Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Формування української класичної

КУЛЬТУРИ (кінець ХУІІІ - ХІХст.)

1. Хто із відомих представників української культури XIX ст. написав «Букварь южнорусский» - перший буквар в Україні для учнів недільних шкіл?

2. Які університети діяли в підросійській Україні, в першій поло­вині XIX ст?

3. Кому з вчених-мовознавців України XIX ст. належить першість у науковому вивченні української мови?

4. Назвіть фундаторів української драматургії другої половини XIX ст.

5. Кого із плеяди видатних українських акторів другої половини XIX ст. Ви можете назвати?

6. Композитор, який першим у наддніпрянській Україні створив українську національну оперу?

7. Кого із відомих східноукраїнських композиторів другої половини XIX ст. вважають засновником української класичної музики та творцем великих музичних форм (симфоній тощо)?

8. Хто написав національний український гімн "Ще не вмерла Україна ні слава, ні воля" (1862 p.).

9. Назвіть иайвідоміших східноукраїнських живописців другої половини XIX ст.

10. Назвіть найбільш відомі архітектурні споруди, збудовані в Україні в другій половині XIX ст.

11. Назвіть представників епохи "великого" реалізму в українській літературі

70-х - 90-х pp. XX ст.

12. Найбільш визначною пам'ятною палацо-паркової архітектури України кінця ХVІІІ - XIX ст. є...

13. Кого із східноукраїнських письменників XIX ст. по праву вважають фундаторами класичної української літературної мови?

14. В яких мистецьких сферах найбільш яскраво проявився талант Т.Шевченко?

 

15. Т.Г.Шевченко був удостоєний титула- академіка. За видатні досягнення в якій галузі мистецтв він отримав його?

16. І.Котляревський у літературну основу "Енеїди" поклав твір...

17. Українське культурно-національне відродження розпочалося в першій половині XIX ст. з…?

18. Які сценічні псевдоніми знані в Україні діячі театру брати Тобілевичі взяли собі?

19. Хто був ініціатором створення першого в Східній Україні університету?

20. Хто з українських письменників XIX ст. вперше ввів у літературу основи української літературної мови та утвердив жанр побутової (національної) драми?

21. Які п’єси належать перу I.Котляревського?

22. Хто на Зaxідній Україні створив гурток "Руська трійця" активно пропагував риси нової української літератури і боронив українську мову?

23. Яку головну функцію взяли на себе громадські організації "Просвіти"?

24. Які дві художньо-естетичні течії склалися і утвердилися в літературі і мистецтві в першій половині XIX ст. в Европі та згодом поширилися і в Україну?

25. Назвіть історичний твір (XIX ст.), який виявився найбільш небезпечним для царату Росії і був заборонений на десятки років?

26. Який сюжет із твору Вергіля поклав I.Котляревський в основу "Енеїди"?

27. У якій галузі культури працював славетний Марко Кропив­ницький?

28. Із 60 років XIX ст. в українській культурі (в літературі і мистецтві) на зміну класицизму і романтизму приходить нова течія... (її носії П.Куліш, М.Вовчок, П.Мирний та ін.).

29. Хто з українських фізиків - екеперементаторів раніше фізика Рентгена відкрив ефект випромінення, що зветься тепер рентгенівським?

30. Хто автор знаменитого пам'ятника Волоримира-Хрестителя Русі в Києві?

31. Хто є автором пам'ятника Б.Хмельницького в Києві?

32. Яку назву отримала філософська думка 60-х 70-х років в Україні респрезентована гуманістичною концепцією Памфіла Юркевича?

33. Хто з українських письменників XIX ст. найбільш продуктивно розробляв історичну тематику?

34. Як називається поема І.Франка, головний герой якої "наче буря, вирвав свій народ з неволі" і "все, що мав, у житті віддав" задля цього?

35. Найкращою ліричною збіркою І.Франка є збірка…

36. Кому з українських поетів належить нині широка відома пісня "Ой ти дівчино, з горіха зерня. Чом твоє серденько - колюче терня?

37. В українській літературі XIX ст. працювали два відомі байкарі (автори байок). Хто вони?

38. Які твори Котляревського віднесено до жанру оперети?

39. Назвіть відомих художників, виходців з України, котрих можна назвати найвідомішими порт­ретистами Росії першої половини XIX ст.?

40. Піонерами відродження українського національного мистецтва на Галичині в XIX ст. були...

41. Хто з українських художників в кінці XIX ст. на початку XX ст. зарекомендував себе як художник-монументаліст і став фун­датором школи монументального малярства названого його іменем...

42. У ХVІІ - XIX ст. в Україні дуже популярний був «вертеп». Що це за дійство і що воно означало?

43. ХVІІІ-ХІХ ст. в Україні на зміну іконних образів "шабельників святих" прийшов і утвердився інший інокоподібний об­раз, виконаний у стилі народної картини. Це був (і є досі) образ…

44. Його називають найяскравішою постаттю XX століття або "українським батьком російського футуризму", сам він казав про себе ""Я уроженець українського степу". Цей футурист створив єдине peaлістичне полотно - "портрет Т.Г.Шевченка". Хто цей всесвітньо відомий футурист?

45. Один із класиків англійської літературиХІХ ст., поляк за національністю, в дитячі і юнацькі роки жив в Україні, що виразно простежується в його літературній спадщині - в автобіографії "Літопис життя", "Князь Роман", "Емі Фостер"". Його дійсне прізвище К.Коженьовський. Хто цей письменник?

46. Українська складова в російській музичній культурі була і є досить відомою, ще з творчості Д.Бортнянського, В.Березовського. Вихідці з України збагачували російську класичну музику. А хто в XIX - XX ст. продовжував цю традицію?

47. Кого з українських письменників другої половини ХІХ-ХХ ст. вносили по списку претендентів на отримання Нобелівської премії?

48. У XIX ст. - в добу національно-культурного відродження - українці створили як національний гімн України, так і духовний. Який завдяки чудовій мелодії М.Лисенка, і нині виконує роль духовного гімну?

49. У XIX ст. архітектурною окрасою Києва, за проектом І.Штрома, О.Беретті та ін. став...

50. Внутрішну розписи Володимирського собору в 1885-1896 pp. виконала ціла група видатних художників Росії (росіяни, україн­ці, поляки), що надало храму значну художню цінність. Хто ці видатні митці?

51. Хто є архітектором найбільш вишуканої - в бароковому стилі церкви Андрія Первозванного в м. Києві?

52. Назвіть автор тексту безсмертного і широко відомого романсу "Очи черные, очи жгучие...".

53. Українець, батько російського футуризму, автор знаменитого портрету Т.Г.Шевченка. Хто він?

 

ТЕМА: РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ДОБУ СОЦІАЛЬНИХ КАТАКЛІЗМІВ (1900-1920РР.)

1. Кого із братів Тобілевичей, актор і драматург, І. Франко назвав "батьком новочасного українського театру"?

2. У Львові 1906 р. було створено літературно-музичне товариство, куди увійшли поети і письменники Б. Лепський, В. Пачовський, П. Карманський, М. Яцків, композитор С. Людкевич тощо. Яку назву мало це товариство?

3. Як називався журнал українських модерністів, який виходив у Києві протягом 1909-1914 p.?

4. Вчений-біохімік, один із засновників та перший президент Української Академії Наук. Хто це?

5.Відомі діячі культури М.Леонтович, С.Людкевич, К.Стеценко плідно працювали в кінці ХІХ-ХХст. Визначте галузь мистецьких уподобань цих людей.

6. Всесвітньовідомий художник, засновник стилю супрематизму, який на початку XX ст. деякий час жив і працював у Києві. Хто це?

7.Назвіть художників-графіків, які мали великий художній та естетичний вплив на українську графіку постреволюційної доби.

8. Історик, церковний та культурний діяч, міністр освіти та віросповідань в українських урядах доби громадянської війни, організатор Кам'янець- Подільського університету. Автор досліджень з мовознавства та історії української державності XX ст. Має церковний сан православного митрополити Іларіона, а в миру … Хто це?

9. Під яким псевдонімом класик української літератури Лариса Косач-Квітка була відома широкому загалу читачів?

10. Відомі українські художники кінця XIX - початку XX ст. С.Васильківський, П. Левченко, М. Ткаченко.У якій галузі мистецтва вони працювали?

11. Всесвітньо відомий біолог, ім'я якого носить Одеський національний університет, де він викладав і організував першу в країні бактеріологічну станцію. Лауреат Нобелівської премії 1908 р. Хто це?

 

12. Брати-письменники Панас Мирний і Іван Білик, написали разом романи: "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", «За водою» та ін. Яке вони мали справжнє прізвище?

13. Художник-графік, ректор Української академії мистецтв доби громадянської війни, один з перших авторів українських державних паперів (поштових марок, грошових банкнот тощо). Хто це?

14. Вчений-економіст, міністр фінансів за часів Центральної Ради, один з фундаторів Української Академії наук. Хто він?

15. Класик української літератури, громадський і політичний діяч, життя якого склало йому славу "вічного революціонера". Хто він?

16. Російський художник, член Товариства пересувних виставок, який зробив серію картин із життя донецьких шахтарів в останнє десятиріччя ХІХ ст. («Шахтёрка», «Углекопы. Смена»). Назвіть прізвище художника.

17. Поет, автор поеми «Золотий гомін»(1917р.), якого сучасники називали «бардом української революції».

18. Назвіть російських митців, які вели свій родовід від української козацької старшини.

19. Граф, митрополит, патрон культурного розвитку Галичини, засновник Українського Національного музею у Львові (1913р.). Назвіть його прізвище.

20.Редактор журналу «Украинская жизнь», який виходив у Москві протягом 1912-1916рр., театральний критик, більш відомий нащадкам як один з лідерів української революції 1917-1920рр. Хто він?

21.Про кого із лідерів української революції писав поет О.Олесь?

22.Славетний український скульптор, перша виставка якого відбулася в 1906р. у Києві, засновник кубізму у світовій скульптурі, отримавший світове визнання свого таланту в еміграції. Хто це?

 

 

Date: 2015-04-23; view: 858; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию