Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Отже, закон Стефана - Больцмана для сірого тіла має вигляд

. (2.5)

Випромінювання реальних фізичних тіл взагалі не збігається з випромінюванням абсолютно чорного та сірого тіл. Але в деяких випадках можна вважати, що теплове випромінювання реальних фізичних тіл близьке до випромінювання абсолютно чорного або сірого тіла.

Так, на досліді було встановлено, що теплове випромінювання вольфраму в температурному інтервалі 1000 … 1400 ˚С наближено збігається з випромінюванням сірого тіла.

У лабораторній роботі використовується теплове випромінювання нагрітої до високої температури вольфрамової спіралі, поглинальна здатність якої = 0,3.

Для визначення сталої σ використовується закон Стефана – Больцмана для сірого тіла (2.6):

. (2.6)

Таким чином, експериментально визначивши енергетичну світність вольфраму та вольфрамової спіралі, за формулою (2.6) можна розрахувати сталу Стефана – Больцмана.

Якщо вважати, що вся енергія електричного струму, що протікає через вольфрамову спіраль, перетворюється в енергію теплового випромінювання, то

, (2.7)

де І – сила струму, U – напруга, яка прикладена до спіралі, S – площа поверхні спіралі.

Підставивши значення із (2.7) у (2.6), отримаємо розрахункову формулу для визначення сталої Стефана – Больцмана:

. (2.8)

Для вимірювання температури розжареної вольфрамової спіралі використовується оптичний пірометр. Принцип його дії заснований на порівнянні яскравості досліджуваного тіла із яскравістю еталонного джерела світла – нитки розжарювання еталонної лампи, яка розміщена всередині пірометра.

Схематичне зображення оптичного пірометра показано на рис. 2.1.

 

Рис. 2.1

 

Нагріте тіло, температуру якого треба виміряти, ставиться перед лінзою L1 пірометра на такій відстані, щоб отримати зображення його поверхні в площині нитки розжарювання еталонної лампи приладу. Оптична система L2 служить окуляром. При вимірюванні температури в діапазоні 700…800 ˚С світлофільтр Ф не використовується, в діапазоні 800…1200 ˚С використовується червоний фільтр, а в діапазоні 1400…2000 ˚С – димчастий. Гальванометр G проградуйовано за температурною шкалою Цельсія. Коли використовується фільтр, температуру визначають за верхньою шкалою пірометра, яка проградуйована по випромінюванню абсолютно чорного тіла. Якщо тіло, температура якого випромінюється, не є абсолютно чорним, то пірометр показує температуру Т такого абсолютно чорного тіла, яскравість якого дорівнює яскравості даного тіла у відповідному діапазоні довжин хвиль. У цьому разі температура тіла називається яскравісною. Якщо ж поглинальна здатність тіла близька до одиниці, то яскравісна та дійсна температури практично збігаються.Щоб визначити температуру розжареного тіла, за допомогою реостата R змінюють силу струму, який протікає через нитку лампи пірометра, і домагаються, щоб верхня частина розжареної нитки лампочки пірометра зникла на фоні зображення досліджуваного об’єкта. Після цього за показами пірометра визначають температуру.

 

Потрібне устаткування: оптичний пірометр, джерело теплового випромінювання (спіраль електричної лампочки розжарювання), амперметр, вольтметр, автотрансформатор.


Date: 2015-05-18; view: 257; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию