:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Palikimo primimas pagal apyra

1. pdinis, prims palikim pagal teismo antstolio sudaryt apyra, u palikjo skolas atsako tik paveldtu turtu. Jeigu bent vienas pdinis prim palikim pagal apyra, tai ir visi kiti pdiniai laikomi primusiais palikim pagal apyra.

2. Dl tokio apyrao sudarymo priimantis palikim pdinis arba pdiniai kreipiasi palikimo atsiradimo vietos apylinks teism, o teismas apyra sudaryti paveda teismo antstoliui.

3. Turto apyrao sudarymo termin nustato teismas. is terminas negali bti ilgesnis nei vienas mnuo. Tik tais atvejais, kai paveldimas turtas yra keliose vietose arba yra daug palikjo kreditori, apyrao sudarymo terminas negali bti ilgesnis nei trys mnesiai.

4. pdinis privalo pateikti visus duomenis, reikalingus palikjo turto apyraui sudaryti.

5. Apyrae turi bti:

1) visas daikt, sudarani palikim, sraas, nurodant j vert ir aplinkybes, reikalingas j vertei nustatyti;

2) vardijamos visos inomos skolins palikjo teiss ir pareigos, nurodant palikjo kreditorius ir skolininkus.

6. Palikimo apyra pasirao teismo antstolis ir pdinis, dalyvavs sudarant apyra. Apyrao gale turi bti pdinio pasiraytas paliudijimas, tolygus priesaikai, kad apyrae nurodytas visas pdiniui inomas palikjo turtas, visi palikjo skoliniai reikalavimai ir skolins pareigos.

7. pdinis (pdiniai), po palikimo apyrao sudarymo suinojs apie netraukt apyra turt arba skolines teises ir pareigas, privalo apie tai praneti teismui per tris darbo dienas nuo i aplinkybi suinojimo dienos, kad teismo antstolis papildyt apyra.

8. Palikimo apyra sudaryti gali pareikalauti ir palikjo kreditoriai. Palikjo kreditoriai turi teis patys dalyvauti sudarant palikimo apyra arba galioti kit asmen dalyvauti sudarant palikimo apyra.

9. Teismas privalo leisti susipainti su palikimo apyrau kiekvienam, kuris rodo teist interes susipainti su apyrau.

 

Date: 2015-05-05; view: 388; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) -