Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Література. 1. Міждержавний стандарт ГОСТ 12. 0. 003-74 (1999) ССБТ «опасные и вредные производственные факторы

1. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.003-74 (1999) ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

2. ДСН 3.3.6.042-99 „Державні санітарні норми параметрів мікроклімату” - К.: МОЗ України, 2000.

3. ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування.

4. ГОСТ 12.4. 021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

5. ДНАОП 0.03-33.14-85. Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях.

6. Правила улаштування електроустановок Мінпаливенерго України. – 2009 – 722с.

7. «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості на небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». № 528 - 2001.

8. Голінько В.І., Фрундін В.Ю. Охорона праці в галузі електротехніки та електромеханіки – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2011. – 235с

9. НПАОП 0.00.-1.28.10 Правила охорони праці під час експлуатації

електронно-обчислювальних машин

10. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій для студентів Інституту електроенергетики. / Уклад. В.І. Голінько, В.Ю. Фрундін, Ю.І. Чеберячко, М.Ю. Іконніков. - Дніпропетровськ: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2013. – 86 с.

11. Методичні рекомендації з виконання заходів стосовно охорони праці при роботі з ПЕОМ та розрахунку освітлення у дипломних проектах студентів усіх спеціальностей/ Уклад. В.І. Голінько, В.Ю. Фрундін, Ю.І. Чеберячко, М.Ю. Іконніков. - Дніпропетровськ: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2013.- 12 с.

12.. ДНАОП 0.00-1.31-99. Правила охорони праці при експлуатації ЕОМ.

13. НАПБ Б.03.002-2007 Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

14. ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила пожежної безпеки в Україні

15. СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений.

16. ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности


 

 

Василь Іванович Голінько

Сергій Іванович Чеберячко

Юрій Іванович Чеберячко

Олена Олександрівна Яворська

 

 

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ

«ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» В ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ (РОБОТАХ) БАКАЛАВРІВ СПЕФІЧНИХ КАТЕГОРІЙ, СОЦІАЛЬНИХ НАУК, БІЗНЕСА ТА ПРАВА

 

 

Друкується у редакційній обробці авторів.

 

 

Підписано до друку 2014. Формат 30 х 42/4.

Папір офсет. Різографія. Ум. друк. арк. 0,5.

Обл-вид. арк. 0.5. Тираж 30 прим. Зам. №

 

 

Державний ВНЗ „НГУ“

49027, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19.

Date: 2015-05-05; view: 569; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию