Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Головна ланка

Харківський національний університет міського господарства

Ім. О. М. Бекетова

Кафедра економіки підприємства міського господарства

Планування і контроль на підприємстві

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Для студентів IV курсу заочної форми навчання

Харків 2014


Опорний конспект лекцій містить типову програму дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» згідно тематичного плану, до якого включені методичні вказівки відносно вивчення теоретичного матеріалу даної дисципліни.


Тема 1. Сутність і особливості планування на підприємстві

За період становлення ринкових відносин процес планування в Україні отримав значний розвиток, який збагатився великим досвідом методологічних розробок, планових та прогнозних розрахунків, обґрунтованих рішень, які втілюються в практичну діяльність.

Необхідно зрозуміти сутність планування, як особову сферу діяльності людей. І тому планування як наука - це складова економічної науки, вона розглядає імовірне, аналізує, усуває розбіжності і планує майбутнє. Вивчає цілі організацій і підприємств, альтернативи і обґрунтування засобів використання обмежених ресурсів для досягнення поставлених цілей у майбутньому. При цьому необхідно знати кінцеву мету і з якою мірою результат наближений до неї.

Необхідно зробити правильну оцінку уже отриманих результатів, яка буте сприяти отриманню найважливіших економічних результатів. Вибір цілей і іх здійснення, для досягнення мети тісно пов’язані між собою. Цілі залежать від можливостей підприємства і обмежень на вибір засобів.

Методи планування грунтуються на дослідженнях : аналізі синтезі, дедукції та індукції, системний підхід, історичний підхід, комплексний підхід, методи експерименту, моделювання як макрорівні так і на мікро рівні.

До складу методів передбачається :

1.Історичний підхід- вивчення відносин планування як процесу, який знаходиться на стадіїї розвитку під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Освоєння багатого арсеналу методології народного господарства і його планування і використання корисного, може принести користь в нових умовах планування і ринкових перетворень.Перший період це період “воєнного комунізму”(1918-1920). Його політика була направленна на зосереджування в руках держави важелів управління і рескрсів економіки, зменьшення сфери товарно- грошового обігу.

При переході у 1921 році політика “воєнного комунізму” була змінена новою економічною політикою (НЕП), яка базувалася на використанні товарно- грошових відносин, ринкових зв’язків між державою та дрібними господарствами. Завдяки матеріальних стимулів непу і планових заходів з організації сільськогосподарськго виробництва і забезпечення його машинами і механізмами вдалося за короткі строки востановить сільське господарство України.

У 20-х роках почався період розвитку планування, який обґрунтовувався науково: вивчався практичний досвід, прогнозування, використання кон’юктурний ринок.Ведучі планови орган був створений у 1921 році -Державний плановий комітет Совета Мінінстрів СРСР і в цьму ж році була створена Державна планова комісія Совета Міністрів Украінської соціалістичної республіки.

В кінці ХХ століття була зроблена спроба перестройки планування і управління. Основним курсом в плануванні було збільшення щорічного приросту національного доходу не меньш чим на 4%.

2.Системний підхід- розгляд системи планування виробництва як єдиного цілого, зі своїми законами розвитку; розділ системи на підсистеми і дослідження іх взаємозв’язку.

Принципи:

- динамічність системи;

- взаємодії, взаємозалежність явищ і елементів системи;

- комплексность;

- цілістність;

- ієрархічність;

головна ланка.

3. Комплексний підхід- більш ширше поняття ніж системний підхід і реалізується за допомогою системного підходу. Це спільне використання методів дослідження, розгляд всієї сукупності цілей планування, розгляд різних проблем планування.
Date: 2015-12-11; view: 35; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (2.081 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию