Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Курстың қысқаша сипаттамасы

Кредит саны – 2

Дәріс – 15 сағат

Зертханалық сабақтар – 15 сағат

СӨЖО – 15 сағат

СӨЖ – 45 сағат

Бақылау түрі – емтихан

Барлығы – 90 сағат

 

«___»___________2015 ж кафедра отырысында талқыланды, №___ хаттама

 

Кафедра меңгерушісі ___________________________ Б.Г.Искакова

 

1. Оқытушы туралы мағлұмат:

Тулеугалиева Жазира Калеловна - «Экономика және менеджмент» кафедрасының аға оқытушысы

2. Өтетін уақыты және орны:

Өтетін уақыты: 2015-2016 оқу жылының 3 семестрі

Өтетін орны: Орал қаласы, Ыхсанов көшесі 44/1үй, уақыты: сабақ және СӨЖ кестесі бойынша.

Пререквизиттер және постреквизиттер

Пререквизиттер: талап етілмейді.

Постреквизиттер: «Микроэкономика».

Курстың қысқаша сипаттамасы

«Экономикалық теория негіздері» курсы барлық мамандықтар мен бағыттарында оқытылатын міндетті компонент болып табылады. Бұл пән студенттерге жүйе түріндегі экономика туралы, негізгі түсініктер береді және келесі сұрақтарды қарастырады: экономикалық теорияның пәні және әдістері. Экономикалық теорияның қоғам дамуындағы орны мен ролі. Қоғамдық өндірістің негіздері. Меншік қатынастары және олардың экономикадағы орны. Қоғамдық өндірістің түрлері. Сұраныс пен ұсыныс теориясының негіздері. Жеке-дара ұдайы өндіріс теориясының негіздері. Кәсіпорын капиталының (қорларының) айналымы және толық айналымы. Кәсіпорынның (фирманың) шығындары мен табысы. Өндіріс факторларының нарығы және факторлық табыстардың қалыптасуы. Ұлттық экономика жүйе ретінде. Макроэкономикалық тепе-теңдік. Экономикалық дамудың ауытқымалы болуы макроэкономика заңдылығы ретінде. Жұмыссыздық пен инфляция экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі ретінде. Экономикалық саясаттың негізгі бағыттары, экономикалық өсу.Курстың негізгі мақсаты экономиканың кез-келген саласында талдау құралдары мен әдістерін қалыптастыруда студенттерге жеке қолдану тәсілдерін меңгеруді, экономикалық ойлауды, экономикалық үдерістерді үйрету болып табылады.

Міндеттері:

- экономикалық теорияның жалпы ережелерін, экономикалық заңдарын, нарықтық экономика жұмысының принциптерін білу;

- мемлекеттің ақша-несие, салық, инвестициялық және әлеуметтік саясатын оқып меңгеру;

- негізгі макроэкономикалық категориялары мен көрсеткіштерін оқып меңгеру;

- макроэкономикалық көрсеткіштерін есептеу, экономикалық өсу қарқынын, инфляция және жұмыссыздық деңгейін білу;

- нарық экономикасының маңызды заңдары мен механизмдерін меңгеру;

- мемлекеттік реттеу тіртібін оқып меңгеру

Пәнді оқу үрдісінде білуі тиіс:

- экономикалық заңдар мен функцияларын;

- қоғамдық өндіріс факторларын, өндірістік мүмкіншіліктер қисығын;

- иелену түрлері мен формалары, меншік формалары және түрлерін;

- экономикалық жүйелер түрлері және оның элементтер сипаттамасын;

- нарық механизмінің элементтерін, түрлерін, принциптерін, және құрылымын;

- өндірістік функция, ауыспалы және тұрақты функция және олардың бір-бірімен алмасуын.

Істей білу керек:

- алған білімді тәжірибеде қолдану;

- экономикалық жүйелердің салыстырмалы талдауын жасау;

- натуралды және тауарлық өндірісті салыстыра білу;

- сұраныс және ұсыныс қисықтарын құрастыру;

- икемді сұранысты икемсіз сұраныстан айыра білу;

- жалпы және шекті пайдалылықты анықтау,

- жиынтық және шекті өнімді анықтау;

- өндіруші тепе-теңдігі, жалпы альтернативтік, тұрақты, ауыспалы шығындарды анықтай білу,

- фирма кірісін анықтау, графикалық талдау жасау.

Студенттің экономикалық теорияда алынған білімдерін, өзіндік бағалау мүмкіндігін ажыратып тәжірибелік жұмысқа дағдысы болуы керек.Құзыретті болу:

- нарықтық экономика жағдайларындағы өмірдегі мәселелерді шеше білу қабілеттілігі, ғылыми мәселелерді ойлау;

- алынған экономикалық білімдерін болашақта тәжірибеде қолдана білу;

- рационалдық шаруашылықтың әдістері мен ұсынымдарын анықтау.

 


Date: 2015-11-15; view: 210; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию