2004.

2. Основи методології та організації наукових досліджень. Навч. посібник // За ред.. А.Є.Конверського. К.: Центр учбової літератури, 2010. – 351 с.

3. Колесніков О.В. Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр.. та доп. Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.

4. Соловйов С.М. Основи наукових досліджень. Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 176 с.

5. Методологія та організація наукових досліджень: Конспект лекцій/Відп.за випуск проф..О.М.Теліженко. –СумДУ, 2009. – 113 с.

 

 

Тема № 8. Інформаційне забезпечення науково-дослідного процесу.

 

П л а н

1. Основні терміни та поняття.

2. Типи наукових документів, сфера їхнього створення та використання.

3. Інформаційне забезпечення науково-дослідного процесу.

4. Глобальна мережа INTERNET.

 

Рекомендована література

1. Пілюшенко В.А., Шкрабан І.В.,Славенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навч.посібник. К.: «Лібра», 2004.

2. Петрук В.Г., Володарський Є.Т., Мокін В.Б. Основи науково-дослідницької роботи. Навч.пос. під ред.. д.т.н., проф.. Петрука В.Г. – Вінниця: ВНТУ, 2005.

3. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. – К.: Слово, 2003.

4. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила:ДСТУ 3582-97. – Введ.01.07.98. – К.:Держстандарт України, 1998. – 16 с.

5. Іванов В. Контент-аналіз як формалізований метод дослідження документів// Філософська і соціологічна думка. – 1994. - №3-4.

 

 

Тема № 9. Оформлення результатів наукового дослідження

Та впровадження їх у практику господарської


Date: 2015-05-19; view: 348; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию