:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Uzufrukto objekto grinimas pasibaigus uzufruktui

1. Pasibaigus uzufruktui, uzufruktorius privalo grinti savininkui uzufrukto objekt tos bkls, kurios j gavo, atsivelgiant normal susidvjim, jeigu nustatant uzufrukt nebuvo aptarta kitaip.

2. Uzufruktorius turi teis pasilikti dalis, kuriomis pagerino daikt, jeigu jas galima atskirti ir jeigu tai nepadarys alos uzufrukto objektui. Jeigu pagerint dali atskirti negalima arba daiktas buvo pagerintas kitaip, uzufruktorius turi teis reikalauti atlyginti pagerinimo ilaidas, bet ne daugiau kaip daikto verts padidjimas, tik tuo atveju, jeigu jis daikt pagerino daikto savininko sutikimu.

 

Straipsnis. Uzufrukto objekto savininko teisi gynimas

Jeigu uzufruktorius netinkamai gyvendina uzufrukto suteiktas teises ir tuo paeidia daikto savininko teises, tai uzufrukto objekto savininkas turi teis reikalauti paalinti bet kokius paeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu.

 

IX SKYRIUS

USTATYMO TEIS (SUPERFICIES)

 

Straipsnis. Ustatymo teiss (superficies) svoka

1. Ustatymo teis (superficies) teis naudotis kitam asmeniui priklausania eme statiniams statyti ar sigyti bei valdyti nuosavybs teise ar ems gelmms naudoti.

2. Ustatymo teis gali bti suteikta nepaisant bsimo ustatymo teiss turtojo kitos daiktins teiss arba jos suteikimas gali priklausyti nuo kitos daiktins teiss arba nuo nekilnojamojo daikto nuomos.

3. Pasikeitus ems, statini ar sodini savininkui, ustatymo teis ilieka.

 

Straipsnis. Ustatymo teiss atlygintinumas

Ustatymo teis nustataniame akte gali bti numatyta, kad ios teiss turtojas turi sumokti ems savininkui vienkartin sum arba u j mokti periodikai.

 

Date: 2015-05-05; view: 416; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -