:

, ? ? ? ? , 4. , ? ?

:


Straipsnis. eimos teisi gyvendinimas ir gynimas

1. Asmenys savo nuoira gyvendina eimos teises ir nevaromi jomis naudojasi, taip pat ir teise eimos teisi gynyb. Atsisakymas nuo eimos teiss ar jos gyvendinimo nepanaikina ios teiss, iskyrus statym numatytus atvejus.

2. gyvendindami eimos teises ir vykdydami eimos pareigas, asmenys privalo laikytis statym, gerbti bendro gyvenimo taisykles, geros morals principus ir veikti siningai.

3. Draudiama piktnaudiauti eimos teismis, t. y. draudiama jas gyvendinti tokiu bdu ir priemonmis, kurios paeist ar varyt kit asmen teises ar statym saugomus interesus ar daryt alos kitiems asmenims. Jeigu asmuo piktnaudiauja eimos teise, teismas gali atsisakyti j ginti.

4. eimos teises gina teismas, globos ir rpybos bei kitos valstybs ar visuomenins institucijos io kodekso numatytais bdais. Teismas ir kitos institucijos turi siekti, kad alys isprst gin taikiai tarpusavio susitarimu, ir visokeriopai padti alims pasiekti tok susitarim.

 

Straipsnis. Iekinio senatis

1. Reikalavimams, kylantiems i eimos teisini santyki, taikoma iekinio senatis, iskyrus ios knygos nustatytas iimtis.

2. Iekinio senaties termin skaiiavimo, sustabdymo, nutraukimo ir atnaujinimo tvark nustato io kodekso pirmosios knygos normos, jeigu ios knygos normos nenustato kitoki taisykli.

 

II dalis

SANTUOKA

II skyrius

SANTUOKOS SUDARYMAS

 

Pirmasis skirsnis

Susitarimas tuoktis ir jo teisins pasekms

 

 

Straipsnis. Santuokos samprata

1. Santuoka yra statym nustatyta tvarka formintas savanorikas vyro ir moters susitarimas sukurti eimos teisinius santykius.

2. Vyras ir moteris, statym nustatyta tvarka registrav santuok, yra sutuoktiniai.
Date: 2015-05-05; view: 88;

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.005 sec.) -