Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема № 5. Наукове дослідження. Мета наукового дослідження. Об’єкт і предмет дослідження

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

П л а н

1. Наукове дослідження як вивчення явищ і процесів та взаємодії між ними.

2. Мета наукового дослідження як визначення конкретного об’єкта і всебічне вивчення його структури.

3. Обєкт наукового дослідження.

4. Предмет дослідження.

 

Рекомендована література

1. Пілюшенко В.А., Шкрабан І.В.,Славенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навч.посібник. К.: «Лібра»,2004.

2. Основы научных исследований. Попов В.Н.,Бланк И.А., Иваницкий В.И. – К.:ІЗМН, 1997.

3. Ніколаєва Л.М. Основи науково-дослідницької роботи. – Львів, 2003.

4. Колесников О.В. Основи наукових досліджень:Навчальний посібник. 2-ге вид., вип. та доп. – К.: «Центр учбової літератури», 2011. -143 с.

5. Основи методології та організації наукових досліджень: Навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів/ за ред.. А.Є.Конверського. – К., «Центр учбової літератури», 2010.

 

Тема 6. Методологія та технологія художньої творчості.

 

П л а н

1. Наука в системі сучасної культури.

2. Методика і техніка наукової роботи.

3. Пошук матеріалів із теми наукового дослідження.

4. Робота в бібліотеці: види бібліотечних каталогів та принципи їх побудови.

5. Особливості використання архівних матеріалів.

Рекомендована література

1. Ніколаєва Л.М. Основи науково-дослідницької роботи. Навч. посібник. – Львів, 2003.

2. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. – К.,2003.

3. Бурківська Л.Ю., Венгринюк М.І., Пахомов В.М. Наукова робота:стилістичні поради: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ:Місто НВ, 2012. – 92 с.

4. Кушнаренко Н.М.,Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підручник.Четверте видання. – К.: «Знання», 2006. -334 с.

5. Отич О. Мистецтво у розвитку індивідуальності:історичний і методологічний аспекти: Монографія. – Чернівці: «Зелена Буковина»,2008. -439 с.

6. Добров Г.М. Наука о науке/ Отв.ред. Н.В.Новиков – 3-е изд., доп. и перераб. – К.: Наукова думка, 1998. – 304 с.

 Date: 2015-05-19; view: 425; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию