:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Hipotekos objektas

1. Hipotekos objektu gali bti atskiri vieame registre registruojami, i civilins apyvartos neiimti nekilnojamieji daiktai, kurie gali bti pateikti parduoti vieose varytynse. Nekilnojamojo daikto hipoteka neapima i io daikto gaunam pajam.

2. Kai keiiamas pagrindinis daiktas, laikoma, kad yra keiiami ir esantys bei bsimi daikto savininko valia prijungti ar dl gamtini vyki prie pagrindinio daikto prisijung priklausiniai.

3. Kai keiiamas nekilnojamasis daiktas, kuriam naudoti pagal paskirt reikalingi kilnojamieji daiktai, laikoma, kad hipotekos objektu tampa ir tokiam daiktui naudoti pagal paskirt reikalingi kilnojamieji daiktai, skaitant ir tuos, kurie taps kaito davjo nuosavybe ateityje, jeigu kitaip dl kilnojamj daikt keitimo (nekeitimo) nebuvo nustatyta hipotekos sutartyje ar keiiamo nekilnojamojo daikto savininko vienaaliame pareikime keisti daikt.

4. keiiamas gali bti tik apdraustas daiktas, iskyrus em.

5. Nekilnojamojo daikto hipoteka apima ir io daikto draudimo atlyginim.

6. Norint keisti tam paiam savininkui priklausanio daikto dal, toji dalis turi bti tiksliai apibrta ir registruota vieame registre kaip atskiras objektas.

7. keiiant statinius, kartu turi bti keistas ir ems sklypas, ant kurio stovi statiniai, arba io ems sklypo nuomos (panaudos) teis.

8. Daiktas, priklausantis bendrosios nuosavybs teise, gali bti keistas tik vis bendraturi sutikimu. keiiant bendrosios dalins nuosavybs dal, kit bendraturi sutikimas nereikalingas, taiau keiiamoji dalis turi bti tiksliai nustatyta bendraturi sudaryta ir notaro patvirtinta naudojimosi daiktu tvarkos nustatymo sutartimi.

9. Daikto keitimas netrukdo perleisti jo kito asmens nuosavybn. Perleidiant keist daikt nuosavybn kitam asmeniui, hipoteka seka paskui daikt.

10. keisto daikto savininkas neturi teiss sunaikinti, sualoti daikt ar kitaip sumainti jo vert, iskyrus daikto normal nusidvjim ar verts sumajim naudojant j btinojo reikalingumo atveju. Paeidus iuos reikalavimus, hipotekos kreditorius gali reikalauti, kad bt pradtas iiekojimas i keisto daikto prie termin.

11. Priverstins hipotekos objektu turi bti parenkamas toks daiktas, kur pardavus bt visikai patenkinti kreditoriaus reikalavimai, o skolininkas nukentt kuo maiau.

12. keiiant em, kaip priklausiniai keiiami ir ant jos esantys statiniai, jei hipotekos sutartyje nenustatyta kitaip. Jeigu keiiant em statiniai nekeiiami, pardavus keist em varytynse, statini savininkas gyja teis ems servitut. Jei varytynse parduodamas keistas ems sklypas, ant kurio stovi kitam asmeniui (ne ems savininkui) nuosavybs teise priklausantys statiniai, sigijusiam varytynse em asmeniui pereina buvusio ems savininko teiss ir pareigos, kurias turjo statini savininkas.

 

Date: 2015-05-05; view: 433; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) -