Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Передмова

Міністерство освіти і науки україни

Черкаський державний технологічний університет

 

Культура наукової мови

 

 

Затверджено на засіданні

кафедри української мови

та загального мовознавства,

протокол № 11 від 28.05.2010

та Методичною радою ЧДТУ,

протокол № 9 від 17.05.2010

 

Черкаси 2010


УДК 811.161.2-38’276

 

Укладачі: Дядюра Г.М., к.філол.н., доцент,

Кухарєва-Рожко В.І., к.філол.н., доцент,

Ракшанова Г.Ф., к.філол.н., доцент.

 

Рецензент: Пчелінцева О.Е., к.філол.н., доцент

 

Культура наукової мови / Укл.: Г.М. Дядюра, В.І. Кухарєва-Рожко, Г.Ф. Ракшанова; Міністерство освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – с.

 

Пропонований методичний посібник дає глибокі теоретичні знання про науковий стиль української мови, а також можливість виробити умінння і навички студентів до наукового пошуку, творчої наукової діяльності, аналізу наукової літератури.

Посібник складається з двох частин: теоретичної та практичної. У першій частині подано основні теоретичні відомості про науковий стиль та науковий текст, особливості написання наукових робіт на правах рукопису (курсова, магістерська, дипломна робота), розглянуто вторинні жанри наукових текстів (анотація, конспект, рецензія тощо). Друга частина містить практичні та тестові завдання для перевірки засвоєного рівня знань студентів.

УДК 811.161.2-38’276

 


Передмова

Потреба розширення суспільних функцій української мови в її державному статусі передбачає зростання уваги до культури наукової мови. Від того, наскільки особистісні якості педагога, вченого, культура його мови, думки, почуттів, поведінки, відповідають вимогам сьогодення, значною мірою залежить формування інтелектуального потенціалу країни. У зв’язку з цим цілком закономірним є викладання курсу “Культура наукової мови”.

Пропонований методичний посібник дає глибокі теоретичні знання про науковий стиль української мови, а також можливість виробити уміння і навички студентів до наукового пошуку, творчої наукової діяльності, аналізу наукової літератури.

Основним завданням посібника є навчити студентів самостійно працювати з науковими текстами, виконувати різні види наукової діяльності, правильно використовувати мовні засоби в усній та писемній мові з урахуванням умов і завдань комунікації.

Посібник складається з двох частин: теоретичної та практичної. У першій частині подано основні теоретичні відомості про науковий стиль та науковий текст, особливості написання наукових робіт на правах рукопису (курсова, магістерська, дипломна робота), розглянуто вторинні жанри наукових текстів (анотація, конспект, рецензія тощо). Друга частина містить практичні та тестові завдання для перевірки засвоєного рівня знань студентів.

Теми «Культура наукової мови», «Загальна характеристика наукового стилю мовлення», «Жанри наукових текстів на правах рукопису», «Правила оформлення наукової роботи», «Жанри вторинних наукових текстів» підготувала доцент кафедри української мови та загального мовознавства Дядюра Г.М.; теми «Науковий текст», «Культура термінотворення» підготувала доцент Ракшанова Г.Ф.; теми «Культура усного наукового мовлення», «Жанри усного наукового мовлення» підготувала доцент Кухарєва-Рожко В.І..

 


Тема 1

Date: 2015-04-23; view: 714; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию