Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Security level 2

9.30At security level 2, the SSP should establish the additional security measures to be applied during cargo handling, which may include:

.1detailed checking of cargo, cargo transport units and cargo spaces;


.2посилені перевірки для забезпечення завантаження лише призначеного для перевезення вантажу;

.3посилений огляд транспортних засобів, що підлягають завантаженню на судна для перевезення автомобілів, судна ро-ро й пасажирські судна, а також

.4частішу й ретельнішу перевірку пломб або інших засобів, що використовуються для запобігання незаконним діям з вантажем.

9.31Ретельна перевірка вантажу може виконуватися такими способами:

.1шляхом частішого й ретельнішого візуального та фізичного огляду;

.2шляхом частішого використання скануючого (детекторного) устаткування, механічних пристроїв чи собак, а також

.3шляхом координації посилених заходів з охорони з вантажовідправником або іншою відповідальною стороною згідно з досягнутою угодою й установленими процедурами.

Рівень охорони 3

9.32За рівня охорони 3 судно повинно дотримуватися вказівок, що надійшли від тих, хто вживає відповідних заходів у випадку виникнення інциденту, пов'язаного з охороною, або його загрози. У плані охорони судна повинні бути детально викладе­ні заходи з охорони, які можуть бути вжиті судном У тісній взаємодії з тими, хто вживає відповідних заходів, і з портовим засобом. Ці заходи можуть уключати:

.1припинення завантаження або вивантаження вантажу та

.2перевірку опису небезпечних вантажів і шкідливих речовин, що перевозяться на судні, якщо такі є, і їхнього розміщення.

Доставка суднових запасів

9.33Заходи з охорони, що стосуються доставки суднових запасів, повинні:

.1забезпечувати перевірку цілісності суднових запасів і їхньої упаковки;

.2запобігати прийому суднових запасів без перевірки;

.3запобігати незаконним діям із запасами, а також

.4запобігати прийому суднових запасів, які не замовлялися.

9.34Стосовно суден, що регулярно використовують портовий засіб, може виявитися доцільним установити процедури для судна, постачальників суднових запасів і для портового засобу, що передбачають повідомлення про доставку, розклади доставки та їхнє документування. Завжди слід передбачати певний спосіб підтвердження того, що представлені до доставки запаси супроводжуються доказом
.2intensified checks to ensure that only the intended cargo is loaded;

.3intensified searching of vehicles to be loaded on car carriers, ro-ro and passenger ships; and

.4increased frequency and detail in checking of seals or other methods used to prevent tampering.

9.31Detailed checking of cargo may be accomplished by the following means:

.1increasing the frequency and detail of visual and physical examination;

.2increasing the frequency of the use of scanning/detection equipment, mechanical devices, or dogs; and

.3co-ordinating enhanced security measures with the shipper or other responsible party in accordance with an established agreement and procedures.


Date: 2015-05-08; view: 174; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию