Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття та класифікація юридичних фактів

Юридичні факти – це конкретні життєві обставини, з якими норми права пов’язують виникнення, зміну або припинення правових відносин.
Види юридичних фактів:
1). За юридичними наслідками:
- правостворюючі, на основі яких суб’єкти набувають певних прав та обов’язків;
- правозмінюючі, що тягнуть за собою збільшення або зменшення обсягу певних прав чи обов’язків (службове підвищення);
- правоприпиняючі, що ліквідують певні права і обов’язки, носієм яких суб’єкт був до виникнення цих фактів;
2). За складом:
- прості, що складаються з 1-го факту, якого досить для настання юридичних наслідків (оплата проїзду у транспорті (досить лише зайти до нього));
- складні, що являть собою певну сукупність окремих фактів, необхідних для настання юридичних наслідків (пенсійні відносини (вік, трудовий стаж, рішення відповідного органу));
3).За тривалістю у часі:
- одноактні, що складаються з одноразового акту їх виявлення (купівля квитка для проїзду);
- триваючі (або юридичні стани) – обставини, що існують упродовж певного часу (перебування у шлюбі);
4). Відносно волі суб’єктів:
- події – життєві обставини, що виникають незалежно від волі суб’єктів (стихійне лихо...);
- діє - життєві обставини виникнення яких залежить від волі суб’єктів (подача заяви про прийом на роботу).
Дії бувають:
- правомірні, що відповідають приписам норм права;
- протиправні, що не відповідають приписам правових норм.
Як юридичні факти можуть виступати правові презумпції.
Презумпція – це припущення про наявність або відсутність певних фактів, що спираються на зв’язок між фактами, які припускаються, та такими, що існують, і це підтверджується наявним життєвим досвідом.
Правова презумпція –це закріплене в законодавстві припущення про наявність або відсутність певних юридичних фактів.
Поділяються правові презумпції на:
- презумпції, що не можуть бути спростовані; (презумпція недієздатності неповнолітнього)
- презумпції, що можуть бути спростовані (презумпція не винуватості).

Date: 2015-04-19; view: 501; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию