:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Solidarusis kreditori reikalavimas

1. statymai ar ali susitarimai gali nustatyti, kad kreditori reikalavimas yra solidarusis, t. y. kiekvienas i kreditori turi teis pareikti skolininkui reikalavim tiek dl visos skolos, tiek ir dl jos dalies. Reikalavimas yra solidarusis ir tais atvejais, kai prievols dalykas yra nedalus.

2. Skolininkas neturi teiss pareikti vieno i kreditori solidariajam reikalavimui atsikirtim, pagrst tokiais skolininko teisiniais santykiais, kuriuose tas kreditorius nedalyvauja.

3. Visos pareigos vykdymas vienam i kreditori, turini solidarij reikalavimo teis, atleidia skolinink nuo pareigos vykdymo kitiems kreditoriams.

4. Gavs i skolininko vykdym, kreditorius privalo kitiems kreditoriams atlyginti jiems priklausanias dalis, jeigu ko kita nelemia j tarpusavio santykiai.

 

Straipsnis. Galimyb pasirinkti kreditori

Skolininkas turi teis pasirinkti bet kur i kreditori, turini solidarij reikalavimo teis, kuriam jis vykdys prievol, iskyrus atvejus, kai vienas i kreditori jau yra pareiks iekin skolininkui dl prievols vykdymo.

 

Straipsnis. Novacijos taka solidariajam reikalavimui

Vieno i kreditori, turini solidarij reikalavimo teis, ir skolininko novacija taikoma tik io kreditoriaus daliai ir negali bti panaudota prie kitus bendraskolius.

 

Straipsnis. Solidariosios reikalavimo teiss atsisakymas

1. Jeigu vienas i kreditori atsisako savo reikalavimo teiss, tai is atsisakymas atleidia skolinink tik nuo tos prievols dalies, kuri vykdyti galjo reikalauti is kreditorius, vykdymo.

2. io straipsnio 1 dalyje numatytas atsisakymas neatleidia kreditori nuo tarpusavio atsiskaitym.

 

Date: 2015-05-05; view: 383; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -