Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Астана 2013

 

1. Оқытушы туралы мәліметтер:

Жәкішев Бауыржан Айтмұқашұлы, С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің, жылу энергетикасы кафедрасының доценті, техника ғылымдарының кандидаты, жұмыс тел.: 397608

Кафедрада болу уақыты: сабақтар мен кеңес беру кестелері бойынша.

Аудитория – 520, 418, 418 а, 431.

2. Пән туралы мәліметтер: атауы: «Электротехника және электроника» 2курс; 4 семестр. Кредит саны – 4. Бақылау формасы – емтихан.

Жалпы оқу уақытын бөлу

 

Семестр дәрістер тәжирибелік СӨЖО СӨЖ
         

 

Апталық оқу уақытын бөлу

Апталар                               Барлығы
Дәрістер                                
Лаб. жұмыстар                                
Тәж. сабақтар                                
СӨЖО                                
СӨЖ                                
Жиынтығы                                

1. Пререквизиттер: жоғарғы математика, физика, химия

2. Постреквизиттер: ЖЭ және ЖТ қондырғыларда энергияны сақтау, еңбекті қорғау және тіршілік қауыпсыздігінің негіздері.

3. Пәнді оқытудың мақсаты:

3.1 Электр техникалық дайындау, технологиялық ппроцессерді автоматтандыруға байланысты студенттерге арнайы пәндерді оқып үйренеуге база жасау.

3.2 Пәнді оқытудың міндеттері: студенттердің электрлік және магниттік тізбектерді талдаудың негізгі теориялық ережелерін зерделеуі, студенттерге аналитикалық қатынастар мен әдебиеттерді пайдаланудың берік дағдыларын дарыту.

Бітіруші:

- электрлік және магниттік тізбектерде орын алатын физикалық процесстердің тегін шығуы;

- электрлік және магниттік тізбектерді есептеудің негізгі заңдарымен әдістері;

- электрлік машиналары, жартылай өткізгішті аспаптармен құрылғылар жұмысының жалпы принциптерін білу керек;

- электрлік сұлбаларды оқи білуі;

- электрлік сұлбаларды талдау үшін есептеу әдістерін білуі және қолдана беруді білу керек;

- электртехниканың негізгі заңдарды қолдану арқылы электрлік және магниттік тізбектерді талдау мәселерінде;

- техникалық құжаттаманы, жобаларды әзірлеу және құрастыру мәселерінде қолдану.

 

4. СӨЖді ұйымастыру ұсынымдары

Студенттердің өзіндік жұмысы білім алуға, біліктікті дамытуға, есептер мен мәселерді шешудегі шығармашылықты қолдануға бағытталған. Электротехника және электроника курсын оқып үйрену әрбір студент оқулық пен конспекті өз бетімен игеруі, әр тақырып бойынша есептер шығаруы және жеке тақырыптар бойынша дербес тапсырмаларды орындауы керек. Сонымен қатар, курсын нәтижелі оқып үйрену үшін әрбір келесі тақырыпты игеруді бұрынғы тақырыптарды игергеннен кейін ғана кірісу керек. Пәннің курсыында есептер шығаруға ерекше көңіл бөлу керек. Есепті шығару үшін ең алдымен оның шартын жақсы түсіну керек, содан кейін ғана есепті шешудің алгоритмін таңдап алу керек.

Тақырыпты оқып бітіргеннен кейін оқулықтарда және әдістемелік нұсқаларда берілген тексеру сұрақтарына жауап берген дұрыс болады.

 

5. Курстың саясаты

1. Сабаққа кешікпей келу. Кешігіп келген студенттер сабаққа жіберілмейді.

2. Сабақ уақытында сөйлесуге, газет оқуға, сағыз шайнауға, ұялы телефонды пайдалануға болмайды.

3. Сабақты қалдыруға болмайды.

4. Өтпеген сабақтарды оқытуға белгіленген уақытта өз бетімен игеру қажет.

 

6. Білімді бағалау ақпаратты

Ағымдық бақылау (20 ұпай) – дәрістік, практикалық сабақтарға қатысу және жұмыс істеу, есеп шығару, ауызша сұрау, үй тапсырмаларын орындау және бақылау, дәрістер конспектісін тексеру.

Аралық бақылау (40 ұпай) екі аралық бақылау (аралықты тапсыру) 20 ұпайдан. Семестрде екі рет аралық бақылау өткізіледі (8 және 16 апталарда).

Қорытынды бақылау (40 баллов) емтихан тапсыру. Емтихан жазбаша өткізіледі. Емтиханға бөлінетін екі сағат.

 

7. Бағаларды қою саясаты

Ағымдық және аралық бақылаулардың жалпы ұпайы 60, қорытынды бақылау – 40 ұпай.

Тапсырмалар уақытында орындалмаған жағыдайда қорытынды баға төмендетіледі.

Себепсіз бір сабаққа келмеу –0,5 ұпай алынады.

Үй жұмысын орындамау –0,5 ұпай алынады.

Себепсіз жіберілген сабақтарды өтеген жағыдайда алынған ұпай күшін жояды.

Сабаққа белсенді қатысуда –1 ұпай қосылады.

Студенттердің білімдерін соңғы бағалау (ағымдық, аралық және қорытынды бақылау ұпайлардың қосындысы) кредиттік технологияға сәйкес төменде көрсетілген берілгендер бойынша жүргізіледі.

Студенттер білімін бағалау шкаласы

Әріптік жүйе бойынша бағалау Ұпайлардың сандық баламасы Ұпайлардың пайыздық мазмұны Дәстүрлік жүйе бойынша бағалау
А 4.0 95-100 Өте жақсы
А- 3.67 90-94
В+ 3.33 85-89 Жақсы
В 3.0 80-84
В- 2.67 75-79
С+ 2.33 70-74 Қанағаттанарлық
С 2.0 65-69
Д+ 1.33 55-59
Д 1.0 50-54
F   0-49 Қанағаттанарлықсыз

 

 

Пән бойынша білімді бағалаудың сұлбасы

Сабақ және жұмыс түрлері Ұпайлар саны min/max
     
  Ағымдық бақылау: - дәрістер   Лабораториялық жұмыстар   Практикалық сабақтар   СӨЖ 10/20 1/2   2/4   1/2   6/12
  Аралық бақылау: 1 модуль 2 модуль 20/40 10/20 10/20
  Қорытынды бақылау: Емтихан 40 ұпай
  Барлығы: 50/100 ұпай

 

 

Емтихандағы білімдерді бағалаудың ұпайлық үлгілі сұлбасы

  Емтихандық баға Ұпайдағы баға (%)
  3 (қанағаттанарлық) 20/26
  4 (жақсы) 27/33
  5 (өте жақсы) 34/40

 

8. Пәннің мазмұны

 

Сабақтардың тақырыптары Дәрістер Лаб. жұмыстар Пр. сабақтар СӨЖО СӨЖ
             
  Кіріспе.   0,5        
  Тұрақты токтың сызықты тізбектері Электр тізбектердің негізгі түсініктері              
  Тұрақты токтың электрлің тізбектері          
  Синусоидалды токтың электрлің тізбектері          
  Үш фазалық токтің электрлік тізбектері          
  Магниттік тізбектер          
  Трансформаторлар          
  Электрлік машиналар 0,5        
  Электронды сұлбалардың элементтері          
  Аналогты электронды сұлбалар 0,5        
  Қайталама энергия көздері 0,5        
  Микросұлбалардағы типтік бұйымдар мен құрылғылар 0,5        
  Басқару және бақылау жүйелердегі сандық элементтер мен құрылғылар 0,5        
  Микропроцессорлы құрылғылар          
  Сонымен пән бойынша          

Date: 2015-04-19; view: 481; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию