Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Народу в хіу - хуііі ст

1. Назвіть ім'я одного з найбільш відомих полемістів, який поправу вважається одним із найвидатніших письменників середньовічної доби; до нас дійшли близь 20 його листів і послань, які він передав в Україну з Афону; найвидатніші з них - «Обличе: діавола-миродержця», «Писаніє к утеклим от православної віри єпископам» та ін.

2. Назвіть рік у якому першодрукар Іван Федоров у Львові ви­дав “Азбуку” з граматикою - перший у східнослов’янських народів буквар.

3. У 1578 році першодрукар Іван Федоров у Острозі видає книгу, що мала великий вплив на весь слов’янський світ. Назвіть її.

4. Визначте автора першого відомого на сьогодні твору геральдичної поезії "На герб князя Константина Острозького", надрукованого в передмові до “Острозької Біблії” I580-I58I рр.

5. У 1585 році було засновано першу громадсько-політичну ор­ганізацію, яка відстоювала національно-релігійні права українського населення. Як вона називалася?

6. Перший ректор Острозької школи, письменник-полеміст ХУІ ст., представник гуманістичного руху в Україні. Хто ця людина?

7. Автор трактату на захист православної віри “Тренос” (Віль­на, 1610р.), у стилі якого проступають риси характерні для бароко.

 

8. Відомий діяч ХVIІ ст, педагог, поет, гравер, друкар, лексикоограф, автор першого українського словника “Лексікон славеноросскій”. (Київ, 1627 р.).

9. Відомий діяч ХVIIст.: теолог, полеміст, викладач, поет, філо­соф, автор віршів “На жалісний погреб шляхетного рицаря Пет­ра Канашевича-Сагайдачного”. (Київ, 1622).

10. Назвіть автора історико - географічної праці – “Опис України” (Руан, 1651) з додаткам карт України - відомого французького інженера-фортифікатора.

11. Назвіть рік у якому архімандрит Києво-Печерського монастиря Петро Могила заснував школу, яка стала називатися Лаврською.

12. Назвіть рік, коли відбулося злиття Київської братської та Лаврської школи, що поклало початок діяльності Києво-Могилянському колегіуму.

 

13. У 1585 було, засновано першу на українських землях братську школу. Назвіть місто, в якому вона була заснована.

14. Назвіть прізвище засновника першої друкарні в Кракові, в якій було видано в кінці XVIст. перші в історії книжки (“Часослів”, “Окинюх”, “Триодь постная”, “Триодь цвєтная”) надруковані кирилицею.

15. У кінці XVI ст. з’являються так звані “биті книги”. Що це за книги?

16. Назвіть першу друковану книгу на Україні, що збереглася.

 

17. У 1674 році вийшла з друку перша в Україні робота з історії “Синопсис”, вона була поширена, як підручник і використовувалася аж до XIXст. Назвіть автора цієї книжки.

18. Назвіть найпоширеніший та найулюбленіший персонаж у кобзарських піснях і думах.

19. У кінці ХVІ-ХVШ ст. на Україні з’являються твори пов'язані з іменами С. Величка, Г.Граб’янки, Самовидця. Хто ці люди?

20. В Україні в кінці ХVІ-ХVIIIст. з'являються твори, авторами яких являються С.Величко, Г.Граб’янка, Самовидець. Що це за твори?

21. Яку назву отримав ляльковий театр на початку ХVII ст. в Україні?

22. У 1737 р. в гетьманській столиці було засновано спеціальну школу співу та музики. Назвіть це місто.

23. Випускниками глухівської школи були відомі діячі культури України XVIII ст. (А. Ведель, М..Березовський, Д. Бортнянський). Назвіть фахову спеціальність цих людей.

24.Наприкінці ХVIIIст. Україну славили імена таких відомих людей як О. Антропов, Д. Левицький, В.Боровиковський. В якій галу­зі культури вони працювали?

25. Україну XVIIIст. славили імена відомих живописців, таких як О.Антропов, Д.Левицький, В.Боровиковський. В якому жанрі живопису вони здобули найбільшу славу?

26. У 1767 році при Харківському колегіумі було засновано Академію мистецтв. Назвіть відомого художника, ініціатора створення цього закладу.

27. Назвіть архітектора Троїцького собору у м.Новомосковську Дніпропетровської області, шедевра архітектурної дерев’яної споруди XVIIIст.

28. У 1744-1767 pp. була побудована Андріївська церква в Києві (стиль рококо). Назвіть прізвище архітектора.

 

29. Назвіть відомого скульптора, автора памятників “Мініну та Пожарському” на Красній площі у Москві та герцогові Д. де Рішельє в Одесі.

30. Книга, національна святиня, на якій президент України скла­дає присягу.

 

31. Архітектурна споруда – ознака самоврядування в містах в ХІV-ХVІ ст.

32. Назвіть найвідомішого філософа України XVIIIст.

33. Літературній твір, що поклав початок духовного та національ­ного відродження в Україні кінця XVIII - початку XIX ст.

34. Столиця козацької держави, у якій 1737 року була заснова­на музична школа.

35. Український композитор ХVIIIст., що навчався в Болонії од­ночасно з Моцартом. Був визнаний кращим учнем, за що його ім'я записано на “Золотій дошці” цього навчального закладу.

 

36. Назвіть твір, що був єдиним протестом проти Указу Катерини II від 3 травня 1783 року про закріпачення українських селян.

37. Український гетьман, який в 1751 році, створив у Глухові театр.

38. Місто, в якому в 1787 році була заснована перша на україн­ських землях медична школа.

39. Місто, в якому в 1754 році було відкрито першу в Українсь­кій державі друкарню з гражданським (цивільним) шрифтом. Використання якого привело до різкого розмежування церковної та світської літератури.

40. Місто, в якому в 1788/1789 році був заснований перший постійний театр на українських землях.

41. Відомий архітектор ХVIII ст., автор собору Святого Юра у Львові (І745-І770рр.). Сьогодні це кафедральний собор греко-католицької церкви в Україні.

42. Видатний громадянин України, що заповів написати на власній могилі: “Світ мене ловив, та не спіймав”.

43. Відомий архітектор, автор Маріїнського палацу та Андріївсь­кої церкви у Києві.

44. Вищий навчальний заклад, що був заснований в 1661р. на українських землях грамотою польського короля Яна Казимира II.

45. Визначте перший слов’яно-греко-латинський колегіум ХVI-XVIIст., що був заснований на українських землях.

 

46. Як називали людей, що малювали образи святих і розписували церкви в Україні XVI – XVIIIст.

47. Назвіть засновника першого греко-латино-слов’янського ко­легіуму на українських землях.

48. Скільки років тривав повний курс навчання в Києво-Могилянській академії.

49. Відомий діяч епохи Просвітництва, автор твору “Історія Карла XII” (1731р.), який першим увів образ Мазепи у світову літературу?

50. Відомий угорський композитор, музикант XIX ст., автор симфонічно-інструментальної поеми “Мазепа” (І88Ір,).


51. Визначте назву епічного музично-поетичного твору із роз­горнутим сюжетом, який виконувався речитативом під акомпанимент кобзи, бандури чи ліри в XV - XVII ст.

 

52. Якого відомого українського гуманіста, публіциста, неперевершеного оратора, представника української латиномовної літератури називали “українським Демосфеном і сучасним Ціцероном”?

 

53. “Сия звонница в Киево-Печерской лавре трудом моим сделанная, каким образом по всей Руси й в Европе другой не обыщется, и на вечность оная звонница стоять будет”. Визначте архітектора Великої дзвіниці Києво-Печерської лаври.

54. Архімандрит Києво-Печерського монастиря Петро Могила увійшов у українську культуру як засновник …

55. У 1632році відбулося злиття Київської братської та Лаврської школи, що поклало початок діяльності…

56. С.Величко, Г.Граб’янка, Самовидець увійшли в українську культуру як видатні…

57. Назвіть шедевр дерев’яної архітектури ХVІІІст., що знаходиться на території Дніпропетровської області.

58. Відомий архітектор XVIIIст. Б.Меретин створив у Львові одну з найвидатних пам’яток архітектури України. Це…

59. Українським Мікеланджело називають в Європі представника галицького бароко(XVIIIст.) скульптора та різбляра по дереву…

60. Назвіть ім'я одного з найбільш відомих полемістів, який поправу вважається одним із найвидатніших письменників середньовічної доби; до нас дійшли близь 20 його листів і послань, які він передав в Україну з Афону; найвидатніші з них - «Обличе: діавола-миродержця», «Писаніє к утеклим от православної віри єпископам» та ін.

61.Україна дала світу неперевершеного майстра деревяної скульптури епохи рококо, якого називають українським Мікеланджело. Хто він?

 

Date: 2015-04-23; view: 864; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию