Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Схвалення

Грошова винагорода.

Стимулююча роль грошей особливо ефективна, коли ор­ганізація винагороджує своїх співробітників залежно від ви­конання роботи й одержання конкретних результатів, а не за відпрацьований час.

Схвалення.

Схвалення в деяких випадках є навіть ще більш потужним способом винагороди, ніж гроші. Майже всі працівники пози­тивно реагують, якщо відчувають, що їх цінують і поважають.

3.Дія.

У цьому випадку працівники, які придбають акції органі­зації, стають и співвласниками. Для того щоб скористатися цим способом винагороди, організація має виробляти конку­рентоспроможний товар, використовувати групове ухвален­ня управлінських рішень замість авторитарного і консульта­тивного, а також мати відкриті канали спілкування вищого керівництва з безпосередніми виконавцями.

4.Винагорода вільним часом.

Це може утримати співробітників від формування звички нераціонально використовувати робочий час і дасть їм змогу мати більше вільного часу за умови, що вони будуть справля­тися з роботою раніше визначеного строку.

5.Взаєморозуміння і вияв зацікавленості працівником.

Цей спосіб винагороди найбільш значний для ефективних співробітників-професіоналів і вимагає від керівників добро­го неформального контакту з підлеглими, а також знання того, що їх хвилює і цікавить.

6.Просування по службі й особисте зростання.

Такий спосіб винагороди потребує великих фінансових за­трат.

7.Надання самостійності та улюбленої роботи.

Цей спосіб особливо вдалий тоді, коли працівники праг­нуть стати ефективними співробітниками-професіоналами, але відчувають над собою прес контролю або впевнені, що іншу роботу вони виконували б більш професійно, з більшою віддачею та кращими результатами.


<== предыдущая | следующая ==>
Равенство Клаузиуса | Короткозамкнутым ротором, тормозящий момент на валу которого создает генератор постоянного тока

Date: 2015-05-04; view: 388; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию